Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Automatické dveře

Ve vstupech do veřejných budov se už řadu let jednoznačně prosazují automatické posuvné dveře. Postupně vytlačují dříve zcela běžné, v mnohých případech však velmi nepraktické otočné dveře, zavěšené na bočních závěsech.

Výhody automatických dveří jsou na první pohled zřejmé; bezdotykový průchod je nedocenitelný při odchodu ze supermarketu s plným nákupním vozíkem, při příchodu k pokladně benzínového čerpadla, při přenášení zavazadel na letišti, na nádraží, do hotelu, nebo např. v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, přicházíte-li navíc s pohybovou indispozicí nebo s dítětem v náručí apod. Odborně instalované vhodné automatické dveře na správném místě jsou také zárukou energetických úspor, útlumu hluku a omezení prašnosti. V neposlední řadě moderní konstrukční linie automatických dveří a jejich součástí přispívají ke zvýšení architektonické hodnoty a přitažlivosti objektu.

Z technického hlediska můžeme problematiku automatických dveří rozdělit v zásadě do třech oblastí:

Pohon automatických dveří

• Aktivátory automatických dveří

• Konstrukce automatických dveří

Pohony automatických dveří

Nejdůležitější součástí každých automatických dveří je pohon, ve kterém je soustředěn celý systém aktivace, ovládání i pohybu dveří.

Systémy jednotlivých výrobců jsou odlišné v konstrukci výše uvedených dílů, přičemž základní funkce pohonu jsou podobné. Jednotlivé varianty se mohou lišit v programovém vybavení řídících jednotek (umožní různé seřízení a nastavení chodu) a konstrukcí mechanických částí, které omezí použití jednotlivých typů pohonů dle zatížení křídel (např. pohony s nosností 60 kg na jedno křídlo). Navržená konstrukce pohonu a vybavenost řídící jednotky zásadně ovlivní konečnou cenu. Při správném výběru pohonu je nutno posuzovat právě tyto skutečnosti. Kvalitní pohon použitelný pro většinu konstrukčních řešení se vyznačuje možností seřízení rychlosti jednotlivých fází pohybu křídel při otevírání a zavírání a nosností 80 až 120 kg na jedno křídlo u dvoukřídlových, příp. 130 až 150 kg u jednokřídlových dveří.

Konstrukce pohonu

Pohon je osazen v hliníkovém pouzdře, které je tvořeno nosným pojezdovým profilem a snímatelným krytem pohonu. Na krytu pohonu je umístěn programový přepínač, tlačítko nouzového otevření a pohybový detektor (infraaktivní čidlo nebo mikrovlnný radar). Všechny tyto prvky je možné umístit také odděleně na omítku.

Nosný pojezdový profil obsahuje všechny elektronické a mechanické součásti pohonu. Podle nastaveného programového přepínače (1) pohybuje motor (8) ozubeným řemenem (9), který posunuje dvoukolové vozíky pro uchycení dveřních křídel (12). Dvouvozíkové (čtyřkolové) uchycení dveřního křídla je ideální řešení v zájmu stability a vyváženosti pohybu. Systém je vybaven nouzovým zdrojem (11), který při výpadku elektrické energie zajistí standardní provoz dveří po dobu min. 30 minut.

Funkce programo-vého přepínače (1)

Standardně je pohon vybaven programovým přepínačem s těmito základními programy:

jen pro východ: dveře se otevírají pouze při aktivaci z jedné strany;

automatika: dveře se automaticky otevírají a zavírají nastavenou rychlostí;

otevřeno: dveře jsou stále otevřeny;

vypnuto: dveře jsou uzavřeny, uzamčeny.

Základní funkce programového přepínače je možno doplnit dalšími, dle požadavků uživatele např. režim »lékárna«. Umožňuje otevření dveří jen na takovou šířku, aby vytvořily výdejní okénko (cca 100 mm) pro zprostředkování nezbytného kontaktu obsluhy a zákazníka a zároveň aby ochránily objekt proti vniknutí. Z dalších režimů jsou běžnější »zima-léto« (různé šířky otevření podle ročního období a klimatických podmínek), »nouzové otevření«, umožňující několikanásobné otevření dveří v případě výpadku elektrické energie a »požární dveře« – při požáru automatické uzavření dveří; otevření možné pouze nouzovým tlačítkem.

Ovládání programového přepínače

Programový přepínač bývá umístěn v krytu pohonu, dle požadavku je možné umístění mimo pohon – na stěně, případně na pracovišti obsluhy (recepce, kancelář vedoucího prodejny apod.).

Ovládání režimu dveří a indikaci stavu (otevřeno, zavřeno, porucha apod.) je možno zajistit po doplnění vhodného softwaru také z centrálního dispečinku.

Konstrukce pohonu

Konstrukční pohledová výška pohonu automatických dveří s krytem je u většiny používaných systémů 200 mm.

Na základě požadavků architektonického řešení jsou pro speciální případy konstrukce pohonu řešeny s jinou výškou, která je určena konstrukčními možnostmi jednotlivých výrobců v rozmezí od 70 do 230 mm. V konečné fázi je však celkové řešení zásadně ovlivněno způsobem uchycení a konstrukcí dveřních křídel. V pohledovém řešení konstrukce dveří v zavřené poloze tak není mnohdy dosaženo požadovaného vzhledového efektu. I přes snahu o minimalizaci a miniaturizaci pohonu tak stále zůstává nejčastěji používána výška pohonu 200 mm.

Autor: Ing. Jaroslav Konvičný
Foto: Archiv firmy