Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

AZ Tower spoléhá na fasádní fóliiStamisol

AZ Tower (Brno) s výškou 111 m je moderní, ekologická a provozně úsporná budova. Vedle toho, že se v době dokončení stane nejvyšší budovou v ČR, najdete tu i množství pozoruhodných výrobků a technologií. Příkladem je oku skrytá fasádní fólie Stamisol dodávaná firmou Isocell GmbH. Je velmi pevná a neomezeně odolná povětrnostním vlivům a UV záření. Její plocha zde dosahuje 6 000 m2.

Budovu AZ Tower navrhla Architektonická kancelář Burian – Křivinka, zhotovila firma PSJ, a.s., dodavatelem fasády byl Styl 2000, s.r.o. Investorem je společnost AZ Tower, a.s.

AZ Tower se nachází mezi ulicemi Pražákova a Heršpická. Lokalita je výborně dopravně dostupná včetně napojení na dálnici D1 (Praha – Bratislava – Ostrava – Vídeň). V docházkové vzdálenosti jsou zastávky městské hromadné dopravy. Po přesunu železničního nádraží do nové jižní polohy bude celé území připojeno i na tramvajovou síť. Plánovaná přestavba železničního uzlu se jeví pro rozvoj a zhodnocení celého území jako velmi přínosná. Věž AZ Toweru vystupuje ze severního rohu třípodlažní podnože, která kopíruje a takřka vyplňuje lichoběžníkový tvar parcely. Hlavní vstupy navazují na pasáže v sousedních budovách M-paláce a Mediahall a reagují tak na nově navrhované náměstí.

Keramická skládaná fasáda

Možná vůbec nejpůsobivější na celé této stavbě je fasáda. Skládá se z keramických obkladových desek cihlové a bílé barvy rozměrech 30 × 125 cm a tloušťce 3 cm, vylehčených dutými otvory. Desky jsou zavěšené na hliníkový rošt způsobem s tzv. stínovými spárami, kdy je mezi obkladovými deskami mezera cca 1 cm. Pod deskami je větraná mezera o hloubce 10 cm, pak následuje 140 mm silná vrstva minerální izolace.

Aby minerální izolace účinkovala podle předpokladů, musí být chráněna před profukováním a také před dešťovou vodou, rosou či námrazou, které se za mezerovitým obkladem často vyskytují. To se provádí pomocí tzv. fasádní fólie.

Funkce fasádní fólie

Kvalitní fasádní fólie musí být dokonale vodotěsná; nesmí propouštět ani stékající vodu i tehdy, kdy se z druhé strany opírá o izolaci. Zároveň musí propouštět ven vodní páru, která proniká z vnitřku budovy a která – kdyby unikat nemohla – by v izolaci kondenzovala. Musí být také dokonale vzduchotěsná; jakákoliv výměna vzduchu mezi oběma stranami stranami fasádní fólie, ať už je vyvolaná prouděním vzduchu nebo difúzí jeho molekul, znamená energetické ztráty (při vytápění či chlazení). Také situace, kdy se fólie vlní či nadouvá – v důsledku lokálních změn tlaku vyvolaných větrem, musí být pečlivým kotvením eliminovány na minimum. Fólie umístěná za otevřeným fasádním obkladem musí také trvale odolávat i účinkům přímého nebo rozptýleného slunečního záření, včetně ultrafialové složky, které se sem dostane stínovými spárami.

Platí-li tohle všechno o odvětrávané fasádě běžného domu, v případě mrakodrapu to platí mnohonásobně. Fólie si své vlastnosti musí udržet v celé své ploše, včetně lepených spojů mezi pásy a nejlépe po celý život stavby. Případná výměna fólie s izolací na mrakodrapu s sebou nese obrovské náklady, a tak je zřejmé, že výběr vhodné fólie je nanejvýš pečlivý a prost pokušení, jak zde ušetřit.

Stamisol FA od firmy Isocell

Je očividné, že hledání fasádní fólie takto špičkových vlastností, které si navíc podrží pokud možno po celou životnost stavby, je velmi pečlivé. Volba nakonec padla na fasádní fólii Stamisol FA, kterou do české republiky dodává rakouská společnost Isocell GmbH.

Celková její plocha dosahuje na mrakodrapu AZ Tower 6 000 m2. Pásy fasádní fólie o šířce 2,5 m a délce 25 m jsou mezi sebou lepeny speciálním lepidlem Stamcoll N 55, prostupy jsou zabezpečeny fasádní páskou Omega, ta je rovněž trvale odolná proti mechanickému stárnutí a působení ultrafialového záření. Vysoké požadavky na fasádní fólii plynou mj. z toho, že nejen během montáže, ale i v běžném provozu na hotové budově se dostává do větrané mezery stínovými spárami mezi keramickými fasádními obklady venkovní rozptýlené UV záření, dešťová voda a v neposlední řadě je fólie namáhána silným prouděním vzduchu ve spáře.

Dlouhodobá odolnost fasádní fólie, kterou nesmí ohrozit stékající voda ani její stálá expozice ultrafialovým zářením či mechanické namáhání, je rozhodující pro trvalou funkci minerální tepelné izolace na požadované úrovni. Vzduchotěsná, vodotěsná a přitom paropropustná fasádní fólie Stamisol FA zajišťuje, že nedochází k povrchovému ani hloubkovému provětrávání vláknité tepelné izolace, smáčení izolace dešťovou vodou a že je zároveň umožněn volný odvod vodní páry, která postupuje izolací z vnitřku budovy.

Fasádní fólie Stamisol slouží jako ochrana tepelné izolace budovy. Musí trvale odolávat větru, vodě a UV záření

Technické vlastnosti fólie Stamisol FA

STAMISOL FA fasádní fólie je určena pro otevřené nebo uzavřené odvětrané fasády s předsunutým obkladem ze dřeva, kovu, nebo jiných materiálů, bez omezení šířky spáry. Fólie je neomezeně odolná proti povětrnostním vlivům, tlakové vodě a je trvale odolná proti UV záření. Abychom chránili fasádní fólii před mechanickým poškozením, je podle výrobce třeba dbát na to, aby otevřená část fasády byla omezena na méně než 50 %. U stavby AZ Tower je tento požadavek bezpečně splněn.

Nedokončený detail napojení fólie v oblasti okenního ostění

Výhody

  • Odolná proti dešti a větru (pro dřevěné fasády),
  • trvale odolná proti UV záření,
  • difúzně otevřená,
  • jednoduché pokládání,
  • neoslňuje.
Tab.: Výrobní parametry fólie Stamisol (podle normy EN 13859-2)
Složení:Polyakrylová fasádní membrána
Šířka role:2,5 m
Délka role:25 m
Plocha role:62,5 m2
Hmotnost role:16,5 kg
Tloušťka role:EN 1849-20,3 mm
Barva:černá
Plošná hmotnost:EN 1849-2260 g/m2
Sd – hodnota:EN ISO 12572ca 0,09 m
Teplotní odolnost:−40 do +80 °C
Třída hořlavosti:EN 13501-1/
DIN 4102-1
E/ B2
Odolnost proti vytržení z hřebíku:EN 12310-1230 N
Vodní sloupec:W1
Maximální síla tahu:EN 12311-1280 N / 5 cm
Dlouhodobé chování:Neomezeně odolná proti vlivům počasí(klima ve střední Evropě)

Z historie firmy Isocell

Firma Isocell byla založena v roce 1992 v Salzburgu. I inovovanou paletou výrobků v oblastech vzduchotěsných systémů a celulózové izolace dosáhl ISOCELL v posledních letech ve stavebním sektoru vynikající pověsti. Distribuce obou hlavních výrobkových programů mezitím proniká do celé střední Evropy.

ISOCELL je zaveden u řemeslníků a zpracovatelů jako řešení problémů ve věcech vzduchotěsnosti objektů. Pod chráněnými názvy AIRSTOP a OMEGA jsou od roku 1995 vyvíjeny a distribuovány střešní difúzní fólie, fólie pro nízké sklony, fasádní fólie, parotěsné a parobrzdné zábrany, prostupové manžety a kompletní lepicí systém pásek, tmelů atd.

Ztráty energie tkví v detailu. Význam intenzivní spolupráce se zpracovatelským průmyslem spočívá vedle nejvyšších nároků na kvalitu především v racionální a jednoduché zpracovatelnosti výrobků. Speciální výrobky jako těsnicí pásky, pro utěsnění v oblasti prahů nebo manžety na kabely a trubky mají velký ohlas u zpracovatelů.

V oblasti oken a fasád se prezentuje ISOCELL sérií výrobků ISOWINDOW a T-FAL pro vestavbu oken a dveří podle RAL.

Na pásky ISOWINDOW je možné nanést omítku i nátěr a používají se jak u masivních staveb, tak i u dřevostaveb. Pásky vyrobené ve vlastní výrobně mohou být na požádání dodány s akrylovým nebo butylovým lepicím pruhem v jakékoliv šířce.

Těsnicí lišty T-FAL nahrazují zabezpečení stavební spáry pomocí pásek a podstatně urychlují montáž. Zároveň plní funkci apolišt.

Středisko firmy Isocell se nachází v Neumarktu am Wallersee (Salzburg) v Rakousku. Odtud je také řízena distribuce do celé Evropy.

Autor:
Foto: Jiří Hejhálek