Brno uspořádá Festival architektury zaměřený na řešení adaptace měst na klimatické změny

Historicky poprvé se čeští architekti, projektanti a stavitelé u příležitosti Stavebního veletrhu setkají nad komplexním tématem udržitelné architektury. Segment stavitelství čelí zásadní výzvě odpovědnosti za hospodaření se zdroji, ochranu biodiverzity a adaptaci budov i celých měst na změnu klimatu. Festival architektury se ve dnech 26.–29. 2. 2020 na brněnském výstavišti stane místem setkání otevřeného dialogu odborníků napříč obory, které přímo ovlivňují proces výstavby.

Program každého dne je rozdělen do šesti základních bloků, které se zabývají tématy jako zelená infrastruktura, hospodaření s vodou, nakládání s odpady a využití recyklovaných materiálů, obnovitelné zdroje energií, stavební inovace a definice udržitelné architektury,” popsala projekt jeho koordinátorka Tereza Sigmundová. Inspirující příklady z praxe představí nejlepší odborníci z Česka, Slovenska i Rakouska.

Přednášky jsou přizpůsobeny jednotlivým cílovým posluchačům, kterými jsou první den festivalu zástupci odborné veřejnosti a druhý den zejména zástupci státní správy i developerských skupin. Po zbývající dva dny je akce plně přístupná pro širokou veřejnost.

Návštěvníkům z řad stavebníků festival osvětlí základní principy udržitelné výstavby, a to v kontextu budoucnosti stavebnictví zaměřeného na dosažení stanovených cílů EU pro období do roku 2030 i 2050 a využití hospodárných zdrojů,” přiblížil témata Festivalu architektury jeho odborný patron Petr Selnik.

Zástupci města Brna přiblíží posluchačům adaptační strategii, plán snižování emisí oxidu uhličitého a výsledky již zavedených opatření souvisejících se změnou klimatu.

Součástí festivalu jsou nejen odborné přednášky, ale také diskusní kulaté stoly vedené odborníky, kde bude možné získat i předat informace či získat zpětnou vazbu na již prováděné projekty. Účast přislíbila i řada firem, které zde odprezentují svá technická řešení a nástroje či metodiky pro řešení adaptačních a mitigačních opatření.

Technologičtí partneři a výzkumné instituce na festivalové ploše představí hned několik unikátních workshopů – například ukázku stavebních prací realizovaných za pomoci datových modelů přenesených rozšířenou realitou nebo robotický aditivní velkoformátový 3D tisk stavebních celků.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, České komory architektů a města Brna. Více na stránkách festival-architektury.cz.o

Související články

Autor: kolektiv autorů
Foto: archiv redakce