O nejlepší bytový dům z cihlového systému POROTHERM 2004

Na konci roku 2003 byla ustavena porota, zvoleno zaměření soutěže, projednány základní teze soutěžních podmínek, zadání soutěže a kriterií hodnocení a zároveň vyhlášen 6. ročník soutěže, který ponese název »O nejlepší bytový dům z cihlového systému POROTHERM 2004«.

Účelem a posláním soutěže je, obdobně jako v minulých letech, podnítit architekty, projektanty a studenty k ideovému řešení kvalitních projektů bytových domů. Jejich základním rysem by měly být nízké náklady provozu, vysoká úroveň pohody bydlení a nízká energetická náročnost a v architektonickém a projektovém řešení invenční využití všech možností, které kompletní cihlový systém POROTHERM nabízí.

Porota má devět řádných členů a dva náhradníky. Předsedou poroty byl na ustavujícím setkání poroty 12. prosince 2003 zvolen Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., členy poroty jsou JUDr. Marta Dolejší, Michal Wernisch, Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ing. Antonín Horský, Ing. arch. Jan Kozel, Ing. Pavel Křeček, Ing. Jiří Pech a Doc. Ing. arch. Jan Štípek, členy poroty – náhradníky Ing. arch. Jana Janíková a Ing. Stanislav Staněk.


Vyhlašovatel soutěže požádal i pro 6. ročník soutěže o záštitu Ministra pro místní rozvoj, předpokládá i nadále spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení, potvrzeno je mediální partnerství soutěže ze strany Vydavatelství BertelsmannSpringer CZ, jakož i spolupráce s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým svazem stavebních inženýrů, Fakultou stavební ČVUT, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Obcí architektů.

Vyhlášení soutěže předpokládá sekretariát začátkem února 2004, uzávěrka soutěže je předpokládána v polovině června 2004. Podmínky soutěže budou zveřejněny po jejich certifikaci ČKA v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách, v odborném tisku, na www vyhlašovatele, na www sekretariátu soutěže, na www České komory architektů.

Autor: PhDr. Václav Chaloupecký
Foto: Helena Hejhálková