Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Aplikace ventilačních turbín LOMANCO

První ventilační turbíny dovezla do ČR společnost ABC – American Bohemian Corporation pod značkou LOMANCO už v roce 1996. Od té doby urazily turbíny velmi dlouhou cestu a dnes je na trhu mnoho jejich různých typů a značek. Nejvíce, přes 100 000 realizací, však zaznamenaly turbíny LOMANCO, které jsou tak nejoblíbenější a nejrozšířenější na českém trhu. I když je to velké číslo, stále zůstává mnoho nevyužitých příležitostí. Ukažme si, jaké jsou dnešní přednosti a možnosti těchto turbín.

Ventilační turbíny obecně, jak jejich název napovídá, pracují se vzduchem. A ten je považován za takovou samozřejmost, že na něj často lidé zapomínají, a to nejen uživatelé staveb, ale i stavitelé. Zastavme se proto u dvou důležitých vzduchotechnických aplikací na stavbách.

Odvětrání střešních plášťů

Jde o oblast, kde se turbíny LOMANCO používají nejvíce. Střecha je nejvíce exponovaná povětrnostními vlivy, více než obvodové stěny domu nebo podlaha přilehlá k zemině.

Každý střešní plášť musí být větrán, protože kondenzát, vznikající na spodním líci krytiny, může způsobit nemalé problémy v konstrukci střechy, popř. přímo v interiéru. Odborníci dnes denně řeší problémy s kondenzací v dvouplášťových střechách s větranou vzduchovou mezerou mezi krytinou a pojistnou hydroizolací. Aby těmto problémům předešli, umísťují projektanti do střešního pláště turbíny, které vytvářejí v mezeře podtlak a tím z ní účinně odsávají vlhký vzduch. Jelikož je odvětrání trvalé, omezí se tím riziko kondenzace. Zde se nejvíce používají turbíny průměru 356 mm s označením BIB14. Jedná se současně o nejvýkonnější turbínu se zaručeným vysokým výkonem, a to až 2250 m3/h.

Proč vniká pod krytinou kondenzát

Uvádí se, že kondenzaci v chladné větrané mezeře způsobuje vodní pára, která sem prostupuje z vytápěného podkrovního interiéru skrze střešní plášť. Pomineme-li, že by tímto pláštěm, který je na interiérové straně přísně parotěsný, neměla vlhkost vůbec prostupovat, je tu ještě vnější zdroj vlhka. V noci, k ránu, ale i za dne a za bezvětří, když na střechu nesvítí slunce, může teplota střešní krytiny významně klesnout pod teplotu vzduchu; i o víc, než 10 °C. Jinými slovy: kdykoliv ráno uvidíme na trávě, stromech, autech nebo střechách rosu nebo jinovatku, musíme ji ve stejné či větší míře čekat ve větrané mezeře (tj. na rubu krytiny a povrchu pojistné hydroizolace).

Funkce ventilační turbíny

Kvalitní ventilační turbína prohání větranou mezerou venkovní vzduch, který v noci a k ránu bývá teplejší, než povrchy větrané mezery. Rosa nebo jinovatka se proto v mezeře tvoří méně nebo vůbec. A když se už objeví, po rozbřesku a oteplení se ztrácí mnohem rychleji, než z běžných střech a venkovních ploch.

Odvětrání půdních prostor a podstřešních částí domu

Jiná služba turbín přímo souvisí s komfortem každého obyvatele domu. V létě dokážou turbíny svojí trvalou funkcí zajistit snížení teploty přehřátého půdního prostoru o desítky stupňů a tím přímo sníží tepelnou zátěž v interiéru. V konkrétním případě rodinného domu při použití jedné turbíny klesla teplota v půdním prostoru o 15 °C. To mělo za následek, že v podkroví klesla teplota o 4 °C, konkrétně z 29,5 °C na teplotu 25,3°C. A to bylo velmi zásadní. Člověk v takových případech vnímá každé snížení teploty velmi citlivě a příznivě.

Turbíny v klimatizovaných domech

Ještě větší finanční přínos mají turbíny pro domy s klimatizací za jasných horkých dní. Prouděním venkovního vzduchu větranou mezerou se ochlazuje zejména spodní povrch rozpálené střešní krytiny a difúzní hydroizolace. Tepelná zátěž objektu v důsledku sluncem rozpálené střechy se tím podstatně sníží, a dochází tak k velkým úsporám provozních nákladů. Klimatizaci se tím odlehčí a při nižším výkonu chladí účinněji (s nižší spotřebou při stejné efektu).

Stejně příznivý efekt mají turbíny i na výrobní a administrativní objekty, kde turbíny odsávají po celé léto přebytečné teplo, které se hromadí pod střešním pláštěm, a tím výrazně snižují teplotu v celém interiéru.

Investicí do turbíny LOMANCO tak dokážeme ročně uspořit tisíce korun za provoz klimatizace. V Americe, odkud turbíny pocházejí, se jedná v posledních letech o odvětví s největším nárůstem odbytu. V ČR jsou tyto možnosti ještě málo využívány, přestože investice do turbíny LOMANCO se vrací okamžitě a celá se vrátí, díky svojí kvalitě, během desetiletí.

Samočinná turbína sice nepracuje s tak velkým minutovým výkonem jako elektrický motor, ale při měření v průběhu 24 hodin je její výkon srovnatelný, častokrát i několikanásobně vyšší než s použitím motoru.

Vysoká odolnost a životnost turbín LOMANCO

Turbíny LOMANCO jsou vyráběny ze speciálních hliníkových profilů a na rozdíl od špatně okopírovaných turbín z východu mají opravdu celou konstrukci hliníkovou, nepodléhající stárnutí. Navíc i tloušťka lopatek turbíny je větší a má zásadní vliv na stabilitu systému a odolnost proti přírodním vlivům. Kombinací více materiálu (např. kombinace s plastem) dochází u laciných turbín k zásadnímu nevyvážení systému a tím k extrémnímu snížení životnosti.

U turbín LOMANCO nedochází k rychlému stárnutí a lze je používat desítky let zcela bez údržby. Ložiska se skládají z teflonového pouzdra a vysoko jakostních nerezových kuliček, tudíž není nutná žádná údržba či výměna jako u jiných méně kvalitních produktů. Tato patentovaná ložiska jsou současně i velmi odolná teplotním i chemickým vlivům.

A uznejte sami, že v dnešní době, kdy jsou pro každého z nás peníze na prvním místě, je opět další důvod proč nasadit samočinné turbíny LOMANCO. Ona se nakonec investice do jistoty v podobě padesátiletých zkušeností turbín LOMANCO vyplatí a postupně se ti, kteří se nechali nalákat na levné kopie, již začínají vracet s další nechutí experimentovat. Vzhledem k tomu, že turbíny LOMANCO jsou jen symbolicky dražší než velmi podobné turbíny s plastovou konstrukcí, tak se díky častokrát i desetinásobné životnosti jistě vyplatí do této turbíny investovat.

Další možnosti turbín

Jako další, již drobnější realizace, lze zmínit individuální odvětrání rodinných domů, především sklepů, koupelen a WC. Prostě všude tam, kde je potřeba provádět průběžné odvětrávání a přitom dbát na hospodárný provoz a nízké pořizovací náklady.

Záruční výhody

Připočteme-li k tomu ještě záruku na turbínu LOMANCO 15 let a nabízený kompletní servis (od návrhu až po dodávku), včetně 15ti letých zkušeností, které dovozce turbín firma ABC s.r.o. nabízí, je použití turbín LOMANCO velmi zajímavou možností.

Vše důležité naleznete na stránkách dovozce www.lomanco.cz

Autor: Ing. Radim Otýpka
Foto: Archiv firmy