V některých prostorách je skladba tvořena podkladovým násypem, separační fólií a systémovou deskou Varionova s potrubím. Následuje betonový potěr a dlažba.

Na hradě už v zimě nestraší, protože se tam dobře topí

Rekonstrukce strakonického hradu je téměř dovršena. Už nyní lze ale vyzdvihnout způsob, jakým byly do historického objektu zakomponovány moderní technologie. Specifické prostory hradu a muzea jsou nyní mimo jiné vytápěny teplovodním podlahovým systémem.

V roce 2018 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce strakonického hradu, která se nyní chýlí ke konci. Předmětem rekonstrukce byly rozsáhlé stavební úpravy, jež se týkaly nejen hradu samotného, ale i dalších prostor, například Muzea středního Pootaví. Protože expozice ani sály nebyly dosud vytápěny, bylo rozhodnuto tento nedostatek, který zkracoval sezonu, kdy mohlo být muzeum otevřeno, jen na letní měsíce, napravit. Během rekonstrukce vznikly nové přednáškové a výstavní sály, nová sociální zařízení, prostory pro odpočinek apod. Ačkoli je zde mnoho věcí nových, místního genia loci se podařilo zachovat. Zajímavostí je, že budoucí návštěvníci muzea se mohou například těšit na expozici, která mapuje historii maltézského řádu, ale také se budou moci seznámit s kdysi slavnou výrobou motocyklů ve Strakonicích.

Topné potrubí značky RAUTHERM S je instalované na systémovou desku Varionova 30-2 vyrobené z high-tech materiálu PE-Xa. Materiál i patentovaná technika spojování potrubí násuvnou objímkou bez O-kroužků je zárukou bezpečné instalace a dlouholetého bezchybného provozu.

RAUTHERM ve výstavních sálech

Rekonstrukce historických objektů nebývá nikdy jednoduchá. S respektem k historickému odkazu bylo do objektu nutné zakomponovat i moderní technologie nezbytné pro provoz. Jednou z nich bylo vytápění. Prostory hradu i Muzea středního Pootaví Strakonice mají dohromady relativně velkou, a navíc velmi členitou podlahovou plochu, kterou doplňují vysoké stropy. Projekt od začátku počítal s variantou podlahového vytápění, které by nenarušovalo historický prostor. Realizace se ujala českobudějovická firma ŠTROB &, spol. s r. o., která se zaměřuje na provádění kompletního TZB budov. Na základě dlouholetých zkušeností vybrala společnost podlahové vytápění firmy REHAU. Konkrétně jde o topné potrubí RAUTHERM S, instalované na systémovou desku Varionova 30–2. Vzhledem k požadovaným tepelným výkonům bylo upřednostněno potrubí RAUTHERM S 17 × 2,0 mm. Toto potrubí je vyrobeno z high-tech materiálu PE-Xa, což je polyethylen zasítěný při vysokém tlaku a teplotě. Materiál i patentovaná a lety prověřená technika spojování potrubí násuvnou objímkou bez O-kroužků je zárukou bezpečné instalace a bezchybného dlouholetého provozu. Instalaci doplňují skříně s rozvaděči, kterých může návštěvník při prohlídce napočítat celkem jedenáct.

Přes pět kilometrů potrubí

Podlahové vytápění bylo instalováno nejen v již zmíněných výstavních sálech, ale také v depozitářích, kancelářích, na toaletách, chodbách, v šatnách apod. Celkem jde o plochu přesahující 890 m2, což představuje okolo 5630 metrů instalovaného potrubí. Skladby podlah jsou vzhledem k rozdílným charakterům místností a rozličným konstrukcím rozmanité. V některých prostorách je skladba tvořena podkladovým násypem, na kterém je položena nejprve separační fólie a následně systémová deska Varionova s potrubím. Následuje betonový potěr a nakonec finální nášlapná vrstva podlahy (například dlažba). Protože jde o specifický a historický objekt s různými úrovněmi podlah, bylo pro zajištění požadované teploty někde nutné doplnit podlahové vytápění otopnými radiátory – například v místech, kde se z důvodu vrcholu klenby podlahové vytápění nevešlo do výšky podlahy. Řízení teploty v interiéru je na principu ekvitermní regulace, tedy v závislosti na venkovní teplotě. Systém podlahového vytápění pracuje s teplotami 45/35 °C, přičemž zdrojem tepelné energie je lokální CZT Strakonice. Pro doplnění: v radiátorech působí vyšší teploty, tzn. 60 až 80 °C.

Architektonicky zajímavý hrad byl kdysi sídlem šlechtického rodu Bavorů, kteří jej nechali postavit v první třetině 13. století. Hrad prošel za dobu své existence mnoha změnami, a byl dokonce dvakrát dobyt. V roce 1995 byl prohlášen za národní kulturní památku. Hrad dnes vlastní čtyři majitelé – Česká republika, město Strakonice, římskokatolická církev a soukromý vlastník. Náročná a nákladná rekonstrukce jistě přispěje k vyššímu zájmu veřejnosti, neboť návštěva hradu bude stát za to.

Autor: Ing. Ivan Sklenář
Foto: archiv autora