Nosná konstrukce lávky je uložena na krajních opěrách na břehu řeky a třech vnitřních podpěrách. Foto: Petra Měšťanová

Začala rekonstrukce lávky přes Městský ostrov v Písku

Od 8. února letošního roku je pro chodce i cyklisty uzavřena železobetonová lávka přes Městský ostrov a zároveň řeku Otavu v jihočeském městě Písku. Byla totiž zahájena její rekonstrukce. S uvedením do plného provozu se počítá s nadcházející letní sezónou.

Z technických údajů samotné lávky vybíráme: ocelová příhradová mostní konstrukce a rampa mají čtyři pole. Nosná konstrukce je uložena na krajních opěrách na břehu řeky a třech vnitřních podpěrách. Dvě podpěry jsou umístěny v korytě řeky a jedna na ostrově. K hlavní nosné konstrukci je na ostrově v kolmém směru připojena nástupní rampa. Nosná hlavní konstrukce je tvořena podélnými příhradovými nosníky. Celá konstrukce je ztužena diagonálním zavětrováním v rovině příčníků pomocí úhelníků. Na podélnících leží mostovka z dřevěných fošen.

Lávka je tvořena ocelovou příhradovou mostní konstrukcí a rampou. Foto: Petra Měšťanová

Sloupky z jeklu (ocelových profilů) zachycené na konzolách z plechů vytvářejí zábradlí vyplněné tyčovinou. Konstrukce spodní stavby je z masivních betonových opěr a vnitřních podpěr. Podpěry uložené v řece jsou na návodní straně obloženy lomovým kamenem. Horní líc má betonovou hlavu a spádovou vrstvu umožňující odvodnění. Po lávce je na ostrov mimo jiné vedena elektroinstalace, vodovod, veřejné osvětlení, kabelová televize a teplovod.

Hlavní poruchou, kvůli které je lávka rekonstruována, je trvalá přítomnost vody na konstrukci, s čímž je spojená i koroze ocelových prvků. Poškozen je také ochranný nátěr a vlivem mrazu i konstrukce. Na povrchu dříku a úložného prahu jsou poruchy zapříčiněné stékáním a vzlínáním vody na konstrukci. Mostovka z dřevěných fošen není protiskluzově upravena, a je tedy při nízkých teplotách kluzká. Zábradlí je zkorodované včetně spodního madla.

Připomínáme věk lávky – 92 let (postavena v roce 1929). Její poslední rekonstrukce proběhla v roce 1992 výměnou mostovky, opravou podpěr a pilířů, vyčištěním ložisek, ochranným nátěrem a výstavbou nové ocelové rampy s dřevěnou podlahou.

Lávka přes písecký Městský ostrov stojí na svém místě od roku 1929. Foto: Petra Měšťanová

Plán rekonstrukce

Následné hlavní práce na obnově lávky alias ocelové nýtované příhradové konstrukci zahrnou novou protikorozní ochranu, novou izolaci nosné konstrukce, repasování ložisek, trhliny spodní stavby budou lokálně injektovány, betonové povrchy reprofilovány, proběhne otryskání kamenného obkladu pilířů a přespárování. Okolní zábradlí bude nahrazeno novým.

Zmíněnou rekonstrukci realizuje firma Metrostav, která vzešla z výběrového řízení. Hotovo má být v polovině června tohoto roku. Ze středu lávky se budou moci kochat pohledem na Šrámkův splav a panorama hradeb s dominantou děkanského kostela nejen všichni zdejší dobří rodáci. Po obratu čelem vzad si oživí pohled na továrnu Jitex a železniční most. Bystrozrací dále zaregistrují nedávno postavenou Pleskotovu lávku nad jezem spojující vrch Hradiště se čtvrtí sv. Václava.

Trhliny spodní stavby budou injektovány, betonové povrchy reprofilovány. Kamenný obklad pilířů bude otryskán a přespárován. Foto: Petra Měšťanová

Na znovuotevření lávky přes písecký Městský ostrov se již nyní těší stálí návštěvníci z řad turistů, dětí, vodáků, rybářů i místních štamgastů zdejší výletní restaurace.

Rekonstrukce by měla být dokončena v červnu 2021. Foto: Petra Měšťanová
Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: Petra Měšťanová, DiS., tisková mluvčí MěÚ Písek