Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Bazénové fólie ALKORPLAN

Bazénové fólie ALKOPLAN slouží k vytvoření veřejných i soukromých bazénů, vnitřních i venkovních. Bazénovými fóliemi lze vyvložkovat bazén prakticky libovolného tvaru (obr. 1 až 3). Aplikací fólie se zajistí jednak samotná hydroizolační vrstva a jednak estetický vzhled bazénu, příp. barevné vzory, podle typu použité fólie.

Typy bazénových fólií ALKORPLAN

Bazénová fólie ALKORPLAN 35 066 je jednobarevná fólie z měkčeného PVC vytvořená ze dvou spojených homogenních vrstev a vložky z PES tkaniny. Fólie se vyrábí v široké škále barev dle vzorníku.


Obr. 1

Bazénová fólie ALKORPLAN SUPER 2000 (s označením 35 216 a 35 217) jsou fólie se speciální akrylátovou vrstvou, která omezuje usazování nečistot na povrchu fólie (zejména v místě vodní hladiny bazénu) a zároveň usnadňuje čištění povrchu. Tato vrstva může být jednobarevná (v barvě fólie) nebo s barevným vzorem (imitace obkladu nebo mozaiky – obr. 1).


Obr. 2

Bazénová fólie ALKORPLAN 81 112 je další speciální typ fólie s profilací povrchu určená pro úpravu pochůzných ploch izolovaných bazénovou fólií (obr. 2).


Obr. 3

Tento základní sortiment dále doplňují další materiály nutné pro správnou montáž a funkci bazénu. Patří mezi ně spojovací a ukončovací poplastované plechové profily (obr. 2), zálivka pro zahlazení spojů fólie, černá fólie pro vytvoření plaveckých drah (obr. 3), syntetická jednostranně tepelně opracovaná separační textilie FILTEK 500 g/m2, atd.


Obr. 4

Technologie

Podklad pod bazénovou fólii může tvořit dřevo, kov, beton, cementové omítky, staré obklady, apod., pokud jsou soudržné. Vždy je třeba zajistit čistotu a odpovídající rovinnost nebo tvar podkladu. Ten je rozhodující pro budoucí tvar hotového bazénu. Podklad je třeba desinfikovat vhodným prostředkem. Dno a stěny bazénu se opatří separační textilií FILTEK min. 500 g/m2. Ta se k podkladu lepí, na stěnách se navíc kotví spolu s ukončovacími a spojovacími plechovými profily.

Před prováděním fólie musí být osazeny příruby pro veškerá technologická zařízení. Příruby musí s okolním povrchem přesně lícovat. Fólie se svařují výhradně horkovzdušným elektrickým svařovacím přístrojem (Laister- Triac – obr. 4). Při svařování fólií se spoj válečkuje speciálním silikonovým válečkem. Na plochu dna se fólie volně pokládají, k šikmým a svislým plochám se kotví (kotví se bodově, nebo se navařují na poplastované plechové profily). Na stěny se obvykle napíná a zavěšuje fólie předem připravená a svařená. Jednotlivé detaily ukončování a svařování fólie v detailech, stejně jako ostatní kroky technologie, jsou podrobně popsány v montážní příručce pro bazénové fólie ALKORPLAN.

Po provedení souvislé vrstvy bazénové fólie ode dna až po hrany bazénu následuje osazení volných přírub prostupů pro technologická zařízení, navaření protiskluzové fólie, příp. bazénových drah a vytvoření barevných vzorů navařením fólie jiné barvy podle fantazie investora nebo architekta. Po kontrole těsnosti se spoje fólie opatřují speciální zálivkou. Spoje jsou pak méně nápadné a zcela bezpečné z hlediska poškození spoje při užívání bazénu.

Realizace

Výhody libovolného tvaru bazénu při použití bazénových fólií ALKORPLAN oceňují zejména investoři soukromých bazénů (venkovních i vnitřních sloužících pro rodinnou rekreaci) a tvůrci nejrůznějších vodních atrakcí, aquaparků, apod. Při nutnosti rekonstrukce starších bazénů – soukromých i veřejných – se oceňuje rychlost montáže bazénové fólie bez podstatných úprav navazujících konstrukcí. Díky relativně nízké pracnosti, sdružení více funkcí do jedné vrstvy fólie (izolace a obklad) a dlouhé životnosti její obliba neustále stoupá.

Autor: DEK a.s.
Foto: Archiv firmy