Viessmann uvedl na český trh řadu novinek

Na tiskové konferenci na konci prázdnin představila společnost Viessmann, spol. s r.o. svůj aktuální sortiment pro český trh. Příjemné bylo zjištění, že tato firma k nám dodává i své nejnovější technické inovace či vynálezy a s nimi spojené výrobky. Aktuálně jde o hybridní zařízení, kogenerační jednotky nebo solární kolektory, které se samy chladí, když je při plném slunci nulový odběr tepla.

Společnost Viessmann Group je jedním z předních mezinárodních výrobců topných, průmyslových a chladicích systémů. Rodinný podnik založený roku 1917 zaměstnává 11 600 zaměstnanců, hromadný obrat činí 2,2 miliard eur. Z toho 56 % obratu připadá na export. Jeho sídlo je v městečku Allendorfu na řece Eder ve spolkové zemi Hesensko, SRN. Firma působí celosvětově, vyrábí v 27 výrobních závodech po celém světě. Má zastoupení v 74 zemích, kde má 120 prodejních poboček.

Viessmann je opravdovým průkopníkem v oblasti vytápění a celé energetiky rodinných a bytových domů, komerčních a průmyslových provozů. A také obcí, které usilují o zcela autonomní energetiku. Tento trend přichází z Německa, ale má silné stoupence v ČR.

Energetická účinnost a ochrana životního prostředí

Produkce Viessmann se zaměřuje na co nejvyšší energetickou účinnost a skutečnou ohleduplnost k přírodě. Mnohé technologie firmy Viessmann jsou považovány za milníky topné techniky. To se týká i výrobků, které si český zákazník může zakoupit u českého zastoupení Viessmann, spol. s r.o. v Chrášťanech.

1) Nová generace kotlů Viessmann Vitodens 200

Jde o nástěnné a velmi kompaktní plynové kotle s novou regulací spalování, automatickou adaptací spalinových cest a inovovanou technikou pro montáž. Zahrnují čtyři řady s výkonem do 35 kW: Vitodens 200-W, dále Vitodens 222-W, 222-F a konečně Vitodens 242-F. Jsou to efektivní topná zařízení pro rodinné a dvougenerační domy i vícepatrové byty. Vyznačují se ještě vyšším komfortem, než tomu bylo dosud, snadnou montáží a servisem. Všechny změny dodávek plynu i podmínky týkající se vzduchu a spalin se regulují automaticky.

Samokalibrující regulace Lambda Pro Control Plus

Pod tímto názvem se skrývá výsledek inovativního vývoje osvědčené regulace spalování Lambda Pro Control. Ať už se mění zemní plyn LL, E nebo zkapalněný plyn – nová regulace spalování nastavuje kondenzační kotel automaticky bez nutnosti jakékoliv manuální obsluhy. Samokalibrující regulace dokáže identifikovat kolísání kvality plynu a vyrovnávat ho. Spalování tak zůstává trvale stabilní při konstantně není potřeba.

Energie cockpit zpřehledňuje spotřeby energií

Úhlopříčka obrazovky s téměř 13 centimetry zobrazuje přehledně nový Energie cockpit, aby uživatel mohl být informován o výnosech a spotřebách. Navíc počítá výnos ze solární energie při zapojeném solárním systému a snadno zobrazí spotřebu plynu pro vytápění a teplou vodu. Dále také přehledně zobrazuje např. aktuální stav nabití zásobníku teplé vody.

Nový 5palcový barevný dotykový displej s funkcí Energie-Cockpit a asistentem uvedení do provozu

Automatická adaptace spalinových cest

Automatická adaptace spalinových cest, jak už název napovídá, automaticky přizpůsobuje ventilátor hořáku podle odporu příslušného spalinového potrubí. Zjišťuje skutečné množství spalovacího vzduchu a změnou otáček ventilátoru hořáku se přizpůsobuje optimálním podmínkám spalování. Ruční přizpůsobení zabudováním clon nebo nastavením regulace na místě je tedy zbytečné.

2) Hybridní zařízení Viessmann

Jde o zařízení, které využívá plyn, elektřinu a teplo z okolního prostředí a umožňuje kombinovat obnovitelný zdroj energie (bezplatné teplo venkovního vzduchu) a fosilní zdroje (plyn a elektřinu ze sítě). Sestava obsahuje kondenzační kotel a tepelné čerpadlo a s jejich pomocí umožňuje využívat všechny tři zdroje tak, aby byly vždy optimálně vyváženy – např. podle ceny za vytápění nebo podle jeho ekologického dopadu. Uživatel nemusí při pořízení hybridního zařízení přesně stanovit energetický nosič, ale může kdykoliv v budoucnu flexibilně reagovat na vývoj nabídky energií. Vytápění s hybridním zařízením má tak jistou budoucnost. Hybridní zařízení jsou již dnes připravena na to, aby vždy zohlednila budoucí ceny elektřiny a plynu.

Hybrid Pro Control reguluje energetický mix

Patentovaná inteligentní regulace s funkcí Hybrid Pro Control automaticky optimalizuje provoz kotle a tepelného čerpadla v závislosti na cenách energie a venkovní teplotě. Provozovatel si zadá, zda má být topení především ekonomické nebo ekologické a regulace pak podle toho aktivuje příslušný modul topného zařízení. Provozovatel díky tomu dosahuje vždy nejnižších topných nákladů, popř. emisí.

3) Solární kolektory Vitosol s funkcí ThermProtect

Vysoká potřeba solární energie v různých aplikacích vyžaduje velkoryse dimenzované plochy kolektorů. A právě těch se týká další letošní premiéra společnosti Viessmann, navíc velmi inovativní a zejména potřebná. Jde o speciální úpravu osluněné kolektorové plochy, která umožňuje realizovat i velká kolektorová pole, aniž bychom museli při plánování zohlednit režim stagnace. To je stav, kdy jsou zásobníky tepla ohřáté na maximum a další teplo již nepřijímají, což vede přehřívání kolektorů a tvorbě páry. Této novince se věnujeme v článku - Solární kolektory s funkcí ThermProtect.

4) Výroba elektřiny při vytápění s kogenerační jednotkou

V České republice jde zatím o dosti novátorskou techniku, která tu není příliš rozšířena. Kogenerací se myslí společná výroba tepla a elektřiny. Jako energetický zdroj (palivo) se při ní používá zejména dřevo nebo plyn a sice k těmto účelům:

a) k pohonu tepelného stroje (motoru), který roztáčí elektrický generátor a zároveň topí, tzn. že je zároveň zdrojem tepla. Příkladem je Stirlingův motor, popsaný v tomto časopise v článku Vitotwin 300-W – kombinovaná výroba tepla a elektrické energie v rodinných a bytových domech (www.stavebnictvi3000.cz/c4216).

b) k exotermní chemické reakci v palivovém článku, kdy vedle tepla vzniká také elektrické napětí a proud. Tato výroba tepla a elektřiny se obejde bez točivých strojů.

Tím se dostáváme k tématu decentralizované výroby elektřiny, o níž je v poslední době velký zájem. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla bude v následujících letech stále více doplňovat centrální elektrárny a v mnohých případech je zcela nahradí. Německým cílem je zvýšit do roku 2020 podíl elektřiny z kogeneračních jednotek z nynějších 16 na 25 %. Kromě mikrokogeneračních jednotek se Stirlingovým motorem se uplatňují zařízení na bázi palivových článků.

Solární kolektor Vitosol

Mimořádně vysoká energetická efektivita: kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Při výrobě elektřiny vzniká odpadní teplo, které se v centrálních elektrárnách často ztrácí. Kogenerační jednotky však využívají odpadní teplo pro vytápění a ohřev vody, takže je jejich celková účinnost velmi vysoká, až stoprocentní oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla.

Díky společnosti Viessmann a jejímu tuzemskému zastoupení v Chrášťanech jsou našim zájemcům dostupná i kogenerační zařízení obou typů. Kogenerační jednotky jsou navrženy pro provoz na zemní plyn nebo bio zemní plyn. Výkonová řada začíná od 1,0 až do 401 kWel popř. od 5,3 do 549 kWhtep.

Závěr

Kompletní program firmy Viessmann se zaměřuje na všechna řešení provozní energetiky budov a na všechny známé zdroje energie v individuálních sestavách s vysokým efektem a účinností. Jako jeden ze světových výrobců nabízí inteligentní, komfortní topné, klimatizační a chladicí systémy a k nim i decentrální výrobu elektřiny. Viessmann tradičně usiluje o co nejvyšší efektivitu, spolehlivost a službu zákazníkovi.

Minutová nabídka

Literatura a zdroje:

[1] Moudrý, Jan; Kalinová, Jana: Pěstování speciálních plodin, část 4: Energetické využití biomasy. Vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2004.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy