Systém POROTHERM.DRYFIX – zdivo na PUR-pěnu (1)

Před třemi roky se v České republice začaly objevovat první zmínky o novém způsobu zdění. Při něm je dosud používaná malta nahrazována polyuretanovou pěnou. Protože však chyběly potřebné zkoušky a podklady, společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. se k nové technologii stavěla zdrženlivě.

Patentovaná technologie zdění

Příběh zdění bez malty začal v březnu 2004. Tehdy si Helmut Roithmair podal mezinárodní přihlášku vynálezu s názvem METODA PRO SPOJOVÁNÍ STAVEBNÍCH PRVKŮ, JAKOŽ I SPOJENÍ STAVEBNÍCH PRVKŮ. Od té doby je METODA i SPOJENÍ chráněna dle platné legislativy. Nikdo tedy nesmí použít tuto metodu spojování, pokud si PUR-pěnu jakéhokoliv názvu nezakoupil pro zdění broušených cihel nebo jiných zdicích prvků od společnosti s licencí od autora vynálezu.

V roce 2006 nabídl Helmut Roithmair tuto licenci centrále společnosti Wienerberger ve Vídni.

PUR-pěna DRYFIX

Zkoušky pěny POROTHERM DRYFIX na renomovaných pracovištích

Podmínkou firmy Wienerberger pro koupi licence bylo kompletní odzkoušení zdiva vyzděného na PUR-pěnu včetně otestování vlastní pěny. Vliv stárnutí speciální pěny pro zdění, od června 2007 s chráněnou obchodní značkou DRYFIX, byl prověřen v renomované nizozemské zkušebně TNO Eindhoven, vlivy na tvrdnutí pěny v německém ibac Aachen. Zkoušky statiky a požární odolnosti se třemi druhy cihelných bloků vyrobených v rakouských cihelnách proběhly v TZÚS Brno a PAVÚS Veselí nad Lužnicí pod odborným vedením a se závěrečným vyhodnocením Doc. Ing. Jaromíra Kloudy, CSc.

Po tomto komplexním odzkoušení firma Wienerberger Ziegelindustrie AG zakoupila licenci na zdění a zdivo spojované PUR-pěnou DRYFIX. Zároveň byla do Bruselu podána žádost o vystavení evropského technického schválení (ETA) na novou technologii. Podle odhadu odborníků bude proces schvalování probíhat ještě dva až tři roky.

Řídicí centrum zkoušky požární odolnosti

Náročné testování pro ČR

Aby bylo možné technologii využívat i v ČR, musela dceřiná společnost vlastníka licence, Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., nechat provést prakticky totožnou sadu testů. Ty se uskutečnily na vlastních cihlách z výroben broušených cihel Jezernice a Tuněchody.

Z výsledků zkoušek provedených pro rakouské cihelny vyplývá, že na rovnoběžnosti rovin a přesnosti zabroušení ložných ploch cihelných bloků závisí pevnosti zdiva – čím vyšší přesnost, tím lepší pevnost. Proto byla v rámci společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pro výrobu broušených cihel přijata přísnější kritéria, která pro dodávky cihel POROTHERM CB DF fungují od dubna 2008. Rovinnost ložných ploch je nyní předepsána hodnotou odchylky max. 0,3 mm, odchylka od rovnoběžnosti rovin ložných ploch hodnotou max. 0,6 mm. Těchto mezních hodnot však cihly z běžné produkce dosahují pouze výjimečně, většinou jsou zjištěné odchylky menší.

Zkoušky zdiva z broušených cihel vyzděného na PUR-pěnu POROTHERM DRYFIX proběhly v tomto rozsahu: statické zkoušky, zkouška požární odolnosti pod zatížením, zkouška vzduchové neprůzvučnosti, zkouška bezpečnosti (průlomové odolnosti). U PUR-pěny byly převzaty výsledky ze zahraničních zkušeben.

Metodika jednotlivých zkoušek a jejich výsledky budou představeny ve Stavebnictví a interiér č.3.

Související článek:

Pokračovnání naleznete v článku Systém POROTHERM.DRYFIX – zdivo na PUR-pěnu (2).

Autor: Ing. Antonín Horský
Foto: Archiv firmy