Ilustrační foto

Blansko hledá firmu, která vybuduje nový krytý bazén

Blansko 21. března (ČTK) - Přípravy na výstavbu nového krytého bazénu v Blansku pokračují. Město nyní hledá zhotovitele, který by současnou budovu krytých lázní odstranil a na jejím místě vybudoval nový krytý bazén. Demolice i stavební práce by měly začít v letošním roce. Město o tom informovalo na svém webu. Výše investice je 238 milionů bez DPH. Nový krytý bazén by měl ten současný nahradit do konce roku 2025.

Nový bazén nahradí současnou budovu krytých lázní, která je uzavřená kvůli havarijnímu stavu. "Vybudování nového krytého bazénu je pro nás stále jedním z klíčových projektů města. Letošní rozpočet zatím počítá s částkou 15 milionů korun, podle rychlosti prací jsme ale připraveni na stavbu nového bazénu na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka ještě letos vyčlenit až 40 milionů korun," uvedl starosta Jiří Crha (ODS).

Zájemci o zakázku měli čas do 1. prosince 2023 podat žádost o účast v řízení. "I když může mít veřejnost pocit, že se stále nic neděje, protože zhotovitel ještě není známý, není tomu tak. V případě krytého bazénu nejde o klasické zadávací řízení, ve kterém zájemci o zakázku do určitého konkrétního termínu podají své závazné nabídky. Těmi se hned v následujícím kroku zabývá hodnotící komise podle předem stanovených kritérií. V případě jednacího řízení s uveřejněním se zjišťuje nejprve zájem firem o zakázku a posuzuje se, jestli zájemci splní nezbytné kvalifikační předpoklady," uvedl vedoucí oddělení investic Marek Štefan. Doplnil, že firmy, které splní předem dané podmínky, následně podávají předběžné nabídky. Pak se o nich s uchazeči podrobně jedná.

"Na základě předběžných nabídek a případně také následných jednání s uchazeči umožňuje tento typ výběrového řízení ještě upravit a zpřesnit zadávací dokumentaci i obchodní podmínky. Může dojít ke zpřesnění zadání tak, aby firmy reagovaly na upřesněné požadavky. Až v tomto bodě firmy podávají závazné nabídky. A až do podání závazných nabídek nelze zveřejnit, kdo se přihlásil, ani co nabízí. Mohlo by to ohrozit hospodářskou soutěž," uvedl vedoucí odboru správy a rozvoje města Milan Vítek.

Aktuálně je podle města dokončena první fáze zadávacího řízení. Po zhodnocení žádostí o účast v zadávacím řízení byli zájemci o stavbu bazénu vyzváni k podání předběžných nabídek. Až poté, co v další fázi podají závazné nabídky, z nich rada na doporučení hodnotící komise vybere tu nejvhodnější.

Autor: ČTK
Foto: Andrei Armiagov, zdroj: Shutterstock