Administrativní budova Aspira byla postavena na objednávku české společnosti Livesport poblíž metra Nové Butovice v Praze.

Aspira Business Centre

Rostoucí česká společnosti Livesport si nechala na míru postavit administrativní budovu, která stojí na rušné pražské křižovatce u metra Nové Butovice. I díky svému pravidelnému půdorysu a rastrové fasádě ze skla a přírodního kamene však působí zklidňujícím dojmem. K její stavbě byl použit také pórobeton značky Ytong, jenž vedle své ekologické hodnoty a snadného zpracování přispívá spolu s hmotou skeletové konstrukce k teplotní stabilitě uvnitř budovy.

Právě tuto budovu jsme navštívili. Byl slunný horký červnový den mezi pátou a šestou hodinou odpolední, venkovní teplota přesáhla 30 °C. Při vstupu do centrálního proskleného atria na nás nečekaně dýchl příjemný chlad, navíc ostré sluneční záření – ať už přímé nebo rozptýlené, které ozařovalo západní stranu budovy, bylo uvnitř silně utlumeno.

Podle vyjádření architekta a projektanta se o to „postaralo“ především chlazení, roli však hrály i tmavé barvy vnitřních povrchů atria, které venkovní světlo pohlcovaly i s jeho energií, již pak rozptylovaly do poměrně velké akumulační zásobárny tvořené betonovým skeletem.

Také prosklená čirá vodorovná střecha nad atriem s použitým energeticky výkonným sklem brání nadbytečnému ohřívání atria v průběhu celého dne. K tomu zčásti přispívá i chladivá obloha.

Velmi výrazná je prosklená fasáda tvořená čirým trojsklem s UV filtrem. Ta odcloní, společně s vnitřními žaluziemi, neviditelnou tepelnou složku dopadajícího slunečního záření, částečně odrazí její viditelnou část a zbytek propustí dovnitř. Osluněné zasklení a žaluzie se sice na svém vnitřním povrchu mírně ohřívají, avšak podstatná část zářivé energie slunce, která dopadá na prosklenou fasádu, dovnitř nevstupuje.

Betonový skelet budovy budově Aspira dodávají výborné akumulační vlastnosti.

Ytong – příspěvek k životnímu prostředí

Důležitým impulsem pro volbu pórobetonu Ytong byla i vysoká environmentální hodnota tohoto staviva. V celém jeho životním cyklu, tedy od těžby a zpracování surovin, jeho výroby, rychlé a snadné výstavby, minimální energetické náročnosti stavby až po likvidaci stavby (from cradle to grave), zaznamenává Ytong více zisků pro životní prostředí než ztrát.

Ytong – rychlá, přesná a snadná práce

Systém výstavby z pórobetonu Ytong má více předností. Je obecně známý svými tepelněizolačními vlastnostmi, avšak v případě skeletové stavby domu Aspira byl úspěšně aplikován jako zdicí materiál pro stěny, instalační přizdívky pro rozvody, příčky apod. Práce s ním byla rychlá, snadná a velmi přesná.

Bylo tomu tak díky jeho izotropii a snadné zpracovatelnosti. Tvárnice Ytong lze totiž snadno řezat a natáčet, což vedle vysoké rychlosti a přesnosti zdění nabízí i minimum stavebního odpadu. Při pečlivé práci lze tento materiál nakoupit s přesností na jeden kus.

Jinou a stejně významnou vlastností tohoto materiálu je vysoká požární odolnost zdicích prvků Ytong, vyjádřená reakcí na oheň ve třídě A1 podle ČSN EN 13501-1.

Energetický koncept Aspira

Oficiální stavební energetika pracuje především s teplotami venkovního a vnitřního vzduchu, které se dosazují do rovnice I = U·(tEtI). Jenže, jak jsme naznačili, venkovní povrchové teploty budovy se blíží teplotě vzduchu jen při zatažené obloze, jindy se s nimi často až významně míjejí. Za jasného počasí a ve dne působí na budovu ostré slunce se zářivou intenzitou i přes 1000 W/m2, k níž musíme přičíst ještě intenzitu rozptýleného slunečního světla cca 100 W/m2. V noci se pak nad námi rozprostírá jasná obloha o sálavé teplotě od –40 °C až do –60 °C, za níž je ledový vesmír o teplotě -270 °C. Obloha, zejména jasná, tak působí na zemský povrch i budovy vždy chladivě, čehož důkazem jsou přízemní mrazíky, venkovní rosení oken a podobně.

Aspira, jejíž fasáda je tvořena převážně trojsklem, se sluneční energií logicky pracuje. Její osluněné a neosluněné plochy fungují tak, aby se jejich tepelné zisky, respektive ztráty při vnitřní návrhové teplotě vzájemně rušily. Větší rozdíly mezi nimi řeší akumulace do železobetonového skeletu. Jako poslední přichází ke slovu při delších vedrech klimatizace.

Aspira, jejíž fasáda je tvořena převážně trojsklem, se sluneční energií logicky pracuje. Její osluněné a neosluněné plochy fungují tak, aby se jejich tepelné zisky, respektive ztráty při vnitřní návrhové teplotě vzájemně rušily. Větší rozdíly mezi nimi řeší akumulace do železobetonového skeletu.

Architekt a projektant

Budovu navrhlo Studio acht, které působí v České republice od roku 1993. Jde o samostatnou společnost vedenou Václavem Hlaváčkem, jež je součástí řetězce ateliérů v dalších zemích. Už v roce 1973 byl založen první z nich, a sice v Nizozemsku.

Co se týče architektonického řešení budovy Aspira Business Centre, na první pohled upoutá předstupující rizalit severního křídla, který uvozuje uliční prostor ulice Bucharova; tento roh budovy je záměrně plánován jako budoucí důležitý akcent podél plánované Radlické radiály.

Ve svém středu ukrývá Aspira již zmíněné velkorysé prosklené atrium, jež zaujme odlehčeným a konstrukčně neotřelým zavěšeným světlíkem a výjimečnou akustikou, díky které se zde mohou konat (a dnes již konají) koncerty. Kolem atria se rozprostírají jednoduše přizpůsobitelné kanceláře a v parteru multifunkční prostory vhodné pro restauraci, kavárnu či drobný retail.

Ve svém středu ukrývá Aspira již zmíněné velkorysé prosklené atrium, jež zaujme odlehčeným a konstrukčně neotřelým zavěšeným světlíkem a výjimečnou akustikou, díky které se zde mohou konat (a dnes již konají) koncerty.

Environmentální hodnocení

Jako první administrativní budova v Praze obdržela Aspira vysoké certifikace environmentální nenáročnosti LEED Gold a BREEAM Excellent. Mimo jiné materiály k tomu významně přispěl i stavební systém Ytong, který zde byl použit především v podobě pórobetonových tvárnic. Velká přednost pórobetonu je, že je z přírodních materiálů a vykazuje velmi nízkou vstupní energii při jeho výrobě. Navíc po dožití stavby představuje prakticky nulovou ekologickou zátěž.

Význam certifikování v BREEAM, LEED ap. lze shrnout do těchto bodů:

  • Poskytuje ekonomickou výhodu oproti konkurenci
  • Snižuje provozní náklady a zvyšuje cenu budovy
  • Stimuluje poptávku po budovách s minimálním negativním dopadem na životní prostředí
  • Ujišťuje, že v budově jsou použity ověřené principy environmentální šetrnosti
  • Inspiruje při hledání nových řešení s minimem dopadů na životní prostředí a provozní náklady
  • Jedná se o standard, který ve velkém překračuje minimální požadavky v předpisech
  • Zlepšuje prostředí v budovách a vytváří zdravé a příjemné pracovní prostředí
  • Certifikace dává záruku kvality včetně udržitelných prvků, zakomponovaných do projektu
  • Dává možnost dalšího rozvoje firemních a organizačních cílů týkajících se ochrany klimatu
  • Zlepšuje firemní prezentaci

Certifikace BREEAM a LEED míří na zahraniční investory a developery, kteří jsou na ně zvyklí.

Užitná hodnota stavby

I vzhledem ke sportovnímu zaměření stavitele jsou v budově samozřejmostí úschovny kol se sprchami a odvětrávanou šatnou a posilovny s relaxačními místnostmi. V podzemních garážích najdeme nabíjecí stanice pro elektromobily. Objemová kompozice křídel budovy kulminuje rozdílnou výškou posledních pater a v kombinaci se zelenými terasami působí ze vzdálených míst přirozeně.

Na střechu budovy se vešla nejen prostorná zelená terasa, ale i dieselový agregát, který jistí polovinu všech zásuvek pro případ výpadku dodávky elektřiny. Budova, již tvoří deset nadzemních a tři podzemní podlaží, je tak technologicky soběstačná. I přes nejmodernější vybavení a velkorysé měřítko si budova zachovává pokoru a eleganci, která není u administrativních budov běžná.

ASPIRA LIGHT OBJECT: Světelný objekt Aspira je šperkem budovy. Lehané objekty proplouvají volným prostorem jako organismy podmořského světa se světelným deštěm, který zrovna prosvítil vodní hladinu. I když skleněné prvky visí na jednom místě, doprovází návštěvníka celou budovou.

Co říká projektant a architekt

Na budovu, její základní koncept, navrhování a vlastní výstavbu jsem se zeptali přímo Studia acht, za které nám odpověděla Mgr. Ludmila Piškula.

1) Jaká byla role vašeho Studia acht? Končila předáním projektu, nebo jste řídili i vlastní realizaci, výběr materiálů a postup výstavby?

Po předání dokumentace jsme stavbu dozorovali jako autoři. Materiály vybrané na stavbě byly námi vyvzorkované a potvrzované.

2) Jaká byla spolupráce s investorem?

Spolupráce s investorem byla jedna z nejlepších za posledních několik let. Celý projekt vznikal ve výjimečné souhře s investorem, se kterým jsme si sedli po všech stránkách.

3) Stavba proběhla rychle. Chtěla byste k tomu něco dodat, nebo to pokládáte za samozřejmost?

Stavba proběhla ve standardním čase.

4) Stavba má i vysoké environmentální hodnocení. Je na ní něco, co si z tohoto pohledu zaslouží mimořádnou pozornost?

Mimo zjevných a dnes již stále běžnějších standardů z hlediska konstrukce a vybavení budovy se v jejím okolí na pozemku investora nacházejí také drobnosti typu „hotel pro brouky“, boudičky pro netopýry či skalky pro ještěrky. Vše je promyšleno do nejmenšího detailu a navrženo tak, aby plnilo svou funkci, ale zároveň na sebe zbytečně neupozorňovalo. Při navrhování se vždy soustředíme nejen na budovu samotnou, ale i na její okolí a širší souvislosti. Toto jsou přesně ty detaily, které celý prostor dotvářejí k co největší spokojenosti jeho uživatelů – ať již lidských či zvířecích.

5) Aspira získala jako první administrativní budova v Praze vysoké certifikace environmentální nenáročnosti LEED Gold a BREEAM Excellent. Jaký vidíte přínos tohoto hodnocení pro investora, provozovatele budovy, popřípadě pro okolí budovy?

Pozorujeme, že záměr investorů stavět budovy s ohledem na co nejšetrnější dopad na jejich okolí i na jejich uživatele je čím dál častější. Vedle nižší environmentální zátěže může investora hřát také fakt, že budova s vysokými certifikacemi je lákavější pro potenciální budoucí nájemníky a jejich zaměstnance. Certifikace LEED a BREEAM tak zvyšují hodnotu celého projektu.

6) Jaká je náročnost tohoto certifikačního procesu?

Pro dosažení co nejvíce bodů na stupnici obou certifikací jsme v průběhu projektu mnoho věcí upravovali. Příkladem může být zvětšený prostor kolárny oproti původnímu rozvržení, která díky tomu pojme daleko více kol, či umístění speciálního místa pro kuřáky, jež musí být v určitém minimálním odstupu od fasády. Také jsme v průběhu stavby dbali na dodržování přísných certifikačních podmínek – ničím se neplýtvalo a znečištění okolí bylo minimální.

7) Co toto ocenění znamená pro vás v pozici architekta a projektanta?

Máme radost, že se náš klient rozhodl na tyto certifikace cílit. Ačkoli byl proces navrhování o to náročnější, rádi jsme mu v jeho snaze vyhověli.

8) Součástí materiálové podstaty Aspira Business Centre byly i materiály značky Ytong. Proč jste se pro ně rozhodli?

Ytong splňoval požadavky pro danou stavbu – v daném systému skeletové výstavby byl naprosto ideálním výplňovým zdivem.

Závěr

Budova Aspira Business Centre je výjimečná. Její obvodová konstrukce a zčásti i střecha jsou tvořeny trojsklem se součinitelem prostupu tepla U = 0,5 W/(m²K). Pro zasklení je to výborná hodnota, avšak běžné zateplení je násobně „silnější“. Článek ukazuje, že práce se slunečním zářením a dalšími sálavými ději v atmosféře, které reprezentuje hlavně chladivá obloha, umožňuje stavět i prosklené budovy s výjimečně nízkou energetickou náročností. Důležitou součástí tohoto konceptu je tepelně akumulační schopnost budovy.

Související články

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: archiv firmy Xella CZ, s. r. o.