Už v době svého vzniku byl Obecní dům vybaven progresivním technologickým zařízením. (foto: GoneWithTheWind, Shutterstock)

Moderní technologie vody v Obecním domě, perle pražské secesní architektury

Památkově chráněné i jiné historické budovy jsou důležitou připomínkou českých dějin. Je proto zapotřebí o ně patřičně pečovat. Obecní dům v Praze je jeden z objektů, kterým je věnována velká pozornost. Už v devadesátých letech se stavba stala předmětem rozsáhlé rekonstrukce. Letos pak proběhla obměna technologického vybavení. Byly zde umístěny více než dvě desítky moderních čerpadel, které sníží spotřebu energie o minimálně 12 % ročně.

V době svého vzniku (výstavba v letech 1905–1911) byl Obecní dům skutečně progresivním dílem po stavební i technologické stránce. Pro představu zmiňme, že je objekt od té doby až dodnes chlazen unikátním mechanismem – vodou ze dvou hlubokých studní. Budova byla také hned zpočátku své existence vybavena ústředním vytápěním, větráním, rozvody užitkové a pitné vody, trafostanicí, potrubní poštou a mnoha dalšími vymoženostmi. Svými autory, architekty Antonínem Balšánkem a Osvaldem Polívkou, byla koncipována jako polyfunkční dům sdružující reprezentační, výstavní, koncertní, restaurační a obchodní prostory. Navíc jde o místo, kde se doslova psaly dějiny. Obecní dům se stal „bezprostředním svědkem” zrodu první Československé republiky. Roku 1918 zde proběhlo kupříkladu přijetí Tříkrálové deklarace, podpis Aloise Jiráska na Deklaraci českých spisovatelů a co především – samotné vyhlášení republiky. Z výčtu nelze vyjmout ani četná jednání zástupců Občanského fóra s představiteli poslední československé komunistické vlády v roce 1989.

V Obecním domě probíhá technologická modernizace, jejímž výsledkem by mělo být snížení spotřeby energie nejméně o 12 % ročně. Kontrakt zadavatele se společností ENESA a.s. předpokládá snížení spotřeby energie metodou EPC, kdy dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí a v případě neúspěchu doplatí vzniklý rozdíl.

Opulentní architektura

Historizující pozdně secesní stavba s prvky neobaroka a neorenesance disponuje nepravidelným trojúhelníkovým půdorysem. Fasádu tohoto reprezentativního paláce zdobí monumentální figurální alegorické plastiky, nad oblouky atikových štítů se nacházejí rozmanitá rámování, tumby, stylizovaná cimbuří a mnohé další. Čelní stranu objektu dekoruje hlavní vstup s polokruhovým balkonem a polokruhový obraz tvořený skleněnou barevnou mozaikou lemovaný nápisem „Zdar tobě Praho! Vzdoruj času zlobě, jak odolalas věky bouřím všem!”. Na výzdobě se podíleli význační čeští umělci jako například Alfons Mucha, Mikoláš Aleš, Max Švabinský či František Ženíšek. Interiér domu zahrnuje několik sálů: největším z nich je koncertní Smetanova síň, namátkou zmiňme také věhlasný Grégrův sál či Primátorský salónek. V přízemí se nacházejí restaurace a kavárny či informační centrum.

Energetické služby se zárukou

Už v letech 1994–1997 prošel Obecní dům náročnou rekonstrukcí za celkem 1,8 miliardy korun. V současnosti pak probíhá technologická modernizace, jejímž výsledkem by mělo být snížení spotřeby energie nejméně o 12 % ročně. Zadavatel – Město Praha ve spolupráci s městskou společností Operátor ICT – svěřil projekt, který se týká nejen Obecního domu, ale i dalších pěti městských staveb, generálnímu dodavateli, společnosti ENESA a.s. Kontrakt předpokládá snížení spotřeby energie metodou EPC (energetické služby se zárukou), kdy dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí a v případě neúspěchu doplatí vzniklý rozdíl.

V Obecním domě došlo mimo jiné k odstranění celkem 22 kusů původních oběhových čerpadel. Ta pak byla nahrazena energeticky mimořádně úspornými čerpadly řady Stratos MAXO, Stratos MAXO-Z a Stratos GIGA-D od dortmundské společnosti WILO CS, s.r.o.

Technologická obměna

V Obecním domě tak došlo k nahrazení stovek žárovek LED svítidly, dále k instalaci nového plynového kotle a k odstranění celkem 22 kusů původních oběhových čerpadel. Ta pak byla nahrazena energeticky mimořádně úspornými čerpadly řady Stratos MAXO, Stratos MAXO-Z a Stratos GIGA-D od dortmundské společnosti WILO CS. Všechny jmenované produkty se vyznačují inovativním provedením a vysokými standardy v oblasti energetické účinnosti. Konkrétně Stratos MAXO bylo na mezinárodním veletrhu ISH ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2017 vyznamenáno za kvalitu, šetrnost k životnímu prostředí, pokrokový design a účinnou technologii. Výrobce obdržel konkrétně cenu „Design Plus powered by ISH”.

Optimalizace energetické účinnosti

Velmi výkonné čerpadlo Wilo-Stratos MAXO je určeno pro oběhové systémy a cirkulaci teplé a pitné vody ve velkých budovách, kde nastavuje vysoký standard energetické účinnosti. Vyvinuto bylo na základě dlouhodobé studie založené mimo jiné i na rozhovorech se zákazníky. „Náš Stratos MAXO je první inteligentní čerpadlo na světě. S perfektně optimalizovanými a inovativními funkcemi úspory energie, jako je Multi-Flow, No-Flow Stop a velmi dobrým indexem účinnosti EEI ≤ 0,19 až ≤ 0,17 (závislý na modelu) stanovuje Stratos MAXO nové tržní standardy z hlediska energetické účinnosti systému," vysvětluje produktový manažer Wilo Michael Dieckmann.

Nová technologie zeleného knofl íku je nástupcem původního červeného tlačítka a kombinuje osvědčené ovládání s novými a optimalizovanými funkcemi.

Funkce Multi-Flow maximalizuje míru úspory energie. Umožňuje primárnímu čerpadlu, aby přizpůsobilo svůj výkon v závislosti na požadavcích sekundárních čerpadel připojených do stejného systému. Hlavní čerpadlo tedy pumpuje pouze takový objemový průtok, který vedlejší čerpadla vyžadují. Díky tomu je výrazně ušetřena elektrická čerpací energie. Čerpadlo je mimoto řízeno metodou Dynamic Adapt plus, jež zajišťuje optimální efektivitu systému. Dopravní výška je tak automaticky přizpůsobena aktuálním požadavkům na hydrauliku, a to bez nutnosti zadání žádané hodnoty. Cílem je provoz s nejnižší možnou ztrátou tlaku. Dojde-li pak k detekci nulového průtoku, čerpadlo je díky integrované funkci No-flow stop automaticky deaktivováno. Motor je zastaven a řídicí jednotka pouze v pravidelných intervalech kontroluje, zda byl překročen minimální objemový průtok. Tím je opět ušetřeno nemalé množství energie.

Funkce čerpadel WILO – Multi-Flow – umožňuje primárnímu čerpadlu, aby přizpůsobilo svůj výkon v závislosti na požadavcích sekundárních čerpadel připojených do stejného systému. Hlavní čerpadlo tedy pumpuje pouze takový objemový průtok, který vedlejší čerpadla vyžadují. Díky tomu je výrazně ušetřena elektrická čerpací energie

Co se týče integrace čerpadla do široké škály aplikací, jde o mimořádně flexibilní řešení. Zprovoznění čerpadla je navíc velmi jednoduché. Přístroj je vybaven velkým displejem, asistentem pro nastavení a zeleným ovládacím tlačítkem. „Nová technologie zeleného knoflíku je nástupcem našeho červeného tlačítka a kombinuje osvědčené ovládání s novými a optimalizovanými funkcemi. To vytváří zcela novou dimenzi uživatelského komfortu. Bylo také důležité, aby se instalace čerpadla stala mnohem jednodušší," říká produktový manažer a ještě dodává: „displej na čerpadle má nyní jasnější uspořádání a nabízí více prostoru. Elektrické připojení je řešeno přes optimalizovaný Wilo-konektor. To znamená, že pro základní zapojení čerpadla nemusí být demontována žádná z jeho částí."

Intuitivní ovládání pro komplexní komunikaci

Wilo zajišťuje komplexní nástroje určené pro komunikaci s inteligentními, tzv. smart technologiemi. S pomocí nejnovější verze mobilní aplikace Wilo-Assistant (s rozšířenou nabídkou funkcí) umožňuje Wilo ovládat přes chytrý telefon či tablet celou škálu služeb čerpadel. Aplikace je vybavena novým designem a její ovládání je intuitivní tak, aby se stala snadným i každodenním uživatelským nástrojem. Provoz čerpadla lze díky tomu sledovat vzdáleně a v reálném čase. Wilo-Assistant je rovněž užitečným pomocníkem projektanta, ale také instalatéra během samotné montáže čerpadla a při jeho uvádění do provozu. Hodit se do budoucna bude i v případě potřeby dálkové údržby.

Analogová a digitální rozhraní, která jsou u běžných čerpadel stále jen volitelnou funkcí dostupnou prostřednictvím modulů IF (například pro typy Stratos), bude pro Wilo-Stratos MAXO nyní standardem. Nejnovější komunikační rozhraní (Bluetooth) umožňuje jeho použití v přímém spojení s mobilními zařízeními, zatímco Wilo Net nabízí nové standardní rozhraní pro ovládání více čerpadel. To jsou funkce, díky nimž je Stratos MAXO jedním z nejlepších. Na trhu jsou k dispozici také moduly CIF, které umožňují bezproblémovou integraci do světa sběrnicových systémů. Čerpadlo bude provozováno a konfigurováno pomocí aplikace vyvinuté na zakázku, jež dokáže načíst provozní data čerpadla a použít je k optimalizaci systému," upřesňuje Dieckmann.

Jmenovaná aplikace nabízí nové režimy řízení. Lze pomoci ní přepínat mezi režimy chlazení či vytápění. Uložené hodnoty meření množství tepla si pak může uživatel kdykoli prohlédnout a analyzovat. Nové režimy zajišťují flexibilní přizpůsobení všem aplikacím čerpadla. Funkce cílové nebo konstantní diferenční teploty navíc ještě více zvyšují účinnost čerpadla, potažmo celého systému. Regulace teploty oběhového čerpadla rovněž pomáhá předcházet růstu bakterií rodu Legionella v potrubí pitné vody. Stratos MAXO-Z díky funkci rozpoznávání prováděného programu totiž automaticky zvýší v případě potřeby výkon na maximum, a tedy i intenzitu oplachu potrubí. Je proto ideální pro uživatele se specifickými hygienickými požadavky. Wilo-Stratos MAXO je k dostání jako jednoduché i jako zdvojené čerpadlo. V provedení MAXO-Z slouží k zásobování pitnou vodou.o

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv firmy WILO CZ