Bezpečné řešení plochých střech BauderKOMPAKT Kompletní střešní plášť

Firma BAUDER, německý výrobce hydroizolačních a tepelně izolačních materiálů, přišla počátkem letošního roku na náš trh se systémem kompaktní skladby střešního pláště tzv. "BauderKOMPAKT". Jedná se o systém ploché střechy, ve kterém jsou jednotlivé izolační vrstvy (parozábrana, tepelná izolace a první hydroizolační vrstva) vzájemně spojeny speciální elastomer-bitumenovou lepicí hmotou v kompaktní celek, bez vzniku jakékoli vzduchové mezery.

Touto skladbou, se pak podaří zajistit hodnotný homogenní izolační systém s mnoha přednostmi.

 • Zamezení podtékání vody. Problém mnoha konvenčních hydroizolačních systémů spočívá právě při poruchách, možného podtékání v střešní skladbě. BauderKOMPAKT je plnoplošně s podkladní konstrukcí spojen, a tím je podtékání izolace při eventuálním poškození vyloučeno.
 • Místní ohraničení škod. Při případném mechanickém poškození jsou tato místa přesně lokalizována a zamezí se tak dalšímu vytváření velkoplošných škod. Střecha je dobře kontrolovatelná.
 • Samozhojitelnost. Vysoká elasticita Bauder elastomer-bitumenové lepicí hmoty zaručuje v určitém rozsahu samočinné zacelení místa poškození, např. při proražení hřebíkem.
 • Žádné dodatečné mechanické připevnění. Kompaktním spojením celé skladby nemusíme dále používat jakákoliv přídavná mechanická zajištění. Do 100 m výšky budovy je s jistotou definována odolnost proti vztlaku větru.
 • Vysoká zatížitelnost. Celý systém vzájemně spojen elastomer-bitumenovou hmotou a použití stabilní tepelné izolace na bázi polyuretanu dělají BauderKOMPAKT vysoce zatížitelný a robustní.

Vlastní skladba kompaktní střechy sestává z jednotlivých komponentů systému. Bauder-KOMPAKT je směrem k nosné střešní konstrukci tvořen následujícími funkčními vrstvami:

 • Bauder TOP elastomer-bitumenový pás plnoplošně nataven jako vrchní vrstva, např. Baukubit K 5 K, resp. PLANT E jako pás odolný prorůstání kořínků.
 • Bauder EGV 3 elastomer-bitumenový pás jako první vrstva hydroizolace.
 • Bauder elastomer-bitumenová lepicí hmota.
 • Bauder PIR KOMPAKT speciální tepelně izolační deska.
 • Bauder elastomer-bitumenová lepicí hmota.
 • Bauder EGV 3 elastomer-bitumenový pás jako parotěsná zábrana, resp. Bauder VA4.
 • Bauder elastomer-bitumenová lepicí hmota.

Tepelně izolační prvek Bauder PIR KOMPAKT má řadu vynikajících vlastností, kterými je celý systém kompaktní ploché střechy ovlivněn. Tento deskový prvek je vyroben na bázi polyuretanu a díky zvláštní receptuře dosahuje nejvyšší hodnoty PIR-In-dex > 250. Hlavním znakem je zařazení do skupiny tepelné-vodivosti WLG 030 ( . = 0,030 W/m.K). Vzhledem k relativně malé objemové hmotnosti 36,4 kg/m3 hraje i celková hmotnost systému důležitou úlohu, co se týká hlavně přitížení nosné konstrukce. Ale zároveň mají izolační desky vysokou pevnost v tlaku > 0,15 N/mm2 při 10 % stlačení. Desky jsou formátu 600 × 600 mm, na spodní a vrchní straně opatřeny speciálním minerálním kašírováním. Rovněž jsou dodávány spádové desky s minimálním cca 2 % sklonem, resp. v jiných hodnotách, pro zajištění dokonalého odvedení vody ze střešní konstrukce. Pro svůj optimální rozměr jsou přizpůsobeny k jednoduché a rychlé pokládce na střeše.


Speciální elastomer-bitumenová lepicí hmota, má za úkol vytvořit dokonalé spojení jednotlivých vrstev systému. Její elastičnost dosahuje takových hodnot, že dynamické horizontální rozšíření od 0,5 do 2 mm a vertikální do 1 mm překoná zcela bez trhlin. Při 100 % protažení dochází zpět k navrácení do původní polohy. Lepicí hmota se dobře rozlévá a tím je zajištěna stejnoměrná nivelace i na nerovných podkladech. Rovněž má schopnost pohlcovat pohyby podkladní konstrukce. Teplota hmoty při zpracování dosahuje cca 180° C.

Po tomto krátkém představení a výčtu základních vlastností systému kompaktní ploché střechy "BauderKOMPAKT" bych rád uvedl nejčastější možnosti použití tohoto systému v oblasti střech. Zpravidla se tento systém izolace uplatňuje pro svou vysokou únosnost a bezpečnost při řešení provozních střech, tzn. pochozí a pojížděné střechy, např. terasy, parkoviště apod. včetně realizací střešních zahrad.

Věřím, že i na našich střechách si tento vysoce hodnotný systém izolací najde své pevné místo a bude tak pevné jako je systém "BauderKOMPAKT".

Autor: Ing. Martin Hlubek
Foto: Archiv firmy