Zajímavá je kvalita a cena, vše ostatní s tím nějak souvisí

Cena a kvalita jsou klíčovými kritérii každého produktu, ve stavebnictví nevyjímaje. Hlavní odlišnosti lze najít v tom, že životnost stavby je v porovnání se všemi jinými výrobky mnohonásobně delší, a proto by důraz na kvalitu stavby měl být vždy o poznání vyšší než u běžného spotřebního zboží. S cenou ve stavebnictví je to také dost specifické, protože výše investice do stavebního díla se s běžnými produkty většinou nedá vůbec porovnat.

Klíčem úspěchu v masové výstavbě je dosažení nadprůměrné kvality za přijatelné ceny. Stavba i běžného rodinného domu je přitom svou složitostí srovnatelná s moderním automobilem, který vzniká v takřka laboratorních podmínkách na přesných výrobních linkách. Na stavbě přitom často špičkové stavební materiály kompletují řemeslníci s různou mírou znalostí a zkušeností. V procesu, jehož řízení a kontrola se automobilové výrobě nepodobá ani zdaleka. Výrobci stavebních systémů si tedy průběžně lámou hlavu s tím, jak svým stavebním systémem kvalitativní rizika na stavbě eliminovat a zároveň maximálně zvýšit pracovní produktivitu. Každému stavebnímu materiálu se to daří různou měrou, suverénním lídrem v tomto směru je ale pórobetonový systém Ytong.

Přesná stavba

Pórobetonové tvárnice Ytong vynikají svou přesností, což vede k vyšší přesnosti zdění i produktivitě práce než u jiných systémů. Základem levného i kvalitního domu jsou přesné stěny. Rozměrové odchylky od roviny se na 10-ti metrové stěně z Ytongu běžně pohybují do 2 mm. A na rozdíl od jiných systémů to nevyžaduje ani extrémně zručné zedníky. I průměrně šikovný zedník vyzdí dům s Ytongem za polovinu času než s jinými prvky. A přitom v mnohem vyšší kvalitě, která jemu i dalším profesím ušetří čas při následných činnostech.

Rychlá stavba

K vysoké produktivitě práce ze zdicího systému Ytong přispívá progresivní způsob lepení tvárnic systémovou maltou na spáru tloušťky pouze 1 – 3 mm. Minimální spotřeba malty, jednoduchá aplikace pomocí speciální lžíce, snadné a přesné řezání tvárnic na míru, nenáročná manipulace – to vše vede k dokonale přesným stěnám a extrémní rychlosti zdění.

Zedníci na stavbě oceňují pásovou pilu, kterou Ytong standardně realizačním firmám zapůjčuje. S její pomocí z přesných tvárnic nařežou během pár okamžiků prakticky jakékoliv tvary včetně výřezů pro masivnější rozvody. Na stavbě proto není potřeba kombinovat několik různých zdicích formátů, pravých a levých půlek, rohových tvarovek a podobně. Nikdo se tedy nemusí zdržovat logistikou na stavbě, přebíráním a doobjednáváním speciálních tvarovek nebo jejich nahrazováním nevhodnými prvky.

K tomu připočtěte minimální spotřebu lepicí malty a s tím související nízké náklady na dopravu i manipulaci po staveništi, její snadné rozmíchávání pomocí vrtačky a obyčejného kyblíku a je jasné, kde dochází k hlavním úsporám na stavbě při zdění ze systému Ytong.

Důležité je, že zdivo z tvárnic Ytong „sedí” na milimetr a ne na centimetr. Díky skvělé rovinnosti hrubé stavby lze následně dosáhnout obrovských úspor také na práci i na materiálu při dalších stavebních činnostech, jako je omítání a obkládání stěn z vnitřní i exteriérové strany.

Další obrovskou předností je jednoduché a přesné vedení veškerých instalací. Při plánování tloušťky stěn v projektu stačí promyslet, kterými stěnami povedou technické rozvody a podle toho stěny a příčky dimenzovat. V hotových stěnách se pomocí přesné frézy jednoduše a čistě vyfrézují drážky pro rozvody elektřiny, vody i kanalizace. Drážky jsou přesné a neoslabují zdivo tolik jako nepřesné a často mnohem hlubší drážky vysekané v běžných materiálech. Drážkování je velmi rychlé a díky vysoké přesnosti je rychlejší a snadnější také zazdívání a začistění instalací. Kdykoliv v budoucnu lze také poměrně jednoduše dodatečně změnit trasy rozvodů v případě rekonstrukce.

Jedinečný poměr výkon/cena

Nízká pracnost přímo ovlivňuje náklady na výstavbu domu. Investor by ale vždy měl zvažovat také to, jakou kvalitu za svou cenu dostává. Z hlediska nákladů a pracností je Ytong optimálním stavebním materiálem pro rodinné domy s mizivou konkurencí. Pokud se ale na materiál podíváme z hlediska stavebně fyzikálních a užitných vlastností, dojdeme ke stejnému závěru. Svědčí o tom parametry Ytongu z hlediska požární odolnosti, statiky, akustiky a především tepelné techniky.

Více informací najdete na www.ytong.cz.

Autor: Mgr. Jan Neuwirth
Foto: Archiv firmy