BEPATECH - moderní pažení výkopů inženýrských sítí

Ze strany stavebních dozorů je vyvíjen stále silnější tlak na dodržování bezpečnostních předpisů na stavbách. U pažení výkopů to znamená, že výkop rýh a jam se strmými stěnami hlubšími než 150 cm musí být opatřen bezpečnou pažící konstrukcí, a to ještě před vstupem pracovníků do výkopu. Nedostatečná znalost geologických poměrů, podcenění nebezpečí a šetření za každou cenu jsou bohužel běžné, a proto řada výkopů není zapažena správně nebo dokonce vůbec. Několik smrtelných úrazů ročně je příliš krutá daň za toto chování.

S přibývajícími zkušenostmi provádějících firem jsou postupně překonávány zakořeněné představy, že pažení je drahé a výrazně zpomaluje práci. V dnešní době jsou již na trhu k dispozici moderní systémy pažení, které jsou spolehlivé, rychlé a hlavně umožňují zapažení před vstupem pracovníků do výkopu. Navíc pažení v mnoha případech šetří náklady provádějící organizace. Tyto úspory je možno rozdělit do dvou skupin.

Primární úspory jsou úspory realizované již během stavby, zkrácením doby provádění, snížením nákladů – nerealizovaných převozem výkopků, úspory pracovních sil, pažícího řeziva apod.

Sekundární úspory jsou úspory realizované po dokončení stavby, tedy úspory např. rekonstrukcí menších ploch poškozených komunikací, minimalizací počtu reklamací a oprav z důvodů propadajících se vozovek apod.

Pažení dělíme na zátažné a příložné.

BEPATECH, spol. s r.o. je firmou nabízející pažicí systémy na našem trhu, a to jak k pronájmu, tak k přímému prodeji. Její technici poradí s volbou nejvhodnějšího typu pažení s ohledem na hloubku výkopu a charakter zeminy. K dispozici je zátažné pažení firmy Emunds + Staudinger a KRINGS a dva druhy příložného hydraulického pažení anglické firmy SHORCO.

Příložné pažení se používá tam, kde stěny výkopu zůstanou alespoň několik hodin po vyhrabání stabilní - není však obvyklé používat příložné pažení do výkopů hlubších než 4 m; v takových případech se používá pažení zátažné.

Zátažná pažení

Německý výrobce pažících boxů EMUNDS+STAUDINGER (E+S) nabízí v širokém velikostním sortimentu boxy pro různé namáhání. Výška boxů se pohybuje od 1,6 m do 3,15 m, délka od 2 do 4 m.Tyto boxy se ukládají do výkopu za sebou, pomocí rýpadla, které výkop provádí, a to obvykle v počtu 4 až 6 kusů. Je možno je po výšce nastavovat až dvěma nástavci do výšky (hloubky) 7,5 m. Pro složitější výkopy, ve kterých dochází ke křížení s různým vedením inženýrských sítí, jsou určeny přechodové boxy.


Obr. 1: Zátažné pažení – boxy MAGNUM s nástavcem - hloubka 6 m.

Jedná se o boxy výšky 1 m se zdvojenými stěnami, sloužícími jako vedení svislých ocelových pažnic (Union, Larsen). Pažnice jsou lžící bagru zatlačovány do zeminy. Tyto boxy slouží všude tam, kde je hustá síť kabelů a kanalizačních přípojek, pro které není možno nasadit plnostěnné boxy. Pro hlubší výkopy a výkopy v silně tlačivých zeminách je vhodnější systém ROLLBOX nebo LINEAR. Jde o systémy rozpěrných „H" rámů, mezi které jsou spouštěny jednotlivé pažicí desky. U systému Linear je navíc rozpěrný vozík výškově stavitelný vertikálním posunem. Těmito systémy lze zabezpečit výkopy hloubky až 10 m. Potřebná šířka výkopu je u systému E+S dosažena vkládáním tzv. mezikusů. Dovolený zemní tlak je 17 až 34 kN/m2 u pažicích boxů a 25 až 45 kN/m2 u systémů ROLLBOX nebo LINEAR.


Obr. 2: Zátažné pažení LINEAR hloubka 7 m

Pažící boxy KRINGS jsou vhodné všude tam, kde jsou výkopy hloubeny lehkou kopací technikou na traktorech apod. Jejich výhodou je nízká hmotnost již kolem 600 kg na box, se kterou si tyto stroje poradí.

Příložná pažení

Hydraulické systémy příložného pažení, anglické firmy SHORCO, jsou používány, stejně jako systémy E+S jak pro liniové stavby, tak pro pažení šachet. Jedná se o ocelové nebo hliníkové rámy, rozpírané hydraulickými písty. Tlak do 20 atm je vyvíjen ruční obousměrnou pumpou.


Obr. 3: Příložné hydraulické pažicí rámy Waler

Hliníkové rámy VERTI-SHORE jsou určené pro jednoduché svislé zapažení. Jsou vysoké 60, 150 a 210 cm, volitelná šíře výkopu je od 45 do 160 cm. Nejtěžší rám má hmotnost 40 kg a je tedy manipulovatelný ručním vkládáním do výkopu i jednou osobou! Bezpečné pracovní zatížení rámu je 20 - 60 kN/m.

Hliníkové nebo ocelové rámy WALER jsou určeny pro horizontální rozepření svislých pažnic (např. Union). Vyrábějí se v délkách od 3 do 5 m, šíře výkopu je od 55 do 540 cm. Bezpečný zemní tlak zeminy je 17 až 57 kN/m2.

Staveništní komunikace

Vedle pažení nabízí firma BEPATECH, spol. s r. o. do pronájmu další velmi důležitou technologii od výrobce Emunds + Staudinger. Jedná se o staveništní komunikaci.


Obr. 4: Staveništní komunikace Emunds+Staudinger – pokládka

Tato komunikace je montována velmi jednoduchým způsobem přímo na stavbě. Před bagrem dělníci spojují na čepy silniční ocelové panely dohromady tak, že jak bagr, tak nákladní vozidlo vezoucí další panely pojíždějí již po nově zbudované provizorní cestě. Šířka komunikace (tzn. šířka panelu) je 380 cm. Délka jednotlivých ocelových panelů je 240 cm s ohledem na šířku dopravních prostředků. Na jeden návěs se vejde 27 ks panelů, tedy celkem 65 bm komunikace. Hmotnost panelů je 840 kg.


Obr. 5: Využití staveništní komunikace v neúnosném terénu

Výhody:

  • Snadná přeprava běžnými dopravními prostředky.
  • Pokládka bez přípravných zemních prací přímo na terén.
  • Pokládka přímo z nákladního vozu bez nároku na skladovací plochy.
  • Jednoduchá a rychlá montáž. Dva dělníci spojí panel na čepy cca za 1  2 minuty.
  • Vysoká únosnost staveništní komunikace zvýšená vzájemným propojením panelů
  • Vysoká únosnost staveništní komunikace zvýšená vzájemným propojením panelů.

Ekonomické zhodnocení

Porovnáním této ocelové komunikace s klasickou (která vyžaduje odhumusování, skladování ornice, položení geotextilií, dovoz drceného kameniva na podkladní vrstvy, položení betonových panelů a opětovné uvedení do původního stavu) snadno zjistíme, že pokud má tato provizorní cesta sloužit ne déle jak 6 měsíců, je jednoznačně levnější použití ocelové staveništní komunikace E+S!

1 Ing. Tomáš Hirsch, obchodně technický zástupce společnosti BEPATECH, spol. s r. o.
Autor: Ing. Tomáš Hirsch
Foto: Archiv firmy Bepatech