Foto: caifas, Shutterstock

Výměnu turbokotlů za kondenzační plynové lze provést i bez náročné stavební přípravy

Letos v září uplynulo pět let od zákazu prodeje plynových kotlů s nuceným odtahem spalin, takzvaných turbokotlů. Své využití našly mimo jiné v bytových domech, kde ale postupně dožívají a jejich výměna za úspornější kondenzační typy je kvůli společnému odtahu spalin složitější.

Turbokotle představovaly určitý mezičlánek mezi atmosférickými plynovými kotli a moderními kondenzačními typy. Jejich výhodou byl nucený odtah spalin, který bylo možné vyústit do společných komínových prostor bez nutnosti vložkování komína nebo náročných stavebních úprav. Tím se staly využívaným řešením v bytových domech, kde do jednoho komína bylo možné zaústit až deset turbokotlů. Protože ale jejich efektivita spalování, a zejména hodnoty emisí nesplňovaly požadavky Evropské unie, byl jejich prodej před pěti lety zakázán. Jejich účinnost často nedosahovala ani 80 %, zatímco kondenzační kotle pracují s účinností kolem 110 % při započtení využitého spalného tepla. „Rozdíl třicet procent se projeví na provozních nákladech a díky masivnímu rozšíření klesla cena kondenzačních kotlů, které jsou tak dostupnější než kdykoliv dříve. Jejich instalace v bytových domech má však nová úskalí, která je třeba vyřešit ještě před jejich zapojením,“ uvedl Radovan Fila, ředitel obchodu a exportu českého významného výrobce plynových kotlů.

Schéma zapojení. Foto: archiv společnosti Thermona

Kondenzační kotle využijí teplo z plynu na maximum

Pokud doběhne životnost turbokotle, případně když jeho majitelé chtějí přejít na účinnější kondenzační variantu, musí vyřešit správné zaústění nového kotle. Kondenzační kotle prakticky bez výjimek využívají principu kondenzace, kdy je k vytápění objektu využito i tepla ve spalinách, které ve starších kotlech vylétalo bez užitku komínem. Tím ale podstatně klesne teplota spalin, která na výstupu z kotle dosahuje přibližně 50 °C, což je už pod rosným bodem vodní páry, kdy se z ní sráží kondenzát. „Tato technologie s sebou přináší řadu výhod v podobě nižší spotřeby plynu i produkovaných emisí a efektivnějšího spalování. Jedinou nevýhodou je nutnost zajistit odvod kondenzátu, který se tvoří jak v samotném kotli, tak i ve spalinové cestě. V bytových domech je s tímto problémem spojeno i komplikované zapojení kondenzačního kotle a turbokotle do jednoho komína,“ uvedl Pavel Ulrich, technický manažer švýcarsko-českého výrobce komínů, a dodal: „Protože kondenzát může vytvářet kyselé prostředí (pH < 7) a to i ve velkém množství, je třeba, aby komínová cesta byla provedena z nerezu nebo plastu.

Foto: caifas, Shutterstock

Řešení odvodu spalin

V bytových domech je běžnou praxí, že do jedné komínové šachty ústí dva až deset kotlů z jednotlivých bytů. Ideální variantou je, pokud se jejich majitelé domluví, že nechají vyvložkovat komín a kotle vymění za kondenzační všichni zároveň. „Výměnu kotlů v bytových domech provádíme v devadesáti procentech tímto způsobem. Domácnosti většinou chápou, že se jim přechod na kondenzační kotel vyplatí. Pokud někdo nechce na výměnu kotle přistoupit, tak například proto, že má jeden z posledních, tedy pětiletý turbokotel. V tomto případě máme řešení: mezi turbokotel a vyvložkovaný komín nainstalujeme zařízení pro odvod kondenzátu. Nevýhodou tohoto řešení jsou náročnější stavební úpravy v domácnosti s turbokotlem,“ dodal Ulrich.

Foto: archiv agentury Kreativní Bublina s.r.o.

Jde to i bez náročných úprav

Pokud se ale na kondenzační technologii shodnou všichni vlastníci bytových jednotek, lze vyvložkování komína provést bez bouracích a stavebních prací. Do stávajícího komína je jeho vyústěním vsunuta polypropylenová, případně nerezová roura, která má již v patřičných rozestupech připravené šroubovatelné odbočky. Ty díky přesnému zaměření minimalizují nutnost stavebních prací v domácnostech, odkouření kondenzačního kotle je zaústěno přesně v místě původní zděře. „Protože původní komíny byly dimenzované na systém podtlaku, není s menším průměrem problém, protože u kondenzačních kotlů využíváme princip přetlaku, kdy jim k bezproblémovému fungování stačí výrazně menší průměr,“ vysvětlil Radovan Fila. Návrh nové vložky systému odkouření může provést revizní technik, dodavatel komínového systému, kominík nebo projektant.

Autor: kolektiv autorů 1)
Foto: Viz popisky

1) čerpáno z tiskové zprávy agentury Kreativní Bublina s.r.o.