Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

COR-TEN: materiál budoucnosti

V roce 1933 byl v USA patentován vynález povětrnostně odolné oceli COR-TEN, která se vyznačuje sníženým obsahem uhlíku a obohacením mědí a fosforem. Plechové obklady z tohoto materiálu získávají po několika letech charakteristickou, velmi působivou patinu. V České republice tento obklad distribuuje společnost Ruukki CZ s.r.o. (dříve RANNILA CZ), člen finské skupiny Rautaruukki OYJ.

Ekologický nemusí znamenat drahý

Tak, jak se zpřísňují ekologická kritéria a pozornost se obrací k programu udržitelného rozvoje naší planety, vrací se do stavebnictví přírodní materiály, dřevo, ocel, pálená hlína,… Ačkoliv si většina z nás pod pojmem ekologický materiál představuje materiál finančně výrazně náročnější než materiály méně přátelské k ekologii, v případě některých stavebních materiálů tomu nemusí tak být. Povětrnostně odolné oceli jsou ekologické i ekonomické zároveň. Jejich vysoká ekologická hodnota je dána 100 % recyklovatelností, jelikož na rozdíl od jiných tříd oceli nevyžadují při dodržení správných podmínek pro aplikaci žádnou povrchovou úpravu.


CCC Software Professionals, Finsko
CCC Software Professionals, Finsko

COR-TEN byl první vlaštovkou

Nejstarším zástupcem povětrnostně odolných ocelí, objevených v počátcích dvacátého století ve Spojených státech, je COR-TEN. V roce 1933 byl jako první z nich patentován. Jako zástupce povětrnostně odolných ocelí je charakteristický vznikem tvrdé ochranné korozní vrstvy na povrchu konstrukcí v počátečním období, kdy jsou konstrukce vystaveny atmosférickým vlivům, a tedy střídavě smáčeny vodou a vysušovány proudícím vzduchem. Vzniklá ochranná korozní vrstva výrazně zpomaluje další proces koroze. Speciálního účinku je u COR_TENu dosaženo jeho chemickým složením. Oproti běžné uhlíkové oceli obsahuje nízkolegovaná ocel COR-TEN méně uhlíku a zároveň je obohacená mědí a fosforem. Rozdíl mezi odolností uhlíkové oceli a COR-TENu je značný zejména při aplikaci v průmyslových zónách. Zde byla pozorována až pětinásobně vyšší odolnost nízkolegované oceli vůči běžné uhlíkové.

Materiál, který stárnutím zlepšuje svůj vzhled

Tak jako stavby z červených lícových cihel získávají s pokračujícím věkem patinu, která jim sluší a podporuje harmonické působení těchto staveb na okolí, tak i CORTEN, použitý na fasádní obklad, získává s věkem příjemný vzhled, který se velmi dobře uplatňuje například při začleňování stavby mezi starou zástavbu, vyzařující „teplo domova“ a moderní efektní stavby, v jejichž architektuře se více uplatňují chladné tóny. Matný povrch tohoto materiálu se výrazně odlišuje od vzhledu jiných kovových povrchů. Stavby s fasádami z COR-TENu působí hmotněji, a prezentují tak svou trvanlivost. Kombinací s dalšími materiály, například sklem, nerezí, ocelovými profily povrchově upravenými nebo hladkými bílými betonovými plochami, lze naopak dosáhnout odlehčení celkového dojmu z těchto staveb.


kancelářská budova, Helsinki, Finsko

Proměnlivost vzhledu COR-TENu

Střídavým smáčením vodou a následným vysušováním proudícím vzduchem, kterému je fasáda z COR-TENu vystavena ve vnějším prostředí, dochází na jeho povrchu k působivým změnám po celou dobu životnosti konstrukce. V prvních letech dochází navíc k trvalým změnám barvy vrchní korozní vrstvy, od teplé oranžově hnědé, přes červenohnědou až k tmavé nachově hnědé. Nejvýraznější změny pozorujeme v průběhu prvních šesti měsíců až 2 let, v závislosti na atmosférických podmínkách, konstrukčním řešení a stavu, ve kterém jsou ocelové prvky z COR-TENu na stavbu dodány. Pokud se chceme vyhnout delšímu počátečnímu období tvorby ochranné vrstvy přímo na hotové stavbě, použijeme prvky s patinou vytvořenou před dodáním na stavbu. Zkrátíme tak na minimum období, během kterého stavba působí na okolí rezavým vzhledem konstrukce pláště s nerovnoměrným vybarvením povrchu. Finální patina se pak vytvoří během prvních šesti měsíců, jako tomu bylo na Baltic Sea Tower v Helsinkách. Na této ojedinělé stavbě, budované s podporou Finského národního fondu pro výzkum a vývoj, byl COR-TEN použit jak pro obkladové prvky fasády, tak pro rámové konstrukce fasády a nosné sloupy. Stavba úspěšně prezentuje produkci významného finského výrobce, společnost Rautaruukki OYJ. Do skupiny Rautaruukki group náleží rovněž společnost Ruukki CZ s.r.o. (dříve RANNILA CZ s.r.o., výrobce a prodejce fasádních obkladů Ruukki Liberta, které jsou velmi vhodné pro aplikaci materiálu COR-TEN.

Budoucí vzhled našich staveb určuje kvalita jejich projektové přípravy

Tak jako každá mince má svou rubovou stranu, tak i tento ekologický materiál s úžasným potenciálem pro zajímavá architektonická řešení staveb má své záludnosti. Pozornost musí být věnována především řešení detailů. Nicméně pokud jsou při jeho aplikaci dodržována technická doporučení udávaná výrobcem jak ve fázi projektové přípravy, tak při vlastním provádění, vyhneme se všem úskalím a vzniklé dílo si zachová svou technickou i estetickou hodnotu po mnoho desítek let. Rautaruukki a firmy z jeho skupiny mají praktické zkušenosti a mohou Vám být nápomocni při navrhování prvků z COR-TENu. Pro stavby v České Republice dodává fasádní i konstrukční prvky finského výrobce, včetně technické podpory projektantům a architektům, firma Ruukki CZ s.r.o.

Autor: Roman Vinecký
Foto: Archiv firmy