Zateplení a celková revitalizace panelového domu

Tak to alespoň dělá společnost KASTEN, spol. s r.o. z Neratovic. Jeden z mnoha příkladů? Bytové družstvo Bronzová 2024-6 z Prahy 5, si objednalo u společnosti Kasten realizaci zateplení a celkovou revitalizaci jedenáctipatrového panelového domu, o třech vchodech, jehož je vlastníkem.

Jak napsali v dopise ze dne 10. května 2011, Jana Mošová, místopředsedkyně představenstva a Jiří Satranský, člen představenstva bytového družstva, realizace celého díla proběhla bez problémů, ve velmi dobré kvalitě a v přátelské atmosféře.

Ing. Aleš Kocourek

Ocenění dobré práce

Ing. Aleš Kocourek, jednatel společnosti KASTEN je rád, když takový dopis přijde. Dokládá, že heslo, které má KASTEN na štítu „Za skvělou stavbou pečlivá firma”, nelže. „Svou roli, mj., na téhle stavbě sehrál velký a aktivní zájem ze strany orgánů družstva. Zajímaly se nejen o cenu, ale o celou problematiku revitalizace, o technické postupy, i o použité technologie a materiály. To pro nás je vždy velmi důležité. Zástupci družstva se tak, díky své aktivitě, stávají pro nás rovnocenným partnerem. A to je základní předpoklad pro to, aby se dílo podařilo. Družstvo tak totiž může skutečně objektivně posuzovat a hodnotit náš přístup k realizaci díla...

Jak to vidí družstvo? Citujme z dopisu. „U společnosti Kasten je patrná snaha o skutečně objektivním a plnohodnotném informování zákazníka o celém procesu realizace projektu. Zákazník je tak informován o různých možnostech a variantách realizace díla s ohledem na kvalitu, cenu a další aspekty. Zákazník si tak může vybrat pro něho nejvhodnější a nejoptimálnější řešení.

Dodržený rozpočet i vysoká kvalita

Družstvo také velmi oceňuje to, že KASTEN dodržuje rozpočet a že dohodnutá konečná cena realizace díla ve sjednaném rozsahu a kvalitě je skutečně konečná. Faktem, který o firmě hodně vypovídá, je také to, že když dojde u některých položek ke zvýšení ceny, hledá KASTEN úspory v jiných oblastech tak, aby celková dojednaná cena mohla být dodržena.

Ing. Martin Kopecký

Pro nás je spolupráce s investorem a porozumění s ním otázkou zásadní...,” podotýká Aleš Kocourek. „V průběhu realizace každého projektu musíme často operativně řešit různé detaily, se kterými se v projektu či na začátku prací nepočítalo a mnohdy ani nedalo počítat. Nemůžeme tyhle detaily přecházet bez povšimnutí, ale naopak, neboť detail je vždy důležitý, byť se to někdy na první pohled nezdá. Musíme se snažit, abychom předkládali investorovi na řešení takové návrhy, které ho zaujmou. A ve výsledku přispějí k vysoké kvalitě díla...” V případě revitalizace domu BD Bronzová to bylo například řešení mřížky na vstupní skleněný přístřešek tak, aby padající led v zimě stříšku nerozbil, nebo realizace úprav chodeb a mnoho dalších, relativně drobných, nicméně důležitých detailů. Je pozoruhodné, že družstvo ocenilo nejen kreativitu a nápaditost stavbyvedoucího Ing. Martina Kopeckého a mistra Jana Deje, ale také nákladovou vstřícnost pracovníků společnosti KASTEN. To vypovídá o mnohém. Stejně jako to, že družstvo oceňuje i to, že (citace z dopisu): „...Výsledek díla pak je i v porovnání s okolními realizacemi kvalitní a realizovaný přesně dle dohodnutých podmínek v dohodnutém rozsahu i kvalitě. Družstvo v uvedených souvislostech očekává i do budoucna spolehlivý přístup firmy v případě možných reklamací či oprav.

Celý tým společnosti Kasten, pod vedením výše jmenovaných pánů, který se podílel na realizaci našeho projektu, oceňujeme a jsme rádi, že jsme si právě tuto firmu pro realizaci našeho projektu revitalizace domu vybrali...” (konec citace).

Všimněte si onoho porovnání s okolními realizacemi. Jako reference je to, jak se říká, za všechny peníze. A přitom je to tak prosté. Za skvělou stavbou pečlivá firma.

Autor: PhDr. Václav Chaloupecký
Foto: Archiv firmy