Zateplení otvorových výplní pomocí přesklení izolačním sklem INTERM TF®

Společnost Izolační skla a.s. již několik let vyrábí a dodává izolační skla INTERM TF® s vloženou meziskelní tepelnou fólií Heat Mirror®. Jedná se o jedinečný produkt nejenom pro nové prosklené otvorové prvky, ale i pro zateplení stávajících oken a jiných otvorových výplní bez nutnosti jejich bourání. Díky stále většímu tlaku na úspory energií a možností získání finančních prostředků z dotačních programů, je v poslední době možné sledovat zvýšený zájem o tuto technologii.

Majitelé rodinných i bytových domů, kteří svá okna před pěti či deseti lety již vyměnili, stojí před problémem, jak tato okna ošetřit, aby splnili nové energetické požadavky a kritéria k dotacím na zateplení. Jednou z možností je samozřejmě okna znovu vybourat a dát nová, která by zajistila odpovídající hodnoty Uw. „Společnost Izolační skla a.s. nabízí snadnější řešení a troufám si říci, že i levnější," uvádí Ing. Jiří Dobrovolný, předseda představenstva společnosti, již v úvodu našeho rozhovoru.

Můžete nám blíže představit navrhované řešení?

Jde vlastně o pouhou výměnou původního nevyhovujícího zasklení za izolační sklo nové generace INTERM TF® s vloženou meziskelní tepelnou fólií Heat Mirror®1), které dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla Ug = 0,6–0,8 W/(m2K), což v součinnosti s tepelnou prostupností běžných rámů montovaných přibližně před deseti lety splňuje kritéria dotace daná MŽP na hodnotu lepší než Uw = 1,2 W/(m2K).

Pro uváděné přesklení nejsou vhodná běžně nabízená izolační skla (trojskla), a to pro jejich tloušťku větší než 32 mm. Drtivá většina oken je osazena izolačním sklem tloušťky 24 mm, případně 20 mm a nelze ji dodatečně měnit. Proto jsme pro přesklení již vyměněných oken připravili odpovídající produkt, který dosahuje výborných izolačních vlastností i pro tyto tloušťky. Současně díky své unikátní konstrukci a použití meziskelní fólie významně šetří výslednou hmotnost a nadměrně nezatěžuje stávající rám ani kování. Izolační sklo INTERM® TF je vybaveno meziskelní tepelnou fólií, která odděluje meziskelní prostor na dvě nezávislé izolující komory tloušťky 6–8 mm naplněné směsí inertních plynů argon a krypton. Současně použitím dvou speciálních nízkoemisivních vrstev vytváří funkci tepelného zrcadla, jež zamezuje nejenom únikům tepla vyzářením do volného prostoru, ale i prostupu nadměrného množství slunečního záření do interiéru.

Jak tedy probíhá výměna skel?

Přesklení běžného bytu je otázkou několika hodin. Vlastní výměna izolačního skla představuje jednoduchou a rychlou operaci, kdy uvolněním fixačních zasklívacích lišt rámů lze stávající izolační sklo bezproblémově vyjmout a na jeho místo vsadit nové. Tímto způsobem lze přesklít všechny typy běžných rámových prosklených otvorových výplní ze dřeva, plastu, hliníku nebo oceli.

Obr. 1: V rodinném domě u Frýdku Místku bylo provedeno kompletní přesklení oken

Pozorujete zvýšený zájem o tento způsob zateplení?

V současné době je vidět evidentní nárůst zájmu a pokud mohu soudit podle dotazů a poptávek, tak na realizaci se dnes už připravují desítky objektů: Jen se čeká na vyřízení a schválení dokumentace a případné dotace.

Zatím jsme hovořili jen o úsporách energie v zimě. Jak je to s izolačními skly INTERM® TF v letních měsících?

Nejen chlad v zimě, ale i teplo v létě přináší výrazné náklady na provoz klimatizace a vzduchotechniky. Vhodnou volbou protislunečních vlastností skla při jeho výměně lze snížit solární zisky až na ¼ původní hodnoty běžného dvojskla. Protože množství energie vynaložené na snížení tepla v interiéru je řádově větší než při jeho ohřevu, představuje sezónní provoz klimatizace obdobné náklady jako na vytápění. Stejně tak lze dodatečně optimalizovat vlastnosti zasklení i z hlediska prostupu hluku, bezpečnosti nebo upravit jeho optické vlastnosti. Hlavně zvýšený hlukový útlum je dnes aktuálním tématem většiny stávající bytové zástavby ve větších městech.

Využívá se tato technologie také v zahraničí?

Přesklívání není jen nějaký izolovaný nápad, ale zdá se být naopak začínajícím celosvětovým trendem. To naznačuje například významný projekt zateplení a dodatečné protisluneční ochrany stávajícího zasklení na světoznámé budově Empire State Building v New Yorku. Zde šli autoři projektu dokonce tak daleko, že meziskelní fólii typu Heat Mirror® mají v úmyslu implementovat přímo do stávajícího zasklení a po aplikaci vrátit zpět na původní místo zasklení2).

S ohledem na rozsah prosklení moderních budov lze tímto způsobem zateplení celoskleněných stěn a fasád ušetřit významné množství spotřebovaných energií, přičemž hlavní výhodou je rychlost, příznivá cena a snadnost provedení.

Můžete nám představit konkrétní objekty, na kterých jste prováděli přesklení, případně ohlasy vašich zákazníků?

Realizované zakázky jdou napříč celým spektrem staveb. Největší zájem ale představují majitelé běžných rodinných domků s datem pořízení stavby před deseti a více roky, kteří přesklením většinou spojují s komplexním zateplením domu. Výborným příkladem je rodinný dům u Frýdku Místku (obr. 1). Stavba vyrostla v roce 1996. Únik tepla nevyhovujícím zasklením byl veliký, proto se pan Atanas Popov, majitel domu, rozhodl využít programu Zelená úsporám a ušetřit peníze a energii. O celé situaci řekl: „Okny znatelně prostupoval chlad a na sklech kondenzovala voda. Jako nejsnazší a nejefektivněnší východisko z problémů se mi jevilo přesklení. Rozhodl jsem se pro sklo nové generace INTERM TF® s vloženou meziskelní tepelnou fólií Heat Mirror®.

Potom se pan Popov obrátil na nás. Při tvoření žádosti o dotaci výpočty ukázaly, že přesklením izolačním sklem INTERM TF® ušetří majitel 22 % energie na vytápění (vytápí elektřinou a má podlahové topení), což s požadovanou hodnotou prostupnosti tepla znamenalo splnění dotačních podmínek.

Významnou množinu realizovaných akcí ale představují byty, zimní zahrady i komerční objekty. Z komerčních objektů lze uvést např. řídící centrum distribuce elektrické energie administrativní budovy EON v Brně (obr. 2). Stávající hliníková okna vybavená nevyhovujícím zasklením Ug = 2,8 již neposkytují dostatečnou ochranu jak proti vstupu chladu do místnosti, tak i nejsou schopna ochránit interier řídícího centra proti přehřívání v letních měsících. „Realizací přesklení očekáváme dosažení požadované tepelné pohody a úspory energií jak na vytápění, tak i klimatizaci,” uvádí správce budovy Jiří Barák z Brna.

Obr. 2: Řídící centrum distribuce elektrické energiie administrtivní budovy EON v Brně

Další realizací je např. zateplení oken v novostavbě bytě 3+1 v Brně-Medlánkách. „Okna dodaná stavební firmou od počátku užívání nového bytu vykazovala nedostatečné izolační schopnosti, které se projevovaly opakovaným vznikem nepříjemné kondenzace na sklech (obr. 3). Taky jsme nebyli úplně spokojeni s mírou hluku vstupující do bytu. Osazením nových izolačních skel s meziskelní tepelnou folií Heat Mirror se kondenzace úplně ztratila, dosáhli jsme příjemné povrchové teploty skel i v zimním období a i míra prostupu hluku do bytu se zlepšila,” uvádí Ing. Martin Havránek – majitel bytu.

Obr. 3: Rosení původních oken novostavby v Brně-Medlánkách

Kam se mohou zájemci o tento způsob přesklení zajet podívat?

V nejbližší době nás můžete navštívit na stavebním veletrhu IBF, který se koná v Brně ve dnech 13. až 17. 4. 2010. Naše expozice je součástí společného stánku CENTRA PASIVNÍHO DOMU v pavilonu V, stánek č. 2.

1 Podrobné informace najdete v článcích: Vylepšete okna se zelenou dotací a bez bourání, Stavebnictví a interiér č. 9/2009, Směry vývoje izolačního zasklení, Stavebnictví a interiér č. 8/2007.
2 Více na www.businesswire.com/portal/site/home/permalink/?ndmViewId= news_view&newsId=20100304005953&newsLang=en.
Autor:
Foto: Archiv firmy