Balkony a terasy – pěkné a bez údržby

Naše balkony a terasy jsou tak různorodé, jako je architektura objektů, se kterými jsou spojeny. Je to často místo pro náš volný čas a relaxaci. Na druhé straně, když nemají dobře provedenou hydroizolaci, stávají se místem nejčastějších poruch stavby a následně nám místo relaxace přinášejí každoročně hromadu starostí, stojí peníze a čas. Jak poruchám předcházet, popřípadě jak je odstranit? A navíc, jak mít balkon či terasu pěknou? O tom více v článku.

Nejdříve se podíváme na to, jakým zátěžím jsou balkonové a terasové plochy vystaveny. Tím si více uvědomíme, která ze zátěže/í se týká/ají právě toho našeho balkonu či terasy.

Zátěže můžeme rozdělit na tři:

Klimatická zátěž – Konstrukce je vystavena silnému slunečnímu záření, dešti, či sněhu. V konstrukci tak může dojít ke kolísání teploty v rozsahu 40 až 60 °C. Při částečném zastřešení či zastínění dochází k velkým teplotním i vlhkostním výkyvům.

Chemická zátěž – Působením kyselého deště, tlejícího listí, čisticích prostředků nebo působením různých solí dochází k chemické zátěži.

Mechanická zátěž – Vzniká např. stěrem a smykem při chůzi, manipulací různých zařizovacích předmětů jako je třeba venkovní nábytek. Tyto zátěže primárně narušují ochrannou pochozí vrstvu, stěrky a povlaky.

Remmers program pro balkony a terasy nám alternativy, které odolávají těmto zátěžím a kromě toho umožňují vytváření dekorativních ploch, nabízí.

Pokud je stávající hydroizolace nefunkční, vznikají velké škody

Sanace balkonových ploch elastifikovanými minerálními nebo epoxidovými prostředky

Sanační technologii můžeme rozdělit na tyto fáze: příprava podkladu, vytvoření adhezního můstku a spádové mazaniny buď na minerální bázi a nebo epoxidové (dle druhu podkladu), ošetření pracovní či dilatační spáry, zapracování zpevňující tkaniny, manžet a těsnící pásky a finální izolační vrstva.

1. Sanace pohledového betonu, 2. Kotvící můstek, 3. Rychle tuhnoucí spádová mazanina, 4. Penetrace pod těsnící stěrku, 5. Flexibilní stěrka, 6. Armovací vložka, 7. Flexibilní stěrka, 8. Lepení dlažby, 9. Spárování dlažby, 10. Trvale pružná spárovací hmota

Systém s použitím minerální prostředků

Betofix KHB, Betofix R2 nebo R4, Kiesol Standard, Elastoschlämme 1K, těsnící pásky Fugenband ST 120/70 nebo Fugenband VF 120 a jako finální systémová izolace Multi-Baudicht 2K.

Systém s použitím epoxidových prostředků

Epoxy ST 100 (MT 100), Epoxy ESC 100, těsnící pásky Fugenband ST 120/70 nebo Fugenband VF 120 a finální produkt hydroizolace Multi-Baudicht 2K.

Nesmíme ani opomenout sanaci trhlin balkónových a terasových ploch, se kterými se u této problematiky rovněž setkáváme. Doporučené injektážní prostředky: Injektionsharz 100, Injektionsharz EP, Injektionsharz PUR, Injektionsharz 2K PUR.

Modifikovaná minerální izolace s dlažbou

Pomocí plastifikované minerální stěrkové izolace se vytváří trvalé spřažené souvrství prostupující od konstrukce podkladu až po keramický obklad. Izolační systém z penetrace Kiesol Standard a produktů Elastoschlämme 1K nebo Multi-Baudicht 2K na spádové mazanině má tu výhodu, že se konstrukce podkladu nepromáčí. Poškození způsobené kolísáním teplot při mrznutí a tání je rovněž vyloučeno. Izolace zůstává v důsledku své vysoké schopnosti překlenování trhlin (až 1,0 mm za mrazu) stále funkční.

Flexibilní lepidla, jako např. Multikleber nebo Flexkleber Schnell, zaručují vynikající přilnavost keramického obkladu k podkladu. Keramická dlažba plní kromě optické funkce i ochrannou funkci pro izolaci. Tento celý komplex je završen použitím klasických, resp. flexibilních minerálních spárovacích malt Fugenschmall, Flexfuge nebo epoxidové spárovací hmoty Colorfuge EP.

Designový systém epoxidových pryskyřic – bezešvé balkonové povrchy s dekorativním vzhledem

Design a funkčnost se vzájemně nesmí vylučovat, ba naopak. Difúze epoxidové pryskyřice, obrovská paleta barev a povrchových úprav je kombinovaná se snadnou zpracovatelností a variantami dle využití. Použití přípravků na epoxidové bázi je snadné a bezpečné, takže přípravky mohou být použity jak u novostaveb, tak i při rekonstrukcích.

  • Variantní návrhy se svobodou volby odstínu i designu.
  • Dlouhá životnost a povrchy odolné mechanickému zatížení.
  • UV odolné povrchy v matném provedení nebo hedvábném lesku.
  • Pro univerzální použití na nejrůznější povrchy (vnitřní a vnější).
  • Možná varianta s protiskluzným povrchem.
  • Snadno se čistí a jsou hygienické.
  • Bez změkčovadel, rozpouštědel a bez emisí těkavých látek dle směrnice VOC.
  • Tenkovrstvé.

Epoxidové pryskyřice – systémová řešení

Podobně jako u systému s minerálním základem i zde můžeme nalézt systém, který řeší problematiku balkónových a terasových ploch vyžadující vlastnosti pružnosti, chemické a mechanické odolnosti s přídomkem kreativně designových povrchů. I zde existují technologické kroky, které na sebe bezprostředně navazují a po jejich splnění vytvářejí systém s nejvyšším stupněm kvality a užitnosti.

V obecné přípravě povrch stávající betonové plochy sanujeme prostředky Betofix KHB, Betofix RM, Betofix R2 a R4.

Sanaci trhlin zajistíme tuhou injektáží výrobky Injektionsharz 100 a Injektionsharz EP. Injektáž flexibilních trhlin pak výrobky Injektionsharz PUR a Injektionsharz 2K PUR. Kotvící můstek pak zajistíme výrobky Betofix KHB, Epoxy MT 100 a BS 2000. Rychletuhnoucí potěr s pojivy pro spádové plochy (0,5 až 1,5 %) nám zajistí Betofix R4 nebo Epoxy ESC 100.

Návrh konkrétní finální skladby můžeme rozdělit na:

Vytvoření fabionů, maltu pro osazení okapového systému, barevný protiskluzný nátěr, barevný povlak s protiskluzným povrchem a dilatační spáry.

Na fabiony doporučujeme výrobky Epoxy ST 100 nebo Epoxy ESC 100 s plnivem Selectmix 05 resp. Selectmix C2. Jako maltu pro osazení okapového systému doporučujeme použít stejné materiály, jako při zhotovení fabionů.

Barevný protiskluzný nátěr vytvoříme penetrací BS 2000, barevný nátěr s posypem výrobkem BS 3000 + Articoflake a pečetící nátěr výrobkem Epoxyflex farblos + protiskluzná složka Add 250. Barevný povlak s protiskluzným povrchem zhotovíme penetrací Epoxy MT 100, barevnou vrstvu s posypem Epoxy PH Color + Articoflake a pečetící vrstvu Epoxyflex farblos + Add 250.

Dilatační spáry zapravíme trvale pružnou výplní MultiSil nebo Marmorsilicon.

Závěr

Jak je patrné, společnost Remmers se opět vypořádala i s touto problematikou formou systémových řešení. Opět ale doporučujeme využít naši poradenskou službu. Tento obor balkónových a terasových ploch vyžaduje vždy dokonalou analýzu stávající situace v případě sanace a i u nových projektů zkušenosti a praxi s izolacemi a finální úpravou nového povrchu. Finální povrch pak musí odpovídat užitnosti a poskytnout uživateli trvalý stav těchto ploch.

Fotogalerie

Autor: Remmers
Foto: Archiv firmy