Betonářské sítě Kraloup nad Vltavou

Prakticky neviditelnou, a přesto nezbytnou součástí staveb, které vznikají s použitím betonu, jsou zajisté betonářské sítě. Produkce těchto sítí je již sedm let hlavním výrobním programem společnost Feralpi Praha se sídlem v Kralupech nad Vltavou.

Oficiálně lze činnost této společnosti rozdělit do dvou oblastí, tou první je prodej tyčové betonářské oceli v průměru 6 – 32 mm a v délkách 6, 12, 14 m. Druhou oblastí, o které se rozepíšeme trošku víc, je výroba betonářských sítí.

Standardní výroba zahrnuje přibližně třicet druhů betonářských sítí, které pokrývají nejčastější potřeby a požadavky zákazníků. Čas od času jsou však přání zákazníků natolik specifická, že je zapotřebí přistoupit i k atypické výrobě.

I když roční produkce společnosti Feralpi dosahuje přibližně 50 tisíc tun, podstatná většina (cca 90 %) je určena na export. Hlavními odběratelskými trhy jsou především Německo a Rakousko. Veškerá produkce je plně certifikovaná pro německý, rakouský, slovenský a tuzemský trh. V přípravách je i certifikace pro trh polský. Výroba armovacích sítí a betonářské oceli je kontrolována podle norem DIN 488. Normy pro jednotlivé trhy se liší zejména v požadavcích na pevnost sváru a tuhost drátu. Součástí výrobního závodu je i vlastní zkušebna, kde se podle norem příslušného státu, pro který je výroba určena, přímo ze vzorků odebraných ve výrobě ověřují potřebné údaje.

Vedle udělených certifikátů pro jednotlivé odbytiště, prochází v současné době firma přípravami na získání certifikátu podle normy ISO 9002, kterým předcházela i rozsáhlá modernizace výrobního závodu. Podstatných změn se dočkal zejména postarší strojový park, který byl nahrazen modernějšími stroji s vyšší kapacitou, které přispěly k celkovému zefektivnění výroby při zachování kvality. Momentálně je výrobní závod vybaven třemi kalibrovacími stroji s kapacitou 150 – 160 tun za směnu (8 hod), dvanácti rovnacími stroji, na kterých probíhá příprava pro samotné sváření a třemi svářecími stroji. Postupná modernizace bude probíhat i v letošním roce s účelem maximálně zefektivnit výrobu.
Autor: Šárka Tužilová
Foto: Archiv firmy