Kondenzační kotle BAXI předběhly čas

Proti zdražování zemního plynu na vytápění a přípravu teplé užitkové vody (TUV) je možné vyzrát vyspělou technikou. O to se snaží brněnská společnost K-IMPORT, s.r.o., obchodní firma s původním názvem NORDGAZ, dovážející od svého založení v roce 1992 kotle a boilery. Potom, co se její hlavní dodavatel, firma OCEAN, v loňském roce spojila s anglickou firmou BAXI, čímž vznikl největší výrobce kotlů v Evropě, dodává K-IMPORT na tuzemský trh kotle a elektrické ohřívače špičkové světové kvality pod společným názvem BAXI.

  Tradice obou zmíněných firem sahá hluboko do minulosti. Firma OCEAN byla založena v roce 1936 a firma BAXI už v roce 1866. Z dlouholetých zkušeností obou společností vyrostla jedinečná kvalita a konstrukční propracovanost dodávaného sortimentu výrobků.
   Kondenzační kotel od firmy BAXI totiž svou konstrukcí o hodně předběhl konkurenci. Ve svých kotlích používá speciální premixový hořák, který umožňuje spalování zemního plynu s účinností 98 %. Poté jsou spaliny protlačeny směšovacím ventilátorem přes nerezový výměník tepla, opět unikátní konstrukce, kde beze zbytku předají veškeré teplo vzniklé spalováním a to včetně kondenzačního tepla vodní páry. Účinnost kotlů BAXI, vztažená k výhřevnosti paliva, do které se kondenzační teplo nezahrnuje, je tak podle autorizovaných měření 109,8 %. To je v těsné blízkosti maximální teoretické hranice 111 %.
   Nerezový materiál na výměník tepla nebyl zvolen náhodně. Zkondenzované spaliny jsou totiž agresivní, kyselé a odolá jim pouze nerezový materiál nebo plast. Velmi zajímavá je konstrukce výměníku tepla, který je uspořádán tak, aby se v něm topná voda rozvrstvila podle teploty. Ve výměníku, na rozdíl od klasického kotle, tak může být udržován velký teplotní spád, což je zcela podstatné právě pro dosažení kondenzačních teplot i pro nízké obsahy vodní páry ve spalinách.
   Funkce výměníku nezávisí na rychlosti průtoku topné vody, což umožňuje bezproblémovou montáž kotle i k »samotížným« rozvodům topné vody nebo k systémům, kde je velké množství topné vody. Výměník je samozřejmě tepelně izolován, takže nedochází ke ztrátám vyzářením tepla do okolí kotle.
   U verze tohoto kotle s ohřevem TUV se využívá akumulované energie v primárním výměníku k zajištění okamžité dodávky teplé vody po zahájení odběru. Po ukončení odběru se do výměníku akumuluje dostatečné množství energie, aby během prodlevy nutné k odvětrání spalovací komory a náběhu hořáku, zajistilo okamžitou funkci sekundárního výměníku, kde se užitková voda protiproudově ohřívá. Tímto je zajištěn maximální komfort dosažitelný u jiných kotlů pouze zásobníkem TUV. Vzhledem k tomu, že vstupní teplota pitné vody je vždy pod teplotou kondenzace, pracuje kotel v tomto režimu velice ekonomicky.
   Všechny funkce kotle jsou řízeny mikropočítačem, k jehož standardním funkcím patří ekvitermní regulace, která zajišťuje průběžnou korekci podle venkovní teploty, dále možnost připojení až tří dalších zónových regulací. Standardem je autodiagnostika se signalizací provozních stavů a případných závad. Ke kotli je možno připojit dálkové ovládání, které po dvou vodičích přebírá všechny funkce ovládacího panelu a zajišťuje signalizaci provozních stavů kotle a dokonce i odblokování některých poruch. K dálkovému ovládání lze připojit inteligentní telefonní terminál (ITT) zajišťující ovládání kotle pomocí telefonního přístroje.
   Elektronika kotle je vybavena konektorem pro připojení osobního počítače, pomocí kterého lze sledovat a řídit provoz tohoto zařízení.
   Vzhledem k tomu, že kotel BAXI pracuje v kondenzačním režimu i v případě napojení na otopnou soustavu se standardními radiátory (to je další z jeho důležitých předností), je vždy nutné jeho napojení na kanalizaci, protože z kotle může vytéct až 2 l kondenzátu za hodinu.
   Firma BAXI vyrábí tyto kotle s označením LUNA 1.23 CONDENZ, což je kotel pouze pro vytápění s možností připojení nepřímo ohřívaného zásobníku. Dále LUNA 23 CONDENZ s integrovaným nepřímo ohřívaným zásobníkem TUV o objemu 60 l. Výkony kotlů jsou díky konstrukci směšování paliva a vzduchu využitelné již od 4 kW a bez změny účinnosti do 23 kW. 
Autor: Jan Kuchař
Foto: Archiv firmy