Dva bytové domy v Plzni během výstavby. Obvodové stěny jsou kompletně vyzděny z materiálu Ytong, vnitřní stěny jsou realizovány s vápenopískových tvárnic Silka.

Ytong, rychlé a přesné řešení nejen pro vícepodlažní domy

Ve dnech 25. - 26. 4. 2019 se v Plzni odehrála tisková konference společnosti Xella, která zahrnovala kromě standardního programu, v němž byly představeny tři hlavní novinky pro tento rok, i praktické ukázky z konkrétních realizací staveb, na kterých jsou Ytong novinky využity. Zaručují přesné, rychlé zdění a jejich pozitiva jsou nejpatrnější na příkladech vícepodlažních objektů.

Kolosální Jumbo usnadní práci

První a pravděpodobně nejdiskutovanější novinkou 2019 bylo Ytong Jumbo. Dle názvu si čtenář jistě domyslí hlavní pozitiva těchto zdicích bloků. Jde o velkoformátové tvárnice, s jejichž pomocí lze v jednom jediném kroku postavit 0,5 m2 stěny (pro představu je to osmkrát více než v příp. zdění jinými materiály). Výhody v detailu představila na konferenci Ing. Lucie Šnajdrová, která se ve společnosti Xella zasazuje o maximální usnadnění procesu výstavby a je zastáncem myšlenky chytrého stavění. Pozitivum rychlého zdění, které velkoformátové tvárnice Ytong Jumbo dovolují, se projeví hlavně při budování vícepodlažních objektů, na kterých jsou časové i finanční úspory nejmarkantnější.

Záběr na dva bytové domy v Plzni po dokončení v současném stavu.
Jumbo je při využití pomocné mechanizace řešením při nedostatku pracovních sil (až 50 %), problému, který dnes patří ve stavebním oboru mezi nejpalčivější. Leč s Jumbem na stavbě postačí dva dělníci na směně (a to bez výrazné fyzické námahy). Při stavbě se systémem Ytong Jumbo navíc vzniká díky přesnému rozplánování minimum odpadu (pouhé 1 %). Pro svou významnou tepelně izolační schopnost umožňuje Jumbo aplikovat i tenké zateplovací systémy, čímž je ponížena tloušťka konstrukce a zvětšena užitná plocha určená k prodeji. Neposlední výhodou je též snadná opracovatelnost Ytong pórobetonového zdiva. Umožňuje přesné zpracování ostrých i tupých rohů nebo rychlé provedení instalačních drážek (bez omezení únosnosti stěny).

Pohled zblízka i zdálky na developerský projekt v západočeské lokalitě Vochov. Bytové i rodinné domy jsou zde realizovány z tvárnic Lambda YQ, které jsou vhodné pro jednovrstvé zdivo bez zateplení.

Silka Tempo v tempu

Při stavbách bytových domů je urychlujícím nástrojem také vápenopísková tvárnice Silka Tempo. Díky svým vynikajícím akumulačním schopnostem a vzduchotěsnosti je ideální do pasivních domů; jako mezibytová příčka vícepodlažních objektů se využívá i díky svým výborným statickým a akustickým vlastnostem. Její výroba probíhá na základě podrobného projektu, v němž jsou rozkresleny veškeré detaily každé stěny tak, aby bylo eliminováno jakékoliv dodatečné řezání tohoto jinak obtížně poddajného materiálu na stavbě. Zdění probíhá postupem „lego“ a stavební proces je zrychlen o 60 – 70 %. Vyšší hmotnost Silky Tempo je vykompenzována možností zápůjčky speciálního minijeřábu. Xella je silným podporovatelem technologie strojního zdění a minijeřáb po dohodě dodá na místo stavby. Jde o pomocnou zdvihací hydraulickou mechanizaci, která nahradí sílu 2 pracovníků. K pohonu elektromotoru sloužícího k přemisťování zařízení po staveništi je potřeba jen elektrická přípojka; otočná věž a pojezd kočkou jsou ale ovládány manuálně. Úspora pracovní síly je v takovém případě více než 50 %.

Minijeřáb jako zdvihací hydraulická pomocná mechanizace nahradí sílu 2 pracovníků. Je proto vhodný zejména pro manipulaci s těžkými stavebními materiály včetně Silky Tempo.

Xella propagátorem revolučních stavebních trendů

Tím se dostáváme k aktuálnímu stavebnímu trendu v podobě robotizace. Celý stavební proces bude dle názorů odborníků jednoho dne řízen pouze dálkově z jediného centra a výstavba bude probíhat plně mechanizovaně bez přispění lidské manuální činnosti. 3D tisk a robotické stroje budou fungovat autonomně a spolupracovat prostřednictvím informační sítě, tzv. internetu věcí (IoT). Tyto i další myšlenky představil na tiskové konferenci Ing. arch. Zdeněk Podlaha, manažer Xelly v projektu BIM (a v oblasti Multipor). Mezi dalšími stavebními směry zmínil i digitalizaci a virtuální realitu. Souvisí s tím 3D tisk stavebních komponentů, ale též rozšiřování databází BIM (digitální informační modely budovy). Těch se Xella aktivně účastní. Její systémová BIM řešení pro stěnové, stropní a střešní systémy je možné využít v softwaru Revit, Allplan i Archicad.

Záběr na novinářskou veřejnost účastnící se prezentační akce na stavbě vícepodlažního bytového komplexu v Rakovníku.

Prefabrikací k větší podlahové ploše

Třetím hlavním tématem konference bylo představení vnitřního příčkového panelu. Odlišnost tohoto prefabrikovaného pórobetonového dílce od ostatních výrobků Ytong spočívá zejména v jeho tenkém provedení, které zvětšuje užitnou plochu, ale též v jeho povrchové úpravě, která je hladší, a tedy rovná (včetně styčných ploch). Výsledné stěny je tak možné ponechat i bez dalších úprav, případně je výrazně zjednodušuje. Hlavní výhoda tkví opět v rychlosti. Jsou vyráběny na míru, mohou disponovat délkou až 3 m. Manipulace s panely je však navzdory jejich velikosti jednoduchá a zdění příček svižné.

Referenční stavby na Plzeňsku

Součástí novinářské akce byla také návštěva několika vzorových staveb. V Plzni jsme mohli shlédnout dva bytové domy, které splňují současné požadavky na zdravé a přitom úsporné bydlení. Jejich obvodové stěny jsou kompletně vyzděny z materiálu Ytong, vnitřní stěny jsou realizovány s vápenopískových tvárnic Silka. Jeden z objektů přitom využil k zateplení minerální desky Multipor. Realizační firma, menší rodinná společnost Interstav Všeruby s. r. o., která tento projekt zpracovala od A do Z včetně výkupu pozemků a konečného prodeje, si Ytong vybrala právě z toho důvodu, že není při zdění s ním zapotřebí velkého množství pracovníků.

V Rakovníku byla k vidění stavba dalšího bytového domu, kde jsme mohli zahlédnout výše zmiňovaný minijeřáb, s jehož přispěním bylo realizováno zdění s vápenopískovými tvárnicemi i Jumbo bloky. Zajímavostí je, že celé první patro rozsáhlé stavby bylo realizováno během dvou pracovních dní, a to pouze dvěma partami, celkově o čtyřech lidech.

V Rakovníku probíhá výstavba bytových domů, jejichž obvodové zdivo se skládá z materiálu Ytong Univerzal a Statik. Silka Tempo je využita pro obvodové nosné zdivo v 1. PP, kde nahrazuje monolitické železobetonové konstrukce, i pro mezibytové stěny, kde tvoří výbornou akustickou bariéru.

Posledním projektem, který jsme jako novináři mohli osobně zhodnotit, pak byla rozsáhlá výstavba v západočeské lokalitě Vochov. Zde pod taktovkou Cortusa Group s. r. o. vzniklo a dále vzniká velké množství rodinných i bytových domů, jejichž konstrukce sestává povětšinou právě z Ytong produktů. Obvodové stěny domů jsou vyzděny z tvárnic Lambda YQ vhodné díky svým speciálním charakteristikám (kombinace vysoké pevnosti v tlaku při nízké objemové hmotnosti a nízkého součinitele tepelné vodivosti λ=0,077) k realizaci jednovrstvého zdiva bez dodatečného zateplení. Zdivo tak přirozeně reguluje vzdušnou vlhkost v interiéru.

Ukázka interiéru v jednom ze dvou bytových domů v Plzni, jejichž výstavba proběhla pod taktovkou společnosti Interstav Všeruby.

Komplexnost a otevřený přístup

Na tiskové konferenci byly novinářům předloženy tři hlavní novinky. Nutno však říci, že systém Ytong je jak v produktovém portfoliu, tak ve službách plně komplexní. Techničtí poradci napomohou s projektem a výpočty spotřeby materiálů, zpracují výkresy stropů, zajistí statické posouzení, firma zapůjčí potřebné vybavení ... Xella nabízí mimo standardní zdicí materiály též těžkou střechu, která je praktickým pomocníkem proti přehřívání interiérů v létě, či zateplení pomocí tepelně izolační minerální desky Multipor i další doplňkové prvky. Nejen developeři a investoři velkých stavebních projektů si tak přijdou na své. Svépomocní pracovníci menších rodinných domů pocítí souhrnný a vlídný přístup společnosti Xella nepochybně také. Svědčí o tom i video níže.

Související články

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv redakce, archiv Xella