Zvýšení tepelné izolace původních oken

Ve většině domácností dochází k velkým a přitom zbytečným ztrátám tepla, které uniká především okny. U většiny domů a bytů představují ztráty okny přibližně 30 % až 40 % z celkových tepelných ztrát domu či bytu, ale nezřídka to bývá i mnohem více. Netěsná spára mezi rámem okna a obvodovou stěnou může podíl oken na celkových ztrátách zdvojnásobit. Podaří-li se zvolit vhodný způsob snížení těchto ztrát, je možné nemálo ušetřit jak za konstrukční úpravu oken, tak za vytápění.

Naprostá většina majitelů bytů a domu možná netuší, že zlepšení tepelné ochrany obydlí neznamená nutně a vždy úplnou výměnu starých oken za nová. K tomuto kroku, tzn. k úplné výměně, nabádá investory naprostá většina výrobců oken a montážních firem, které tím docilují vyšších obratů. Je však na investorech, aby nezapomněli, že existují i finančně méně náročná řešení, která také dokáží teplo v domácnosti efektivně zadržet. Metoda, kterou dále popíšeme, bývá přitom až 3krát levnější, než úplná výměna oken, nehledě na to, že zasahuje do životního rytmu obyvatel bytu mnohem šetrněji a není nutné po ní provádět generální úklid.

Znatelně lepší tepelná izolace

Metoda spočívá v tom, že se venkovní sklo okna vymění za vysoce kvalitní izolační dvojsklo, které účinně zabraňuje prostupu tepla. Mezi širokou veřejností jsou nejčastěji vybírána dvojskla se součinitelem prostupu tepla Ug = 1,3 W/(m2K). Ani náročnější zákazník však nebude odcházet zklamán, protože v nabídce najde i dvojskla s velmi nízkým součinitelem prostupu tepla Ug = 0,75 W/(m2K), což jsou už naprosto špičkové parametry.

Vnitřní sklo a celé okno tak zůstává bez zásahů. Vzniká tím trojité zasklení se dvěma vzduchovými mezerami, což je řešení, které představuje z pohledu tepelné ochrany kvalitativně vyšší úroveň. Příspěvek třetího (vnitřního) skla a druhé vzduchové mezery k celkovému součiniteli prostupu tepla je nezanedbatelný: je-li náhrada původního venkovního jednoduchého skla provedena dvojsklem o součiniteli prostupu tepla Ug = 1,3 W/(m2K), má výsledné trojsklo nejméně Ug = 1,00 W/(m2K). Je-li náhrada provedena dvojsklem o Ug = 0,75 W/(m2K), má výsledné trojsklo nejméně Ug = 0,65 W/(m2K). Ostatní příspěvky k celkovému součiniteli prostupu tepla oknem závisejí pak na tepelně technických vlastnostech okenního rámu a křídla (zde je důležitá hlavně vzduchová těsnost spár) a na způsobu montáže nového termoizolačního dvojskla do původního křídla tak, aby v místech jejich kontaktu nevznikal tzv. lineární tepelný most.

Izolační dvojsklo je uchyceno pomocí štíhlé plastové lišty, která je barevně sladěna s rámem okna. U barev lišt ovšem variabilita tohoto řešení nekončí. Zákazníci si mohou vybrat z široké škály meziskelních příček a skel různých typů a barev. Tímto způsobem lze montovat také skla bezpečnostní, nebo dokonce neprůstřelná. Po aplikaci se výrazně zlepší protihlukové vlastnosti a sníží případná rosivost oken. Další důležitou informací je, že vložení dvojskel nevyžaduje výměnu meziskelních žaluzií v tzv. „panelákových" oknech.

Návratnost

Tento způsob zasklení, který je ovšem použitelný jen v případě dobrého technického stavu rámu a křídla původního okna, je řazen mezi nejúčinnější a nejlevnější druh zateplování. Návratnost vynaložených prostředků se pohybuje mezi pěti až sedmi lety.

Pokud jste se již rozhodli, nebo Vás zaujalo zateplování původních oken, můžete si vybrat některou z firem, které se tímto řešením zabývají. Doporučujeme však vybrat si takovou firmu, která se může prokázat platnými certifikáty na vlastnosti výrobku, případně certifikátem jakosti ISO 9001, protože pak budete mít záruku, že práce i materiál budou špičkové kvality a Vaše peníze se Vám skutečně vrátí.

Více informací na infolince: 800 100 307.

Autor: Jiří Dujsík
Foto: Archiv firmy