Albaco s.r.o. - nový život fasád bytových domů

Zdařilé zasklení přetváří, obohacuje a omlazuje fasády bytových domů. Obyvatelé se zabydlují v zasklených balkonech a tato dříve odstrčená místa vstupují do bytů jako luxusní prostory. Výsledkem je hezčí a větší životní prostor. Nejelegantnější a technicky nejpromyšlenější sériové systémy Clean Line a Win 1000 prosklených balkonů nabízí na našem trhu Albaco s.r.o., jak ukazuje jedna z realizací v Rychnově nad Kněžnou.

Sluňte se, pracujte na čerstvém vzduchu nebo jen tak odpočívejte či se věnujte zálibám ve Vašem novém prosvětleném atriu ozdobeném květinami. Těšte se z běhu života... Vytvořte si doma přitažlivé místo, kde budete čerpat energii a účinně se zotavovat pro nové pracovní nasazení. Toto se říká na internetových stránkách firmy Albaco, jejíž systémy prosklených balkonů se zabydlely v celé Evropě. V České republice jsou to nejlepší, k čemu se může zdejší zákazník s omezenými financemi dostat.

Albaco změní domy včerejška nad standard zítřka

Systémy Clean Line a WIN 1000 jsou velmi adaptabilní a použitelné pro jakýkoliv bytový dům, je to výborný způsob, jak si prodloužit léto. Zasklený balkon nebo lodžie umožní využít pohodlí a přitažlivosti života venku i tehdy, vane-li studený vítr. Součástí bytu se stane nový, světlem prozářený pokoj, který bude vyhledáván bez mála po celý rok. Systémy zaujímají přední místo na trhu díky trvalému inovačnímu úsilí, optimální kvalitě a dobrému designu. V těsné spolupráci s předními architekty se tak švédským výrobcům podařilo přestavět a rozšířit desítky tisíc balkonů, lodžií a atrií po celé Evropě, čímž se nemálo zvýšila hodnota takto upravených bytů a kvalita života jejich obyvatel. Řešení WIN 1000 a Clean Line je jedinečné, elegantní a funkční. Konstrukční řešení je stabilní a trvanlivé s řadou promyšlených inovačních detailů.

Správnému řešení předcházejí dobré informace

V České republice je přes jeden milion z celkového počtu necelých 4 milionů obyvatelných bytů v panelových domech, tedy asi 25 %, a bydlí v nich více než čtvrtina obyvatel země. Opravených a nebo dobře postavených »paneláků« podle současných norem je však zatím mizivá část. Částečně to už neplatí o panelovém bytovém domě v ulici SNP 1352 v Rychnově nad Kněžnou, který je spravován společenstvím vlastníků. I přes pověstnou neakceschopnost této formy správcovství se na shromáždění 36 vlastníků bytů se podařilo dohodnout, že v rámci zateplení obvodového pláště domu budou také zmodernizovány balkony, tzn. opraveny, rozšířeny a zaskleny s pomocí systému Clean Line. Stalo se tak nejen dík smyslu majitelů pro jednomyslnou dohodu, ale také dík stavařské odbornosti jednoho z nich, který shromáždil a vytřídil většinu dostupných informací, objel některé realizace - zejména v Brně Bystrci a Lískovci - a předložil společenství srozumitelné řešení.

Nejen elegance, také pohodlí a úspory za teplo

Kolemjdoucímu dnes padne vkusně řešené jihozápadní průčelí bytového domu s citlivě kolorovanou fasádou a zasklenými balkony ihned do oka. Ve městě by podobný panelový dům marně hledal. Je to řešení nadčasové; majitelé docílili současného evropského nadstandardu, výrazně zvýšili hodnotu majetku a na pár desítek let si budou moci od stavění odpočnout. Na dům, který náhle rozkvetl uprostřed zašedlé zástavby, mohou být obyvatelé právem hrdí, ale jejich spokojenost má dnes hlubší příčiny:

„Po tom, co jsme zateplili zatím jen jihozápadní, návětrnou stranu domu, vyměnili okna a namontovali rozšířené prosklené balkony Clean Line, snížily se nám celkové náklady na vytápění oproti minulé zimě na jednu třetinu. A to někteří ani neměnili staré balkónové dveře a okna, jen je nechali opravit. Prosklený balkon změnil v zimě klima v obýváku. Už sem netáhne studený vzducha navíc tím, že jsou balkónová okna i dveře zasklením balkonu chráněny, jsou i v tuhých mrazech příjemně teplá na dotyk. Dnes chodím v obýváku naboso, na což bych před rokem ani nepomyslel,“ řekl nám jeden z majitelů a zároveň průvodce po rekonstruovaném domě.

Mnozí si prosklený balkon upravili jako trvalý obytný prostor s elektrickým podlahovým vytápěním, keramickou dlažbou, koberečky a bohatou květinovou výzdobou. Prosklení balkonu doplnili elegantními svislými žaluziemi.

„Podlahové vytápění umožňuje celoroční plnohodnotné obývání balkonu, kde květiny bez problémů přezimují a pobyt je v kteroukoliv dobu velmi příjemný,“ přešla řeč na vlastní balkón. „Topení v zimě zapínáme hlavně v přítomnosti osob, jinak stačí pracovat s žaluziemi. Jsou vynikajícím estetickým doplňkem, ale za velmi studených zamračených dnů zamezují také úniku tepla. Měřením jsem zjistil, že za mrazu, bez žaluzií a bez topení je těsně za balkónovým zasklením prostorová teplota o pět až deset stupňů menší než v obýváku a směrem k balkónovým dveřím rychle roste. Jsou-li zataženy žaluzie, zdvihnu teploty v nejchladnějších místech balkónu o pět i více stupňů. Pokud vysvitne slunko, žaluzie stáhnu a teploty na balkoně okamžitě stoupnou až nad pokojovou teplotu v obýváku.“

Jde to, jen se nebát a dobře počítat

Národním sportem v Česku jsou stálé nářky na drahotu bydlení. Stěžují si mladí, staří, od prodavačky v supermarketu po primáře kliniky. Ve skutečnosti je u nás i vlastnické bydlení, včetně nákladů na opravy, rekonstrukce atd., stále dostupné skoro pro každého, což se o jiných zemích nedá vždycky říct. Řešení spočívá v ukázněném střádání do fondu oprav a využívání stavebních a hypotéčních úvěrů, aby se úhrady investic do bydlení rozložily do delších časových období.

Právě takto postupovali obyvatelé rychnovského domu v ulici SNP, v němž žijí převážně důchodci. Dokázali sobě a zejména jiným, že to jde. Celkové pořizovací náklady na rekonstrukci a rozšíření balkonů s využitím systému Clean Line spočítali zhruba za 100 tis. Kč na byt, což je ve srovnání s používanějšími, ale podle jejich názoru mnohem méně kvalitními systémy používanými v Česku sice více, ale přibližně jen o jednu rodinnou dovolenou u moře. „Myslíme si,“ řekl nám náš průvodce, „že se nám vyplatilo sesbírat všechny dostupné informace a rozhodnout se pro evropský standard. Získali jsme trvalejší hodnotu, než vzpomínku na čtrnáctidenní pobyt v Chorvatsku. Jsme rádi, že jsme se neukvapili a nezvolili některý s přežitých systémů, které se nám nelíbí. Za pár let by nám to bylo líto.“

Fakta o systémech Clean Line a Win 1000

S hliníkovým opláštěním a prosklením, které dováží a realizuje firma Albaco, se ušetří více tepla, než když se na stejném místě aplikuje místo zasklení kontaktní zateplení a provede výměna oken a balkonových dveří. Je to dáno promyšleným technickým návrhem s důrazem na tepelnou izolaci a maximální využití tepelných zisků. Opláštění Win 1000 a Clean Line má oproti jednodušším systémům podstatně menší vzduchovou infiltraci a díky izolačním dvojsklům dobrou tepelnou izolaci. Rekonstrukci domu lze provést tak, že v prostoru vzniklém pod zasklením se nosné zdivo neizoluje bu vůbec, nebo se aplikuje slabší izolační vrstva bez důrazu na detaily napojení okna a balkónových dveří na ostění apod. Výroba a řízení jakosti obou systémů jsou certifikovány podle ISO-9001.

Unikátní odvodňovací systém

Základním problémem prosklených fasád včetně balkonů jsou stopy ušpinění způsobené vodou stékající po skle, což nepříjemně poci ují obyvatelé žijící v dolních podlažích při dešti nebo mytí skel. Výrobci švédských systémů nalezli řešení, které se stalo předmětem patentové ochrany. Odvodňovací systém zajiš uje, že veškerá voda zachycená v dolních vodicích lištách pohyblivých skel u každého balkonu je odváděna dolů do kanalizace nebo na zem speciálním kanálkem integrovaným v hliníkové konstrukci. Stékající voda tak nemůže znečis ovat okna umístěná níže.

Albaco - dovozce a realizátor

Systémy Win 1000 a Clean Line exkluzivně dodává do ČR a zde také realizuje brněnská firma ALBACO s.r.o. Každý dům, kde mají být realizovány prosklené balkony, je firmou Albaco zaměřen a po průzkumu situace je zvoleno konkrétní řešení. Např. v uvedeném rychnovském domě byla konstrukce každého celého sloupce prosklených rozšířených balkonů zakotvena do nosných obvodových betonových panelů, v jiných případech se postupuje přesně dle požadavků a možnosti domů. Na základě zaměření objektu putuje od firmy Albaco s.r.o. k výrobci požadavek na konkrétní druhy a délky profilů, výplní, doplňků a spojovacího a pomocného materiálu. Objednané zboží je do 12 týdnů vyrobeno a dopraveno do republiky a instalováno. Instalace je závislá na rozsahu zakázky. Rozšíření a zasklení 36 balkonů v rychnovském případě trvalo přibližně deset dnů.

Autor:
Foto: Archiv firmy