Rosení oken v bytě a kdy nastane

Program počítá povrchové teploty na vnitřním zasklení a rámech oken a z velikosti relativní vlhkosti (RH) vzduchu určí, jestli na nich dochází ke srážení vodní páry (rosení).

Vstupní údaje jsou součinitel prostupu tepla UG okenního zasklení, součinitel prostupu tepla okenního rámu UF. Oba údaje by měl poskytnout dodavatel zakoupených oken. Dále to jsou venkovní a vnitřní teplota vzduchu a RH uvnitř. "Návrhová" RH je 50 %, RH v bytech bývá od 30 % do 70 %, při vaření, mytí nebo praní až 100 %. Změna RH v noci je důsledkem noční změny teploty, absolutní vlhkost se nemění. Tečka v číselných údajích odděluje celou a desetinnou část čísla.

Související články

Výpočet