Anhydritové podlahy od firmy Hasit

Anhydritové potěry jsou již standardním řešením podlahových konstrukcí nejen v novostavbách, ale i při rekonstrukcích. Firma HASIT jako jeden z největších a nejvýznamnějších výrobců suchých směsí přináší na trh již mnoho let systémová řešení podlah.

Podlahové potěry jsou známé již několik staletí. Již okolo 1400 let p.n.l. byl položen v paláci krále Minose sádrový podlahový potěr. Cílem tehdy bylo vytvořit rovnou a barevnou povrchovou plochu. Nicméně již v antice bylo tématem i podlahové vytápění. Římané rozváděli teplo pod podlahami a vytápěli tak své paláce.

Aplikace litého potěru
Potěr na bázi síranu vápenatého

Podlaha však neměla nikdy pouze statické či technické funkce, nýbrž plnila rovněž úlohy estetické. Tehdy jako dnes však bylo důležité zajistit vrchním vrstvám podlahy správný podklad. Jestliže to dříve byly potěry z vápna a jílu, tak dnes používáme jako pojiva síran vápenatý a cement.

Lité potěry na bázi síranu vápenatého

Nároky na stavební díla či stavební prvky, jako i na potěr, se změnily.V současnosti se proto hodnotí mnohem více čas výstavby, množství potřebného personálu, tělesná náročnost, čekací doby pro možnost následného díla či konečné povrchové vrstvy na potěru, nežli tomu bylo před několika lety.

Litý potěr na bázi síranu vápenatého těmto změněným požadavkům velmi dobře vyhovuje a je stále ve větším měřítku používán. Lité potěry CA nebo CA/CT se vyrábí v závodě podle vlastních receptur jako maltové směsi.

Firma Hasit vyrábí lité potěry na bázi síranu vápenatého „CA” (Anhydrit-Fliessestrich 460 a Anhydrit-Fliessestrich 463) i na bázi síranu vápenatého a cementu „CA/CT” (Zement-Sulfat-Fliessestrich 465).

Aplikace litého potěru

Mezi přednosti litých potěrů patří:

  • Stálá kvalita díky průmyslové výrobě.
  • Díky strojnímu zařízení transport na místo aplikace, a tím i vysoký výkon při výstavbě.
  • Vysoká pevnost v tlaku a tahu za ohybu – není nutná žádná výztuž (např. „kari” sítě).
  • Ideální pro velké plochy, pro podlahové vytápění a pro sanaci starých staveb (půdní vestavby).
  • Velmi dobrá tepelná vodivost a obklopení trubek materiálem bez vzduchových bublin v případě podlahového vytápění.
  • Nízké tloušťky potěru.
  • Stavebně-biologicky a zdravotně nezávadné.
  • Krátká doba pro vytvrzení (pochůzí po 24 hod.).
  • Při vytvrzování se nesmršťují, lze je pokládat bez dilatačních spár.
  • Možnost vytápění již po 7 dnech po aplikaci potěru (výrazně se urychlí zrání potěru).
Potěr na bázi cementu
Potěr na bázi cementu

Možnosti a použití

Lité potěry od firmy Hasit lze použít ve vnitřních obytných prostorech včetně kuchyní a koupelen, ve školách, tělocvičnách, víceúčelových halách, velkoprostorových kancelářích, nemocnicích a skladech. Lité potěry HASIT jsou obzvlášť vhodné pro konstrukci vytápěných podlah, při sanaci starých staveb a jako užitkové potěry na půdách.

Autor: Pavel Panuška
Foto: Archiv firmy