Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

BRICK AWARD 2016 – Cihla v 21. století, Cihlový dům s pálenou střešní krytinou

Do 10. ročníku soutěžní přehlídky BRICK AWARD 2016, Cihla v 21. století Cihlový dům s pálenou střešní krytinou bylo přihlášeno 28 staveb a rekonstrukcí, při jejichž realizaci byly použity převážně cihly a cihlové systémy a pálená střešní krytina. Oceněné stavby byly slavnostně představeny a jejich autoři a realizátoři oceněni 31. března 2016 na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Hlavní ocenění

Hlavní cenu BRICK AWARD Dům roku 2016 ve výši 100 000 Kč, Cenu společnosti Wienerberger Cihlový dům s pálenou střešní krytinou ve výši 50 000 Kč, Cenu za nejhezčí střechu ve výši 25 000 Kč a Cenu za nejlepší rekonstrukci ve výši 25 000 Kč udělila porota Vinnému sklepu v Konicích u Znojma, jejímž autorem je Ing. Arch. Tomáš Dvořák, TOMÁŠ DVOŘÁK ARCHITEKTI s.r.o. Realizoval Sláva Dolníček, Dolníček – DODO, s.r.o.

Rekonstrukce Vinného sklepa v Konicích u Znojma je velmi inventivní a dobře provedená stavba. Jak vstupní, nadzemní, tak i podzemní stavba jsou navrženy a provedeny s obrovskou péčí a smyslem pro jemný detail. Úpravy podzemních sklepů jsou nápadité a čisté s důrazem na výtvarnou funkčnost a neotřelou atmosféru. Režné zdivo je užito jak v interiéru, tak i v pochozích chodníčcích ve sklepech.

Nadzemní vstupní a společenská část je zděná z cihelných bloků. V interiéru jsou přizdívky z lícových cihel. Všechny použité lícové cihly na stěnách i podlahách jsou z demolic a mají duši historie. Všechny detaily interiéru i exteriéru, včetně kójí, stojanů a polic na víno jsou promyšlené, do detailu dotažené a řešené velmi citlivě a přitom moderně a hlavně soudobě. Také židle u stolu jsou originálním návrhem do tohoto interiéru. Navazující pískovcový sklep je estetický zážitek, souhra jednoduchosti, historie a estetiky. Některé prvky, jako například organické tvary polic na lahve vysekané v pískovci a nasvícené jsou velmi působivé, obdobně jako cihelné bočně nepřímo nasvícené chodníky „plovoucí” na písku.

Cena ČKAIT

Cenu ČKAIT (uděluje se stavbyvedoucímu za provedení stavby) ve výši 25 000 Kč získal stavbyvedoucí Petr Mazáč, realizační společnost INVEKO CZ s.r.o., za realizaci novostavby Rodinného domu v Přibyslavi nad Metují. Autorem stavby je Ing. Arch. Miroslav Gebas, GEBAS ATELIÉR ARCHITECTS s.r.o. Přízemní rodinný dům je postaven z cihelných bloků Porotherm s garáží pro 3 auta, venkovním krytým bazénem, bezbariérově osazený na rovinném pozemku. Dům je z jedné strany zapuštěn do zemního valu. Zateplená fasáda je zčásti obložena přírodním kamenem, celkové technické a technologické podmínky stavby nebyly jednoduché. Přesto stavbu charakterizuje čisté řemeslné provedení, vč. architektonických detailů, což podtrhuje elegantní výraz stavby.

Cenu ČKAIT získal Rodinný dům v Přibyslavi nad Metují

Cena za nejhezčí fasádu z lícových cihel

Cenu za nejhezčí fasádu z lícových cihel ve výši 25 000 Kč získalo Komunitní centrum sv. Prokopa v Praze – Nových Butovicích. Autorem je doc. Ing. Arch. Zdeněk Jiran, Jiran Kohout architekti s.r.o.

Obklad z lícových cihel na stavbě Komunitního centra sv. Prokopa je provedený na velké části hmotových prvků objektu. Některé jednolité části obkladu jsou značně velké a bylo třeba zajistit dobré technické provedení nejen v kvalitě detailu, ale také v rovinnosti rozměrných ploch. Architektonické ztvárnění fasád v kombinaci omítky a obkladu z lícových cihel je velmi vyvážené a podtrhuje vymezení funkčního významu jednotlivých částí stavby.

Cenu za nejhezčí fasádu z lícových cihel získalo Komunitní centrum sv. Prokopa v Praze – Nových Butovicích

Zvláštní cena vydavatelství Business Media

Zvláštní cenu vydavatelství Business Media ve výši 25 000 Kč získal Rodinný dům s autodílnou v Bašti autorů Prof. Ing. Arch. Ján Stempela a Ing. Arch. Jana Jakuba Tesaře, Stempel&Tesař architekti.

I přes omezení, daná rozměry a orientací pozemku a požadavky investora, se podařilo navrhnout moderní stavbu, která nepostrádá nápaditost ani komfort. Architekt dává jednoduché kompaktní hmotě výraznou tvář pomocí jednoduchých prostředků a zároveň zajímavě pracuje s vnitřním prostorem.

Zvláštní cenu vydavatelství Business Media získal Rodinný dům s autodílnou v Bašti

Zvláštní cena vydavatelství JAGA MEDIA

Zvláštní cenu ve výši 15 000 Kč udělilo vydavatelství JAGA MEDIA Rodinnému domu v Pusté Polomi autorů Ing. Arch. Tomáše Bindra a Ing. Arch. Lucie Mohylové.

Vydavatelství Jaga Media ocenilo dům, který svou cihlovou podstatu ukrývá pod břidlicovým kabátem. Dům je odpovědí na otázku, jak stavět ve smíšené oblasti – na venkově, ale bez jednotného charakteru stávající zástavby. Dům – „výměnek”, na prostředí navazuje nikoli formální podobou, ale optickým propojením s rodinným domem, na jehož pozemku stojí a s kostelem tvoří dominantu obce. Přesto ale pohledy poutá spíše zpracováním než okázalostí a pompou. Architektonicky se jedná o velmi čistě řešený prostor, stavba má kompaktní tvar, který odpovídá moderním zásadám nízkoenergetické výstavby. V téměř čtvercovém půdorysu lze nalézt vše potřebné – kompletní zázemí pro dvoučlennou domácnost, včetně integrované garáže i odpočinkových zón realizovaných formou „zálivů”. Stavba dokonale odpovídá představě o moderním rodinném domě pro třetí tisíciletí.

Zvláštní cenu vydavatelství JAGA MEDIA získal Rodinný dům v Pusté Polomi

Zvláštní cena vydavatelství VEGA

Zvláštní cena vydavatelství VEGA ve výši 15 000 Kč byla udělena novostavbě Rodinného domu v Březnici, jejímž autorem je Ing. Lukáš Peniaško.

Vydavatelství VEGA ocenilo citlivý a zároveň sebevědomý a přitažlivý koncept stavby, zasazené do svažitého terénu. Dům je nápadný, ale neruší. Jeho tvar a orientace chrání interiér před letními horky či zimním chladem a minimalizuje tepelné ztráty. Dům má potenciál k docílení energetické soběstačnosti, založené na vlastní výrobě energie z obnovitelných zdrojů.

Zvláštní cenu vydavatelství VEGA získal Rodinný dům v Březnici

Stavba VOX POPULI BRICK AWARD 2016

Novostavba rodinného domu v Březnici, autora Ing. Lukáše Peniaška, získala v hlasování veřejnosti na webových stránkách společnosti Wienerberger nejvíc hlasů (166) a tím i titul Stavba VOX POPULI BRICK AWARD 2016.

Smyslem a cílem vyhlašování soutěžní přehlídky BRICK AWARD je snaha společnosti Wienerberger prezentovat architektonicky i realizačně kvalitní stavby z cihel a upozorňovat širokou veřejnost na jejich uživatelskou atraktivitu jak z hlediska ekonomicky výhodné výstavby, tak technologické přizpůsobivosti s ohledem na požadavky uživatelů na komfortní, ekologické, energeticky, provozně i ekonomicky nenáročné užívání.

Odbornou porotu vedla předsedkyně poroty Doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D., FA VUT v Brně, členy byli Ing. Eva Hellerová, autorizovaný inženýr, Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., Ing. Miroslav Kaliba, autorizovaný inženýr, Ing. Jan Korbel, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Ing. arch. Renata Rubešová, autorizovaný architekt, prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, Fakulta architektury ČVUT v Praze.

Členy – náhradníky poroty – byli RNDr. Jiří Hejhálek, jednatel vydavatelství VEGA, Ing. arch. Jitka Pálková, editor vydavatelství Business Media CZ, PhDr. Matěj Šišolák, vedoucí redakcí vydavatelství JAGA Media.

Záštitu nad soutěžní přehlídkou převzal ministr průmyslu a obchodu ČR, partnerem soutěžní přehlídky je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Mediálními partnery jsou vydavatelství Business Media CZ, JAGA MEDIA a VEGA.

Autor: PhDr. Václav Chaloupecký
Foto: Archiv firmy