SUOMI Hloubětín a Ytong

V pražské čtvrti Hloubětín vyrůstá v sousedství říčky Rokytky nová, architektonicky velmi působivá obytná lokalita. Finská developerská společnost YIT, která je investorem, předala do užívání první etapu Espoo. Významnou účast zde má společnost Xella CZ, s.r.o., výrobce pórobetonu YTONG pro vnitřní nosné a nenosné zdi a vnitřní tepelné izolace Multipor, aplikované v podzemních garážích.

Na tvárnicích značky Ytong Finové oceňují, že tato technologie má za sebou 90 let dlouhou historii, kladné zkušenosti a zajímavé realizace z celého světa. Podobnou historii má i společnost YIT, jejíž počátky sahají až do roku 1912 a také za ní stojí pozoruhodné výsledky. Tento finský developer má s Ytongem zkušenosti ze všech zemí, kde staví, a má tento materiál již mnohokrát ověřený v praxi. Vedle toho úzce spolupracuje s technickými poradci společnosti Xella CZ, s.r.o. Vlastní stavění z materiálů Ytong prováděla stavební firma GEMO a.s.

Snadná práce a úspora času

Ještě důležitější, než tradice či rodný list, je snadná a rychlá práce s pórobetonem Ytong během výstavby a dále pak vysoké užitné vlastnosti z něho postavených staveb. Při takto rozsáhlém projektu je pro stavební firmu důležité, že práci s ním zvládne v podstatě každý pracovník a že výsledná kvalita, tedy přesnost zdiva a dále jeho užitná hodnota, např. tepelná izolace, akumulační schopnost atp., jsou na nejvyšší úrovni.

U takto velkých staveb je podstatný i čas. Díky formátu příčkovek Ytong lze urychlit výstavbu až o 40 % oproti jiným materiálům. Jiným plusem je lehkost tvárnic, což přijde vhod například při přesunech v rámci staveniště. Ke zdění také není potřeba žádné speciální nářadí – jde o zdění na tenkou zdicí maltu, na kterou stačí kbelík. Další úsporou jsou náklady na silnovrstvé omítky – na přesné tvárnice Ytong stačí tenkovrstvá omítka od 5 mm.

Tvárnice Ytong se velmi snadno řezají, krátí a všemožně zpracovávají. Rychle se v nich vytvářejí drážky a průchody pro technické rozvody a instalace. Pokud jde o plnění norem, Ytong použitý v tomto projektu vyniká požární odolností EI 180. Tato hodnota se týká tvárnic od tloušťky 125 mm výše. Jinými slovy, vnitřní nosné stěny a příčky odolají zatížení požárem až 180 minut, což je dostatečné pro záchranu životů a majetku.

Materiál Ytong usnadní život majitelům i jinak: kotvení jakéhokoliv těžkého zařízení či vybavení je snadné a rychlé.

Obr. 2: Jihozápadní průčelí dvojice bytových domů, které tvoří první etapu Espoo v rámci projektu Suomi Hloubětín (foto: Helena Hejhálková)

Co je tepelná akumulace?

Tepelná akumulace je vlastnost stavební konstrukce nebo stavby pojmout velké množství tepla při relativně malém přírůstku její teploty. S akumulací tepla úzce souvisí pojmy teplotní setrvačnost nebo teplotní stabilita budovy, která je vystavena střídání venkovní teploty.

U těžkých zateplených staveb záleží na umístění tepelné izolace: Je-li izolace umístěna na venkovní straně, dochází k významné stabilizaci vnitřní teploty.

Naopak vnitřní tepelná izolace vede po vypnutí vytápění k rychlému náběhu vnitřní teploty na úroveň teploty obvodové stěny za izolací, což je kombinace teploty venkovního vzduchu a teploty venkovního tepelného záření zemského i slunečního původu.

Celoročně příjemné vnitřní prostředí

Pórobetonové vnitřní stěny a příčky příznivě ovlivňují vnitřní klima tím, že stabilizují vnitřní teplotu, což je vítané hlavně v létě. Funguje to také v zimě, i když si to ne vždy uvědomíme a stálou teplotu připisujeme otopné soustavě. Správný pohled na věc je, že topení dodává potřebné teplo, zatímco akumulace realizuje stálou teplotu na odpovídající úrovni. Nebýt tepelné akumulace zdí, podlahy a stropu, musela by otopná soustava ihned reagovat na každou změnu venkovní teploty.

Ani sebevětší akumulace ale „neotupí” lavinu tepla, kterou může do domu a bytu doručit slunce. Ukazuje to tab. 1 na příkladě oken orientovaných k severovýchodu a jihozápadu.

Z tabulky vidíme, že v létě je sluneční energetický zisk okna až 50× větší, než tepelný zisk plynoucí z rozdílu teplot vzduchu uvnitř a venku. Této letní lavině tepla se nejlépe ubráníme venkovní roletou nebo žaluziemi. Nejstudenější zimní den naopak ukazuje, že při slunečných dnech více tepla získáme (jižními okny), než ztratíme.

Průměrná teplota [°C]Orientace oknaSluneční ziskProstup teplaEnergie celkem
[kWh·m-2·den-1]
Nejteplejší den (20.6.)27,7SV3,153+0,102+2,132
JZ5,551+5,052
Nejchladnější den (24.12)-9,5SV0,341-0,772-0,431
JZ0,896+0,124
Tab. 1: Celodenní tepelné zisky a ztráty okna v kWh/(m2den) realizované prostupem tepla a slunečního záření v nejteplejší a nejstudenější den roku 2016. Orientace okna je na severovýchod, resp. na jihozápad (podobně jako okna domů první etapy Espoo projektu Suomi Hloubětín). Jihozápadní okno je i v nejstudenějším dni roku celodenním zdrojem tepla. Hodnoty v tabulce jsou odvozeny z údajů Referenčního klimatického roku 2016.

Suomi Hloubětín − etapa Espoo

První etapu výstavby projektu Suomi Hloubětín tvoří dva domy spojené podzemními garážemi s vnitroblokem s celkovým počtem 149 bytů s nízkou energetickou náročností a 146 parkovacími stáními. Etapa je pojmenována podle města Espoo, po Helsinkách druhého největšího ve Finsku. V rámci projektu Suomi Hloubětín jde o samostatně oplocený areál s hřištěm pro nejmenší děti ve vnitrobloku. Rodiče tak budou mít své ratolesti vždy na očích.

Domy jsou situovány na výše položeném místě projektu Suomi Hloubětín a nabídnou tak skvělý výhled do okolí. Každý byt má balkon, předzahrádku nebo terasu, takže je kde vychutnat si romantické západy slunce nad Prahou.

Lokalita první etapy Espoo je dobře dostupná díky tramvajové zastávce nacházející se pár kroků od domu, kterou zde nově vybudovala YIT. Napojení na cyklostezky s klidovými zónami v rámci areálu pak vytváří příležitosti relaxovat jen kousek od domu s výbornou dostupností dalších částí Prahy a jejího okolí.

Obr. 3: Severovýchodní průčelí severněji umístěného domu z obr. 2 (foto: Helena Hejhálková)

Multipor − mladší příbuzný Ytongu

Pro vnitřní zateplení garáží a suterénních místností byl použit Multipor, což jsou nehořlavé minerální desky obdobného složení jako Ytong, avšak velmi lehké s objemovou hmotností 115 kg/m3 od téhož výrobce. Investor jej rovněž použil na základě předchozích dobrých zkušeností s výstavbou i výslednými užitnými vlastnostmi. V garážích přijde velmi vhod, že Multipor patří mezi nehořlavé materiály třídy A1.

Provádění zateplení není náročné na profesní zdatnost – opět stačí běžné zkušenosti ze stavby. Nevyžaduje žádný speciální postup – celoplošně se přilepí a zakotví šroubovací kotvou s ocelovým trnem. Díky tomu, že výrobce jej zpracovává v několika zemích, je také velmi rychle dostupný a nemá dlouhé objednací doby. Díky jasně bílé barvě také napomáhá prosvětlit nebytové tmavé prostory.

Obr. 4: Prostor podzemních garáží byl od obytného prostoru tepelně izolován tepelnou izolací Multipor (foto: Helena Hejhálková)

Finsko v Praze

SUOMI je Finsko. Všechny etapy projektu se jmenují podle finských měst a názvy ulic připomenou slavné finské rodáky. Celý areál bude tvořit kousek Finska v Praze, kde se dozvíte více o zemi tisíců jezer. Co se týče občanské vybavenosti, obyvatelé tu najdou vše, co je k bydlení potřeba. V areálu vznikne dětská školka, obchod, drobné služby i vyhlídková restaurace. Ve volném čase poslouží komunitní zahrádky, psí louka, interaktivní dětská hřiště či amfiteátr pro sousedská setkávání.

Závěr

Říká se, že v jednoduchosti je síla. Právě na to opět vsadil finský developer YIT, když jeho volba padla na pórobeton značky Ytong a tepelnou izolaci Multipor, jehož výrobce Xella CZ, s.r.o. má podobnou filosofii. Dodejme, že v jednoduchosti je i krása a kvalita. V redakci věříme, že je to i případ Finska v Praze.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: viz. popisky