Soutěž O nejlepší dům z cihlového systému POROTHERM 2004 vyhlášena

Šestý ročník soutěže O nejlepší dům z cihlového systému POROTHERM 2004 je zaměřen na projekty bytových domů a nese název »O nejlepší bytový dům z cihlového systému POROTHERM 2004«. Účelem a posláním soutěže je, obdobně jako v minulých letech, podnítit architekty, projektanty a studenty k ideovému řešení kvalitních projektů bytových domů. Uzávěrka soutěže je 18. 6. 2004.

Základními charakteristickými rysy projektů bytových domů by měly být, vedle vysoké estetické a technické úrovně, cenová výhodnost výstavby, nízké náklady provozu, vysoká úroveň pohody bydlení a nízká provozní energetická náročnost, z hlediska architektonického a projektového řešení pak invenční využití všech možností, které cihlový systém POROTHERM nabízí.

Porota soutěže má devět řádných členů, dva náhradníky a poradce pro posuzování otázek energetické náročnosti posuzovaných soutěžních prací. Soutěž se koná pod záštitou Ministra pro místní rozvoj, partnerem je Státní fond rozvoje bydlení, mediálním partnerem Vydavatelství Springer Media CZ, dalšími partnery Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků v výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Fakulta stavební ČVUT, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Obec architektů.

Hodnotící zasedání odborné poroty je stanoveno na 30. 6. 2004.

Podmínky soutěže je možné získat u vyhlašovatele na adrese Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., zákaznické centrum - tel.: 844 111 123, Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice, tel.: 387 766 111; fax: 387 766 115; e-mail: info@wienerberger.cz, www.wienerberger.cz, v sekretariátu soutěže na adrese PhDr. Václav Chaloupecký, KOMUNIKACE & PROFIT, Revoluční 8, 110 00 Praha 1, tel.: 296 785 700, fax: 296 785 701, mob: 602 342 514; e-mail: komunikace.pr@volny.cz; www.komunikace-profit.cz a budou také vyvěšeny na www České komory architektů, mediálního partnera soutěže www.springermedia.cz, www.dumabyt.cz a na www.estav.cz.

Soutěžní podmínky jsou soutěžícím poskytovány bezplatně.

Zlatá cena POROTHERM 2004 byla vyhlášena ve výši 200 000 Kč, Stříbrná cena ve výši 150 000 Kč, Bronzová cena ve výši 100 000 Kč, Cena POROTHERM 2004 ve výši 50 000 Kč, Zvláštní cena POROTHERM 2004 ve výši 40 000 Kč. Ceny partnerů soutěže - Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 000 Kč, Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 50 000 Kč, Zvláštní cena Vydavatelství Springer Media CZ ve výši 50 000 Kč.

Autor:
Foto: Archiv firmy