Kondenzační kotel Logamax plus GB192iT je vyroben pro montáž zacvaknutím a snadno se  instaluje. Všechny díly jsou snadno přístupné pro rychlou údržbu a obsluha je vysoce intuitivní.

Při výběru kondenzačních kotlů vsaďte na kvalitu a tradici

Kondenzační kotle se na českém trhu vyskytují již řadu let. Od chvíle, kdy došlo k oficiálnímu zákazu provozu starších atmosférických plynových kotlů a turbokotlů, se jejich technologický rozvoj navíc výrazně urychlil. V důsledku toho, ale i vlivem rostoucí konkurence v oboru, máme v současnosti k dispozici velké množství vysoce efektivních a úsporných řešení za rozumnou cenu.

V čem spočívá úspěch kondenzačních plynových kotlů? Ve schopnosti využít nejen teplo vzniklé spalováním plynu, ale též teplo obsažené ve spalinách. Vodní pára, která vzniká při spalování uhlovodíků (methan, ethan apod.) v první části procesu, je totiž v kroku dvě ve výměníku ochlazena až pod teplotu rosného bodu. Pára přitom zkapalní a uvolní tak další teplo – takzvané výparné –, které když nenecháme uniknout komínem, ale využijeme k ohřevu otopné vody, zvýší energetickou účinnost kotle. S tím samozřejmě souvisí i fakt, že kondenzační kotle jsou nejefektivnější, jsou-li aplikovány v rámci nízkoteplotních topných systémů. Na rozdíl od tepelných čerpadel však bez výraznější újmy na účinnosti pracují i v režimu vyšších teplot (80/60 °C) a mohou být proto použity s běžnými radiátory dimenzovanými na klasický kotel.

Kondenzační kotel potřebuje odvod kondenzátu

Ke zprovoznění těchto plynových zařízení přitom stačí připojit je k nerezové spalinové cestě, třeba umístěné na fasádě domu, lze ale využít také starý komín, který je jen potřeba vyvložkovat (například polypropylenovou rourou). Dalším požadavkem je nutnost odvádět pryč kondenzovanou vodu. K její produkci (jednotky až desítky litrů denně) dochází jednak v kotli, jednak v polypropylenové spalinové komínové rouře (zejména v zimě); v obou případech je třeba tuto vodu odvést do kanalizace.

Jednou z priorit mnoha majitelů domácností je úspora prostoru. Mnozí navíc ani nechtějí nebo jednoduše nemohou vyhradit pro technická zařízení domu či bytu speciální místnost. Velké množství moderních kondenzačních kotlů proto disponuje kompaktními rozměry, které umožňují umístit zařízení téměř kamkoli do domácnosti, dokonce i do malých koupelen či kuchyní v bytových domech. Pokud pak zvolíte značku, jejíž výrobce vedle funkce dbá i na vnější design, kotel nebude překážet ani vizuálně a lze jej zakomponovat do jakéhokoli interiéru.

Opatrnost při nákupu na místě

Ačkoli je česká legislativa poměrně striktní, mezi obchodníky se stále vyskytují i podvodníci. Před každou investicí do technologického vybavení našeho obydlí je tedy zapotřebí důkladně prozkoumat nabídku a volit jen takové dodavatele, kteří jsou na trhu již delší dobu a mohou se pochlubit pozitivními referencemi.

Nástěnné kondenzační kotle Buderus pro obytné budovy i průmyslové využití jsou výkonné a šetří místo. Jsou mimořádně efektivní a je možné je snadno zapojit do spolehlivého systému s obnovitelnými energiemi.

Patří mezi ně i tradiční německá značka Buderus, jejíž nástěnné kondenzační kotle Logamax plus jsou jak efektivním, tak efektním řešením. Při vývoji své techniky výrobce čerpá ze zkušeností, které načerpal během mnoha desetiletí svého působení v Evropě i ve světě – značka Buderus oslavila vloni již své 290. výročí. Firma aplikuje inovativní postupy a používá robustní a trvanlivé materiály, jako je Titanové sklo nebo takzvané siluminy (sloučenina hliníku s křemíkem Al-Si o výborné pevnosti, otěruvzdornosti a odolnosti proti korozi) opatřené technologií ALU plus, jež zvyšuje odolnost povrchu vůči usazeninám.

Buderus Logamax plus, řešení pro současnost i budoucnost

Jedním z nejpokročilejších plynových systémů je kotel Logamax plus GB192iT, který je charakteristický svou modulární konstrukcí v bílém nebo černém elegantním provedení. Je rozšiřitelný až na dva otopné okruhy a nabízí topný výkon 17 až 25 kW. Jeho kompaktní topná centrála dodává kotli nadprůměrně vysokou energetickou účinnost a současní uživatelé ocení také možnost jeho kombinování s fotovoltaickou elektrárnou nebo se solárním předehřevem vody.

Díky přizpůsobitelnému výkonu, nízkému příkonu a nejmodernější vysoce účinné kondenzační technice spotřebovává kotel Logamax plus GB192iT výrazně méně primární energie než běžné plynové kondenzační kotle. Lze jej navíc kombinovat také se solárními technologiemi či zařízeními spalujícími biomasu.

Spalovací výkon kotle je vlivem inteligentního řízení sběrnice EMS automaticky přizpůsobován aktuální potřebě tepla – v případě dosažení požadované teploty se vypíná a zůstává v pohotovostním režimu –, a dochází tedy k celkové minimalizaci spotřeby elektřiny (k čemuž přispívá také úsporné oběhové čerpadlo) i plynu, a tím i ke snížení emisí oxidu uhličitého. Montáž tohoto kotle je navíc velmi snadná a rychlá. Obsluha, kontrola či regulace aktuálního stavu zařízení probíhá na intuitivním dotykovém displeji, díky integrovatelnému internetovému rozhraní jej lze ovládat i prostřednictvím aplikace MyBuderus v mobilním telefonu. Dodejme, že tento kotel je možné bez problému přestavět a provozovat i na propan (uhlovodík C3H8).

Podobně je na tom i další kondenzační technika Buderus včetně nejnovějšího modelu Logamax Plus GB172-24i T50 s topným výkonem 22 kW. Specifikem tohoto velice kompaktního kotle s rozměry 900x600x508 milimetrů a o čisté hmotnosti 70 kilogramů je integrovaný 48litrový zásobník teplé vody z nerezu, který jej předurčuje k zásobování bytů i jednogeneračních rodinných domů s menší spotřebou vody. Roční energetická účinnost dosahuje 93 procent, přičemž kotel je vybaven modulovaným hořákem, který dokáže měnit topný výkon od 13 do 100 procent při zachování jmenované účinnosti. Lze jej tedy kdykoli přizpůsobit aktuálním nárokům obyvatel objektu.

Kompaktní nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB172 je opatřen modulovatelným hořákem z nerezové oceli a výměníkem tepla ze slitiny hliníku. Disponuje též ionizační kontrolou plamene pro plně automatický provoz.

Závěrem

Vytápění plynem stále patří k nejkomfortnějším a nejbezpečnějším způsobům, jak dostat do našich domovů teplo. V případě, že je kondenzační kotel navíc náhradou starého zařízení, vrátí se náklady na jeho pořízení díky úspoře za plyn. Každopádně si však nechte od odborníků poradit s dimenzováním kotle a zapojení plynu spolu se seřízením svěřte oprávněné firmě; nevhodné provedení by mohlo vyústit v nenapravitelné materiální škody. Můžete se přitom spolehnout, že právě pod značkou Buderus se ukrývají spolehlivé, technologicky vyspělé kondenzační přístroje.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv firmy