Obecní dům byl vybaven úsporným dvojkotlem UltraGas® 2000D. Vysoké energetické účinnosti kotlů Hoval – až 109 % – je dosaženo díky patentovanému výměníku AluFler® umožňujícímu maximální kondenzací spalin. Foto: archiv firmy Hoval

Úsporné kotle Hoval jako součást modernizace historických objektů Prahy

Nejen široce medializovaný Obecní dům, ale i pětice dalších významných pražských budov byla loni podrobena procesu modernizace technologického vybavení. Záměru, v jehož rámci má dojít k alespoň jedenáctiprocentní úspoře provozní energie, napomáhají i vysoce hospodárné plynové kondenzační kotle Hoval s účinností spalování až 109 % po započtení kondenzačního tepla páry ve spalinách.

V předchozím článku o novém technologickém vybavení pražských budov jsme započali téma projektu Chytré budovy a energie, jež je realizován v rámci koncepce Smart Prague 2030. Hlavní město Praha jeho prostřednictvím nahrazuje stará technologická zařízení za nová hned v šesti objektech, mezi něž patří jak zmíněný Obecní dům, tak i Výstaviště Praha Holešovice, Aquacentrum Šutka, Ředitelství městské policie, centrála Technické správy komunikací hl. m. Prahy a Olivova dětská léčebna v Říčanech. Na příkladu poslední jmenované léčebny a Obecního domu si popíšeme projekt z pohledu tepelné techniky. Tu dodala ve spolupráci s generálním dodavatelem, společností ENESA a.s., firma Hoval spol. s r.o.

Celkem šest pražských objektů, včetně Obecního domu, była loni podrobena procesu modernizace technologického vybavení s cílem optimalizovat energetický systém každé z budov. Foto: archiv firmy Hoval

Vlajková loď UltraGas®

Do obou objektů byly instalovány stacionární vysoce efektivní kotle UltraGas®, které jsou považovány za vlajkovou loď výrobce. Jde o kondenzační plynové kotle se spalovací komorou z nerezové oceli a s velkým vodním objemem, které jsou dostupné ve výkonové řadě od 15 do 3100 kW. Jejich hlavní provozní výhodou je vysoká energetická účinnost (až 109 %); té je dosaženo maximální kondenzací spalin díky patentovanému výměníku AluFler®. Soustava svislých nerezových trubek se speciálně tvarovanými hliníkovými lamelami na straně spalin poskytuje kotli nejvyšší parametry.

Generálním dodavatelem v rámci pražského projektu Chytré budovy a energie je společnost ENESA, a.s. Foto: archiv firmy Hoval

Integrovaný předsměšovací hořák UltraClean® se navíc vyznačuje velmi nízkou produkcí oxidů dusíku, takzvaných „Noxů” (NOx), na úrovni menší než 60 mg/Nm3. Dalšími přednostmi kotle UltraGas® jsou malá spotřeba energie a velmi tichý provoz. Zařízení je zaizolováno vrstvou minerální vlny. Díky své monoblokové jednoduché konstrukci a použití výhradně kvalitních materiálů a komponentů je navýsost spolehlivý. Kotel je opláštěn červeně práškově lakovanými ocelovými plechy.

V Olivově dětské léčebně, ve zdejší nově rekonstruované centrální kotelně, se v současnosti nachází dvojkotel UltraGas® 400D. Obecní dům byl vybaven kotlem větším a výkonnějším, konkrétně kondenzačním úsporným dvojkotlem UltraGas® 2000D. Společnost Hoval kooperuje s firmou ENESA a.s. i v rámci dalších EPC1) projektů, díky čemuž kotle Hoval UltraGas® vytápí také Státní operu Praha či pražské Kongresové centrum.

Také Olivova dětská léčebna v Říčanech je součástí projektu, od kterého si hlavní město Praha slibuje úsporu více než 7 milionů korun ročně. Foto: archiv Olivovy dětské léčebny, o.p.s.

Záruka úspor

Společnost ENESA se smluvně zavázala, že v objektech, jež jsou součástí projektu Chytré budovy a energie, provede modernizaci technologických zařízení tak, aby byla po jejich zprovoznění snížena spotřeba tepla o minimálně 11 %. Generální dodavatel vystupuje v pozici ručitele, který v případě, že nebude dosaženo kýženého výsledku, případný rozdíl finančně dorovná (spolupráce formou takzvaných energetických služeb se zárukou – EPC). Město si od toho slibuje, že zvýšením energetické účinnosti uspoří 37 615 tun ekvivalentu CO2. Součástí cíle jsou i plynové kotle Hoval. Monitorování celého úsporného topného systému probíhá díky napojení zařízení na centrální energetický dispečink ENESA v reálném čase. Optimalizace spotřeby energie je zesílena rovněž individuální kontrolou teploty v jednotlivých částech budov tak, aby se zamezilo přetápění, ale zároveň byl zachován tepelný komfort tam, kde je zapotřebí – například v kancelářích s mnoha lidmi.

Kotly Hoval je vybaven i objekt Státní opery Praha. Foto: Walencienne, Shutterstock

Úsporné kotle s tradicí

Dodavatel popisovaných kotlů, rodinná firma Hoval s dlouholetou tradicí, se specializuje na vytápěcí a klimatizační technologie a má velké zkušenosti v oblasti systémových řešení. Propojuje různé technologie z oborů vytápění a chlazení i prostorového větrání. Uživatel tak má jistotu, že ušetří na energii a nákladech a přitom neškodí životnímu prostředí. Více než 70 let praktických zkušeností motivuje společnost Hoval k navrhování pokrokových řešení. Výsledkem jsou univerzální systémy pro vytápění, chlazení a větrání, jež jsou vyváženy do více než 50 zemí. Jádrem všech vytápěcích a ventilačních systémů, které Hoval navrhuje a vyvíjí, je vysoká energetická účinnost. Firemním mottem je „Odpovědnost k energii a životnímu prostředí.

V Olivově dětské léčebně se nachází dvojkotel UltraGas® 400D. Foto: archiv Olivovy dětské léčebny, o.p.s.
1) EPC – energetické služby se smluvně zaručenou úsporou (se zárukou) jsou zaměřeny na snižování provozních nákladů na energie v budovách, a to bez vlastních investic majitele objektu. Metoda EPC je komplexní odborná služba dodávaná na klíč firmou energetických služeb. Ke snížení spotřeby energie a dosažení provozních úspor se využívají opatření investičního i neinvestičního charakteru, zejména však investice do nových technologií. Potřebné finanční prostředky na obnovu technologie poskytne komplexní smluvní dodavatel, zatímco zákazník je této firmě postupně splácí až z dosahovaných úspor na provozních nákladech. Výše úspor je vždy smluvně zaručena. (zdroj: www.mpo.cz)

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Viz popisky