Ekonomické a ekologické kotle s moderním designem

Historie známého výrobce kotlů značky Dakon začíná již v roce 1949. O dvacet let později byla již firma naším největším výrobcem univerzálních teplovodních kotlů na pevná paliva, plyn a topné oleje. V období 1970 až 1990 podnik vyrobil 620 tisíc kotlů této značky.

Po postupné privatizaci státního podniku v letech 1991 až 1994 se dále výrazně rozšířila výroba i sortiment. V průběhu listopadu 2003 získala majoritní podíl ve společnosti Dakon firma Buderus Heiztechnik GmbH. Tím se stal Dakon členem největšího topenářského koncernu v Evropě. Po tomto převzetí, kterému předcházelo získání Buderusu firmou Robert Bosch GmbH v červenci 2003, je skupina Bosch reprezentována v České republice značkami Dakon, Buderus a Junkers. V lednu 2007 došlo k transformaci společnosti Dakon s.r.o. na společnost BBT Thermotechnology CZ s.r.o. Sídlo společnosti se přestěhovalo do Prahy, v Krnově a Městě Albrechtice zůstaly výrobní závody. Tímto právním krokem byl zakončen přechod značky Dakon do koncernu Bosch. I nadále jsou výrobky společnosti BBT Thermotechnology CZ s.r.o. dodávány na trh v naší republice pod tradiční značkou Dakon.

Současná produkce

Značku Dakon nesou v současné době tyto skupiny kotlů:

 • Nástěnné plynové kotle, které se vyrábějí ve dvou typech DAGAS 02 a DAGAS Plus 03. Jsou určeny k vytápění, průtočnému a zásobníkovému ohřevu TUV v bytových jednotkách, rodinných domech, chatách, firemních prostorách a dalších objektech. Kotle jsou dodávány v těchto provedeních: RT a RK pro vytápění objektů, CT a CK pro vytápění objektů a průtokový ohřev TUV, BT a BK pro vytápění objektů s integrovaným zásobníkem TUV 48 l. DAGAS Plus 03 je dodáván ve dvou výkonových řadách – nastavitelný v rozmezí výkonu 8 až 24 kW nebo 9 až 28 kW. (Podrobné informace v časopise Stavebnictví a interiér č. 6/2007.)

 • Kotel DAGAS Plus 03

  Kotel DAGAS 02, řez kotlem
 • Stacionární plynové litinové kotle jsou spolehlivé, úsporné a ekologické zdroje tepla. Topný výkon se pohybuje od 14 do 40 kW, palivem je zemní plyn nebo propan.
 • Plynové kondenzační teplovodní kotle KZ jsou úsporné a nízkoemisní ekologické zdroje tepla vysoké technické úrovně, jejichž topný výkon je v rozmezí 4 až 15 kW, palivem je zemní plyn nebo propan.
 • Závěsný kondenzační plynový kotel
 • Litinové teplovodní kotle pro pyrolytické spalování suchého dřeva DAMAT PYRO se vyrábějí ve výkonové řadě od 20 do 36 kW. Litinové kotlové těleso je výrazně odolnější vůči dehtům a kyselinám vznikajícím při zplyňování, prodlužuje se tak životnost kotle.
 • Stacionární ocelové teplovodní kotle NM jsou moderní zdroje tepla určené pro spalování kapalných i plynných paliv přetlakovými hořáky. Jejich topný výkon je 15 až 90 kW.
 • Nástěnné elektrokotle Daline jsou určeny k vytápění bytových jednotek, rodinných domů, chat, firemních prostor a dalších objektů, nejenom v místech, kde není přístup k plynu. Vytápění elektrokotlem poskytuje vysoký komfort a bezobslužný provoz za nízké pořizovací náklady. Vyrábí se ve výkonové řadě od 4 do 18 kW.
 • Menší rozměr kotle DAGAS umožňuje jeho instalaci například v předsíni, kde ho lze uzavřít do skříně

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační kotle oproti běžným plynovým kotlům zužitkovávají teplo spalin. Spalováním vzniká vodní pára a oxid uhličitý. Vodní pára kondenzuje při ochlazení spalin na teplotu 56 °C a nižší. Tomu je třeba přizpůsobit otopný systém. Při tepelném spádu 50/30 °C nebo 60/40 °C se využije kondenzační efekt v plné míře. Nejvýhodnější využití kondenzačních kotlů je v kombinaci s podlahovým vytápěním, kde je možné dosáhnout až 30 % provozních úspor. Dva z těchto kotlů si popíšeme podrobněji:

 • Stacionární kondenzační plynový kotel Dakon KS slouží k vytápění a ohřevu teplé vody a je certifikovaný pro spalování zemního plynu a propanu. Je určen pro vytápění bytových jednotek, rodinných domů a drobných provozoven. Díky kondenzačnímu efektu se zvyšuje jeho účinnost vztažná na výhřevnost plynu až na 106 % a úspory v provozních nákladech dosahují až 30 % ve srovnání s klasickým plynovým kotlem. Jmenovitý výkon je plynule regulovatelný v rozsahu 6 až 24 kW (KS 24) nebo 9 až 35 kW (KS 35). Kotle KS jsou dodávány v těchto provedeních: 24 R a 35 R pro vytápění, 24 C pro vytápění a průtočný ohřev teplé vody, 24 B a 35 B pro vytápění a zásobníkový ohřev teplé vody s vestavěným zásobníkem o objemu 60 l (24 B) nebo 80 l (35 B). Kondenzační kotle jsou vybaveny nerezovým výměníkem s uzavřenou spalovací komorou s premixovým hořákem. Ventilátor s plynulou regulací otáček zajišťuje vhodnou spalovací směs v celém regulačním rozsahu. Kotel je řízený pokročilou mikroprocesorovou elektronikou s množstvím programů včetně obousměrné komunikace OpenTherm+. Průtočný nebo zásobníkový ohřev teplé vody je řízen senzory, které zajišťují přesnou teplotu odebírané vody. Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu je možný přes zeď bez potřeby napojení na komín nebo s možností odvodu spalin do komína.
 • Závěsný kondenzační plynový kotel Dakon KZ je určený k vytápění a ohřevu teplé vody v bytových jednotkách, rodinných domech a drobných provozovnách. Je obdobné konstrukce jako stacionární kondenzační kotle KS, liší se jen nižším výkonem a instalací na zeď. Jmenovitý výkon je plynule regulovatelný v rozsahu 4 až 15 kW (KZ 15) nebo 6 až 24 kW (KZ 24). Kotle KZ jsou dodávány v těchto provedeních: 15 R a 24 R pro vytápění (v případě potřeby lze připojit jakýkoliv typ zásobníku teplé vody), 15 B a 24 B pro vytápění a zásobníkový ohřev teplé vody s vestavěným zásobníkem o objemu 60 l, 15 FCS a 24 FCS – rodinná sada umožňující okamžitou dodávku velkého množství teplé vody. Sestava FCS se skládá z kotle KZ R, zásobníku na teplou vodu 120 l a sady propojovacích trubek s krytem, vyrábí se ve svislém provedení o celkové výšce 1 863 mm.


Umístění závěsného kondenzačního plynového kotle KZ v koupelně

Schéma závěsného kondenzačního plynového kotle Dakon KZ
1. kondenzační komora
2. zapalovací a ionizační elektroda
3. sifon
4. expanzní nádoba
5. plynová armatura
6. ovládací panel
7. ventilátor a mixér
8. elektronika
9. čerpadlo
10. pojišťovací ventilátor
11. tlakoměr

1 Zpracováno z podkladů společnosti BBT Thermotechnology CZ s.r.o.

Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Archiv firmy BBT Thermotechnology CZ s.r.o.