Broušené cihly SUPERTHERM STI SB pro nové technologie zdění

Posledním stupněm vývoje cihlářských výrobků jsou dnes velmi žádané broušené cihly pro zdění na tenkou spáru. Společnost HELUZ zatím jako jediná v naší republice brousí vysoce tepelně izolační cihelné bloky s označením STI.

Vznikají tak broušené cihelné bloky SUPERTHERM STI SB určené pro jednovrstvé obvodové zdivo. Tyto cihelné bloky mají nejlepší tepelně izolační vlastnosti na českém trhu, zdění se provádí nejmodernější technologií a zdivo dosahuje vysoké pevnosti v tlaku.

Cihelný blok SUPERTHERM STI

Nový způsob zdění na tenkou spáru se vyznačuje nižší pracností a vyšší rychlostí zdění, nízkou vlhkostí hotového zdiva a výrazně nižší spotřebou zdicí malty. Tím vším je zaručena i ekonomická výhodnost tohoto zdiva.

Parametry cihelných bloků

Broušené tepelně izolační bloky pro obvodové zdivo se vyrábí v šířkách 490, 440 a 400 mm s pevností 8 MPa. Technologie výroby broušených cihel je stejná jako u klasických cihelných bloků, broušené cihly se však vyrobí vyšší a ložné plochy se po vypálení zabrousí do roviny brusnými kotouči.

Zakládací malta

Jejich finální výška je 249 mm oproti výšce klasických cihel 238 mm. Výška maltového lože je tedy snížena z klasických 12 mm na 1 mm. Díky vysoké přesnosti ložné spáry broušených cihel se zdění provádí na speciální malty pro tenké spáry (lepidla) nebo na polyuretanovou pěnu.

Základem je správné založení zdiva

U zdiva z broušených cihel je logickou nutností správné založení první vrstvy zdiva. Zdivo musí být založeno výškově přesně, neboť další vrstvy jsou zděny na 1 mm tenkou spáru.

Pro správné zakládání používáme vyrovnávací soupravu a nivelační přístroj s latí. Velkou výhodou při zakládání je rovná základová deska, na kterou se nanese a do roviny vyrovná souvislá vrstva zakládací malty. Tloušťka nanášené zakládací malty SUPERTHERM SB Z musí být v nejvyšším místě základové desky minimálně 10 mm.

Nanášení zakládací malty

Tři způsoby zdění z broušených cihel

Pro spojování jednotlivých vrstev zdiva z broušených cihel společnost HELUZ nabízí tyto tři možnosti:

  • Zdění na maltu (lepidlo) SUPERTHERM SBTato malta se nanáší na ložné zabroušené plochy cihel pomocí nanášecího válce. Tloušťka nanášené malty SB je 1 mm a malta pokrývá pouze žebra cihel, dutiny v cihlách nejsou překryty. Cihla se do maltového lože osazuje shora, zasouváním per do drážek, a nesmí se posouvat po nanesené vrstvě malty, aby se neohrozila soudržnost spojení cihel. Zdivo vyzděné tímto způsobem vykazuje výpočtovou pevnost 1,4 MPa. Výhodou tohoto způsobu zdění z broušných cihel je nižší cena.
  • Malta SUPERTHERM SB
  • HELUZ doporučuje zdění na maltu (lepidlo) SUPERTHERM SB CMalta SB C se nanáší v tl. vrstvy 3 mm na ložnou plochu broušených cihel také pomocí speciálního nanášecího válce. Po usazení cihel je výsledná tloušťka spáry ve zdivu rovněž 1 mm. Tato malta překrývá celoplošně jak žebra, tak dutiny cihel. Cihelnou tvarovku lze po jejím osazení do maltového lože lehce upravovat do požadované roviny, a to umožňuje lepší usazení a vyrovnání ve zdivu, než při použití malty SB. Zdivo vyzděné na celoplošnou tenkovrstvou maltu vykazuje pevnost 1,9 MPa, tedy min. o 30 % vyšší v porovnání se zdivem vyzděným na maltu SB.
  • Ukázka zdění s maltou SB
  • Zdění na polyuretanovou pěnu HELUZDalší možnost pro zdění z cihel broušených představuje speciální polyuretanová pěna HELUZ, neboli bezcementové lepidlo určené výhradně pro lepení broušených cihel. Nanáší se na očištěnou ložnou plochu cihel ve dvou pruzích, u příček v jednom pruhu. Jedná se o suchý systém zdění, při kterém nedochází k přenášení vlhkosti z pojiva do zdiva. To umožňuje zdění i při nízkých teplotách, a to až do -10 °C. Zdění pomocí pěny je rychlé, nenáročné na spotřebu vody a energie. Navíc není zapotřebí téměř žádný čas na přípravu pojiva, protože dózu stačí jen dobře protřepat a našroubovat na aplikační pistoli. Výpočtová pevnost takto zhotoveného zdiva je 1,0 MPa.

Zhodnocení a závěr

Výsledkem požadavků na moderní, rychlé a přesné zdění je systém broušených cihel pro hrubou stavbu, který nám zajistí: přesné a jednoduché zdění, úsporu zdicí malty, úsporu na zařízeních staveniště (míchačky, sila atd.), značné snížení stavební vlhkosti ve zdivu, výraznou úsporu času výstavby objektu, zvýšení pevnosti zdiva, jeho vysokou kvalitu a navýšení jeho tepelně izolačních vlastností.

Malta SUPERTHERM SB C

Broušené cihly SUPERTHERM STI SB určené pro jednovrstvé obvodové zdivo splňují i bez dodatečného zateplení požadavky normy pro energeticky úsporné domy a dokonce i pro nízkoenergetické stavění. Například zdivo tl. 490 mm vyzděné z broušených cihel SUPERTHERM 49 STI SB C dosahuje tepelného odporu R až 5,12 m2K/W a nejčastěji používané zdivo tloušťky 440 mm z broušených cihel SUPERTHERM 44 STI SB C má tepelný odpor R = 4,62 m2K/W. Navíc se při zdění z těchto bloků nižší pevnostní třídy (P8) dosáhne při zdění na celoplošnou tenkovrstvou maltu SB C stejně vysoké pevnosti zdiva, jaké bylo dříve možné dosáhnout pouze s cihlami vyráběnými v pevnostní třídě P15 vyzděnými na cementovou maltu. To otevírá možnost využít broušené vysoce tepelně izolační cihelné bloky pro obvodové zdivo vícepodlažních budov.

Ukázka zdění s maltou SB C

Obvodové zdivo z broušených cihel díky všem svým výhodám uspokojí i ty nejná ročnější zákazníky. Přitom se stále jedná o staletími prověřený přírodní materiál, který dobře izoluje, akumuluje teplo, má dobré akustické vlastnosti a bezproblémově zvládá kolísání vlhkosti vzduchu, čímž příznivě ovlivňuje klima v interiéru objektu.

Ukázka zdění s pěnou HELUZ

Související odkazy a doplňky:

Energetický štítek budovy s obvodovým zdivem firmy HELUZ

Spočtěte si sami a on-line energetický štítek svého domu s obvodovým zdivem od firmy HELUZ s pomocí zjednodušeného výpočtového nástroje HELUZ Energetický štítek.

Autor: Ing. Miroslav Mařík
Foto: Archiv firmy