Porotci soutěže zachyceni na prostranství před budovou Czech Photo Centre
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

První místo 24. Studentské soutěže Xella získala "dvojčata"

Porota složená z předních českých a slovenských architektů rozhodla o vítězích 24. ročníku Studentské soutěže Xella, v rámci které měli soutěžící navrhnout Dream Tower, věžový dům v Nových Butovicích. První místo obsadila dvojice studentů pražské architektury ve složení Norbert Lichý a Jiří Formánek. Cenu za druhé a třetí místo získaly studentky bratislavské a pražské fakulty, což je v soutěži poměrně nová tendence. V předchozích ročnících mezi vítězi převažovali muži.

Porota se nejprve seznámila s celým kontextem řešené lokality, na nějž měli soutěžící navázat. Přivítala je zde ředitelka Czech Photo Centre Veronika Souralová, která členům poroty vysvětlila koncepci stávajícího urbanistického prostoru i vizi budoucího vývoje této části Butovic. Původní předměstské sídliště se vyvíjí v živé a moderní centrum, kde se setkává prostor pro bydlení, samosprávu, obchod, služby i kulturu. Bulvár se pak stává zajímavým městským prostorem díky uměleckým a architektonickým počinům. Jednoznačně je zde čitelný rukopis Davida Černého, autora sochy Trifota a spoluautora technologického centra s první tuzemskou robotickou vinárnou Cyberdog. Tato stavba je dílem atelieru Black n' Arch, v němž David Černý pracuje společně s architektem Tomášem Císařem, který byl rovněž členem poroty.

Vítězný návrh "dvojčat"

Umělecký bulvár studenti doplnili o svou vizi Dream Tower

Celý prostor bulváru, který měli studenti dotvořit svou představou stometrové budovy, si pak porotci prošli s autorem zadání Pavlem Jiroudkem. Urbanistické okolí podle něj nyní vykazuje několik limitů – mezi původní a novou bytovou zástavbou je umístěna nová radnice a kostel, ani jedno se však mezi výškovými budovami nemohlo stát adekvátní dominantou tohoto prostoru. Spíše než nově zbudované Sluneční náměstí se tedy organickou tepnou stává bulvár spojující dvě zastávky metra, jehož logickým završením by byl nový výškový objekt u stanice Nové Butovice. Ten by se mohl stát ikonicky známou stavbou, viditelnou z výpadovky na Plzeň i Pražského okruhu. Po stránce využití měli studenti navrhnout multifunkční objekt, v němž se nacházejí kvalitní kancelářské prostory doplněné zázemím pro aktivní odpočinek, byty pro krátkodobé pronájmy a vyhlídková restaurace. Ve vícepodlažním parteru měl být zahrnut minimálně dvojpodlažní multifunkční prostor pro pořádání výstav a významných doprovodných společenských akcí.

Vyhrál návrh představující pražská „dvojčata”

Celková úroveň letošních prací byla podle všech porotců vysoká a tento názor vyjádřil i letošní předseda poroty Peter Moravčík: „Téma věže je architektonicky velmi přitažlivé, i v podmínkách profesionální praxe svádí ke kdejaké tvarové ekvilibristice. S tichou obavou jsem očekával, že právě tento přístup zláká mnoho soutěžících. Je velmi potěšující, že aktuální ročník Studentské soutěže Xella přinesl vysoké procento kvalitních návrhů, které se právě od zbytečného výtvarného balastu osvobodily a pracovaly s podstatným fenoménem síly konceptu, krásy vertikálního rozměru a latentního výtvarna. Skvělá zpráva z akademické půdy.

Atraktivitu tohoto zadání potvrzují i slova samotných vítězů Norberta Lichého a Jiřího Formánka: „K práci na soutěži nás v prvé řadě motivovalo zadání. V současnosti je tendence města zahušťovat a stometrové domy se na západě stávají běžnou typologii (např. Berlín, Vídeň, Rotterdam), tudíž bylo skvělou příležitostí si takový projekt vyzkoušet. Dalším důvodem byla práce ve dvou. Na škole probíhá výuka převážně samostatně, chtěli jsme zjistit, jaké to je přijímat kompromisy a hledat společné řešení,” konstatovali ke své účasti oba autoři. K samotnému návrhu a jeho koncepci pak uvedli: „Měřítko lokality je drobnější než jedna věž, která by měla předepsaný objem. Nám přišla příliš velká. Snažili jsme se proto uchopit zadání jiným způsobem. Rozdělením jedné věže do dvou a pravoúhlou kompozicí jsme reagovali na urbanismus místa. Střídmý výraz domů je statickým zakončením pohledové osy bulváru,” vysvětlují svůj návrh.

Důvody, proč právě jejich koncepce zvítězila, pak shrnuje opět předseda poroty Peter Moravčík: „Návrh artikuloval téma vertikály velmi kultivovaným způsobem – jednoznačností a čistotou urbanistického konceptu. Zaujal logickým rozdělením i rozlišením administrativní funkce a bydlení. Přesvědčila nás idea dvou autonomních věží s různým vztahem k světovým stranám i neformální prací s tektonikou fasády. Předsazený celoobvodový lodžiový systém obytné věže je tektonicky stejný jako u věže kancelářské. Avšak v reálném výrazu hlubokého stínu je působení úplně jiné, což z dvojčat dělá zajímavě a logicky odlišené sourozence. Koncept dvou věží by obstál i v drsné ekonomické realitě. Obě figury navzdory dostatku podlažních ploch zůstávají štíhlé a společně krásně ve vzájemném kontrapostu.

Porota se sešla v prostorách Czech Photo Centre v pražských Nových Butovicích

Chystá se slavnostní vyhlášení a zahajují se přípravy na jubilejní 25. ročník

Všechny vystavené práce si bude možné prohlédnout 20. května na slavnostním vyhlášení opět v Czech Photo Centre. Zároveň zadavatel soutěže, společnost Xella, již začíná připravovat další ročník: „Atmosféra na zasedání poroty je každoročně velmi přátelská a tvůrčí. Obdivuji, s jakým zaujetím se snaží architekti pomoct nastupující generaci k tomu, aby její návrhy byly nejen originální, ale zejména životaschopné v reálné stavební praxi. Těší nás, že mezi porotci nyní vídáme už i bývalé vítěze našich předchozích ročníků. Proto už nyní přemýšlíme nad dalším zadáním, kvalitní příprava je skutečně otázkou téměř roku. Zatím můžu prozradit, že se opět podíváme na Slovensko,” uvedl jednatel společnosti Peter Markovič.

Seznam oceněných

1. místo

Jiří Formánek a Norbert Lichý, FA ČVUT v Praze, Architektura a urbanismus

2. místo

Bc. Patricia Kelebercová, FA STU Bratislava; Konzultant: Ing.arch. Branislav Puškár, Ph.D.

3. místo

Bc. Mária Gogaľová, FA STU Bratislava

Konzultant: Ing.arch. Stanislav Majcher, Ph.D.

Michaela Jandeková, FA ČVUT v Praze, Architektura a urbanismus

Související články

Autor: kolektiv autorů
Foto: archiv XELLA