Založení, které dokončí práci za vás!

Představte si založení izolantu, které se nedeformuje, nehrozí mu koroze, brání vzniku tepelných mostů a ještě samo o sobě čistě a dokonale uzavře zateplovací systém. Přesně takové řešení přináší dvoudílná zakládací sada VARIO.

Moderní stavební výrobek určený k založení tepelně izolačních desek řeší konstrukčně a pohledově dokonalé zakončení. Profily vytvoří čistý bílý rám, který už není třeba dále přestěrkovat, v případě potřeby ale lze natřít. Dvoudílný komplet z UV odolného plastu je tvořen upevňovacím profilem a nasouvacím profilem s okapnicí, doplněným integrovanou perlinkou. Konstrukční řešení této sady umožňuje ve třech rozměrových variantách obsáhnout rozsah síly izolantu od tloušťky 100 mm až po 220 mm.

Díky použitému materiálu je výrazně omezen únik tepla tepelným mostem, což ocení zejména investoři nízkoenergetických a pasivních domů a projektanti řešící výpočty energetických štítků obálky budov. Pro srovnání, součinitel tepelné vodivosti hliníku je λ = 221 W/m.K, materiál sady VARIO PVC má λ = 0,16 W/m.K a dnes často používané izolační grafitové desky EPS mají λ = 0,032 W/m.K. Rozdíl v řádu stonásobku v porovnání s hliníkem není potřeba komentovat.

Další předností sady VARIO je výška okapové hrany nasouvacího profilu, která je řešena tak, aby snadno a dostatečně odváděla dešťovou vodu z čelní plochy systému a tím zabraňovala vzniku mikrotrhlin (především v zimním období).

Detail založení izolantu

Založení VARIO pro pevné napojení

Dostatečná tuhost založení VARIO je dána nejen tloušťkou materiálu, ale i faktem, že profily jsou v podélném směru předsazeny. Díky této vlastnosti lze jednoduše vyřešit i napojení vnitřních rohů, kterým zajistíme zavazbování obou napojovaných profilů a tím i dostatečně tuhý vnitřní roh. Integrovaná skleněná síťovina (perlinka) nasouvacího profilu s okapnicí se snadno prováže s plošnou skleněnou síťovinou základní vrstvy ETICS, čímž je zajištěno dostatečně pevné propojení okapové hrany profilu s omítkou. V místech, kde je spodní plocha založení viditelná (např. schodiště ze sklepních podúrovňových prostor), uvidíme jen čistou bílou lištu, proto není třeba žádné další estetické opatření.

Rychlá aplikace, dlouhodobé řešení!

Aplikace upevňovacího profilu na stěnu je velmi snadná a rychlá, díky jednoduchému kotvení hmoždinkami (při zatloukání nemůže dojít k poškození okapního nosu jako u hliníkových profilů). Následné zasunutí nasouvací části s okapnicí je otázkou několika vteřin. Zabudování profilu se provádí dle správné systémové praxe zhotovení ETICS, technologických předpisů výrobců systémů ETICS a příslušných platných norem. Při správné aplikaci sady VARIO garantujeme kvalitní, funkční a dlouhodobé řešení jednoho z nejexponovanějších míst zateplovacího systému ETICS. Názornou ukázku aplikace zakládací sady najdete také na youtube kanálu Mateiciuc.

Záruka kvality a spolehlivosti

Výrobní sortiment značky MAT zahrnuje stavební profily, kabelové chráničky a mikrotrubičky, flexibilní potrubí pro rozvody vzduchu KLIMAFLEX, hadice a drobné vstřikované výrobky. Společnost MATEICIUC, a.s. oslavila v loňském roce 25 let a každý rok uvádí na trh plastových stavebních profilů nové nebo zdokonalené výrobky. Inovace vycházejí z vlastních zkušeností z aplikace ve zkušebnách i přímo na stavbách. V roce 2009 získal MATEICIUC, a.s. jako první v republice certifikát na systém stavebních plastových profilů MAT pro ETICS. Převážná část produkce ryze české firmy končí na zahraničních trzích.

Autor:
Foto: MATEICIUC, a.s.