O modernizaci a poloze hlavního nádraží v Brně se mluví už dlouho. Nádraží tu bylo vystavěno ještě za Rakouska-Uherska. Zdroj: posztos, Shutterstock

Brno bude mít nové nádraží s vlastní kaplí

V září vyhlásilo Brno architektonickou soutěž o podobu nového vlakového nádraží. Bude ležet u Svratky, přibližně osm set metrů od toho stávajícího. Součástí zadání je i zakomponování duchovního prostoru, jež bude odkazovat na Královskou kapli. Ta stála od 13. století na Dominikánském náměstí a počátkem 20. století byla zbourána. Radní města po architektech chtějí, aby využili dochované fragmenty této kaple a přiblížili tuto významnou památku nejen Brňanům, ale všem, kteří do Brna přicestují.

Návrh projektu na stavbu nového brněnského hlavního nádraží vzejde z mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonické soutěže. Nové brněnské nádraží má stát u řeky na místě současného dolního nádraží. Jeho součástí má být i nový duchovní prostor. Vedení města Brna chce totiž částečně obnovit bývalou kapli, jež kdysi stávala na Dominikánském náměstí. Myšlenka tak splní 112 let starý příslib o obnovení brněnské Královské kaple, nazývané také jako Kaple Panny Marie a svatého Václava, později pak svatého Cyrila a Metoděje.

Současný interiér hlavního nádraží Brno. Foto: posztos, Shutterstock

Podobu nového nádraží určí mezinárodní soutěž

Duchovní prostor doplní ústřední halu nového nádraží. Podobně jako na některých světových letištích nebo vlakových terminálech, třeba na nedalekém novém nádraží ve Vídni, bude pro cestující vyhrazeno místo, kde budou moci strávit čas v tichosti se svými myšlenkami nebo duchovním způsobem,“ uvedl náměstek primátorky města Petr Hladík.

Podobu budovy nového nádraží budou navrhovat architekti v rámci veřejné soutěže, kterou město vypsalo. Soutěž si klade za cíl nalézt kvalitní řešení dopravního uzlu. Jejím předmětem je návrh nového hlavního nádraží včetně podoby nástupišť, návrh dispozic vnitřních prostor a podoby fasád drážních objektů, návrh mostních konstrukcí či souvisejících veřejných prostranství. Nová budova brněnského nádraží se stane nejen novou vstupní branou do města Brna, ale i těžištěm nové čtvrti jižně od historického jádra města. Součástí vítězného návrhu by mělo být nalezení optimální polohy a projekt podoby autobusového nádraží, přestupního terminálu MHD, přilehlých parkovišť, stanovišť taxi služby a úschovny kol. Lhůta pro podání žádostí o účast je prodloužena do 19. října 2020. Vítěze soutěže porota vybere příští rok v červnu.  Nádraží by mělo přijít odhadem na několik desítek miliard korun [1].

Architekti dostanou za úkol zapracovat do návrhu na nové nádraží v Brně i duchovní prostor. Musí využít prvky rozebrané gotické Královské kaple z 13. století. Zdroj: Josef Kunzfeld

Zbořený gotický klenot

„Do soutěže vyzveme přímo tři zahraniční architektonické ateliéry, které mají zkušenosti s velkými dopravními stavbami. Soutěžní porota vybere ze zaslaných portfolií dalších devět soutěžících," uvedl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček. Královskou kapli založil listinou z 25. března 1297 král Václav II. na Rybném trhu, dnešním Dominikánském náměstí. Roku 1322 ji věnoval Jan Lucemburský Elišce Rejčce, která ji převedla pod správu cisterciaček ze Starého Brna. V roce 1783 byla kaple josefínskými reformami zrušena. Z komplexu budov se následně stala kasárna.

Rozvoj města na přelomu 19. a 20. století měl za následek bourání staré zástavby v historickém centru, a to včetně zchátralé části Dominikánského náměstí. Díky záchranným aktivitám profesora Josefa Della byly vzácné fragmenty tehdejší gotické kaple uchovány. V roce 1908 byla kaple přes značný nesouhlas veřejnosti, a dokonce i naléhání památkové komise ve Vídni, zbořena. Následně bylo provedeno několik neúspěšných pokusů o její obnovu. Poslední snahy tohoto druhu proběhly v roce 2010, kdy se plánovalo její sestavení na střeše parkovacího domu v Panenské ulici. Tento záměr však nakonec nebyl uskutečněn. Část kaple je uložena v depozitáři v Brně-Žabovřeskách, další fragmenty v bývalých vojenských krytech pod Petrovem, v Mincmistrovském sklepě a v křížové chodbě bývalého dominikánského kláštera [2].

V roce 2018 podpořili zastupitelé města Brna a Jihomoravského kraje výstavbu nového brněnského nádraží. Stávající hlavní nádraží totiž stojí v zatáčce a tísní jej okolní zástavba, pro napojení rychlé železnice je tak nevhodné. Zdroj: Petr Gudella, Shutterstock

Nové parky místo kolejí

Dnešní koleje v centru Brna zmizí a místo nich by tu měly být vysázeny parky se spoustou zeleně. Památkově chráněné budovy původního nádraží najdou nové využití a k nepoznání se promění i celé okolí dnešního nádraží. Nové nádraží navíc napojí Brno na vysokorychlostní tratě. A tak se například do Paříže dostanete jen s jedním přestupem za polovinu času, než je tomu nyní. Výhodou bude i pohodlné parkování přímo u nového nádraží. Plánované nádraží navíc vznikne na zelené louce. Jeho stavba tak nepřinese zásadní komplikace, ani hluk či prach [3].

Foto: Jaroslav A. Polak, Shutterstock

Související články

Autor: Mgr. Kateřina Saidl
Foto: Shutterstock, Josef Kuzfeld