Příklad nádražní architektury bruselského stylu v Ostravě

Řeč bude o ostravské části Vítkovice, kde od roku 1967 slouží veřejnosti železniční nádraží. Projektant Josef Danda, rodák z Koleče u Slaného, vycházel v oblasti železničních staveb z funkcionalistického slohu. U tohoto objektu pak uplatnil motivy bruselského stylu. Kladl důraz na odlehčenou konstrukci a uměleckou výzdobu ve skle. Kdyby dnes žil, nad současným stavem objektu by ovšem hořce zaplakal.

Montovaný ocelový skelet vystavěný ve „zlatých šedesátých“ na železobetonové základně utváří budovu v úrovni suterénu a přízemí. Ta se skládá z bočního administrativně provozního křídla a odbavovací haly s pokladnami, kiosky a dalším zařízením. Vnitřní prostor haly je ze tří stran odlehčený prosklenými fasádami. Podlaha je z kamenné dlažby a stropní podhled z plastových panelů. Nepřehlédnutelný je pás abstraktních reliéfů vypalovaných do drátoskla. Diagonální tvary, vlajkové stožáry ve tvaru V, hliníkový plech a umělé hmoty dokreslují finální podobu architektury nádraží.

Dostáváme se k dalšímu, na tehdejší dobu ojedinělému řešení – umístění haly v rovině terénu, ze které je podchodem zpřístupněno první nástupiště. Nadchodem je pak umožněn vstup na druhé nástupiště. Cestující překonávali sedmimetrový výškový rozdíl schody anebo eskalátory jugoslávské výroby, v tehdejším Československu byly ve své době zprovozněny vůbec poprvé. V tomto směru se nabízí srovnání s namontovanými pojízdnými schody v obchodním domě ASO, později Prior, které měla Ostrava též jako první v republice.

Nové využití?

Konjuktura přepravy velkého počtu cestujících za prací a výlety má vítkovické nádraží za sebou. S ukončením těžkého průmyslu a odklonění zejména rychlíkových spojů je zde vlakový provoz minimalizován na několik regionálních osobních a spěšných vlaků. K tomu musí stačit jedna pokladna a dva kiosky. Zchátralý plášť budovy je více než patrný. Nicméně město nechce tento historický objekt a unikát bruselské architektury zbourat. Naopak je v jednání jeho zachování a pestřejší využití, např. umístěním finančního úřadu či jinými institucemi, a to při zachování vlakového provozu. Je zbožným přáním zahájit rekonstrukci co nejdříve, s úmyslem dokončit ji v roce 2023.

Fotogalerie

Související články

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: Zdeněk Svoboda