autor: Yevheniy Myakiy, Shutterstock

Budova Muzea II. světové války v Gdaňsku

Muzeum II. světové války je ojedinělou rozsáhlou a koncentrovanou výpovědí o tragické minulosti, kterou připomíná. Je zároveň centrem živé historické paměti a součástí horizontu budoucnosti. S citem k těmto zaujímaným rolím vypracovali autoři architektonického řešení budovy muzea citlivý, ale ambiciózní projekt. Budovu nazvali mlčící stavbou – měla by u návštěvníků vyvolat hluboké reflexe.

Muzeum II. světové války vzniklo v Gdaňsku na náměstí Władysława Bartoszewskiego, blízko historického centra města. Ze západní strany se dotýká Kanálu Raduni a z jižní strany je otevřeno na široké panorama řeky Motławy. V současnosti jsou to spíše okrajové části starého Gdaňska, ale zanedlouho zde vznikne centrum moderní čtvrti, umístěné na bývalém území loděnice. Sídlo Muzea se nachází také v symbolickém architektonickém prostoru tvořícím památkové území – 200 m od historické budovy Polské pošty a 3 km vodní cestou od poloostrova Westerplatte.

Výstavba objektu začala v září 2012 a byla ukončena v březnu 2017. Celková plocha tohoto osmipodlažního objektu čítá 58 000 m2 a užitná plochá je 23 000  m2. Samotný areál Muzea zaujímá území 1 700 m2. Jeho projekt vznikl v gdyňském architektonickém ateliéru „Kwadrat” a generálním dodavatelem byly společnosti Hochtief Polska a Warbud.

Nakloněná hmota

Budova v návaznosti na ikonické panorama Gdaňska plné loděničních jeřábů a kostelních věží spojuje umně tradiční prostor města s muzejním objektem. Symbolickým prostorovým vyjádřením vazeb minulosti (konkrétně války) se současností a budoucností je prostorové rozdělení Muzea na tři zóny: na minulost, která je ukrytá v podzemí budovy, současnost, která je k vidění na otevřeném prostranství okolo Muzea, a budoucnost, kterou zastupuje dominanta s vyhlídkovým místem.

Daniel Libeskind, jeden z nejproslulejších architektů, autor mj. Židovského muzea v Berlíně, mluvil o hmotě budovy takto: „Řečeno architektonickým jazykem, projekt vypráví o tragédii minulosti, životnosti současnosti a zároveň ukazuje horizont budoucnosti. Tvoří široké, nevšední otevření minulosti města a zároveň pohled k jeho budoucnosti. V návaznosti na ikonické panorama Gdaňska s loděničními jeřáby a kostelními věžemi budova spojuje tradiční prostranství města, jejich dělení, materiály a barvy s muzeem na míru 21. století.

Plán budovy a muzea

Nadzemní část budovy tvoří osm podlaží ve tvaru nakloněné věže vysoké přes 40 m a připomínající hranol s lichoběžníkovou základnou (největší naklonění stěny činí 56 stupňů). Jedna ze stěn věže je zcela prosklená a ostatní jsou obloženy charakteristickým červeným obkladem. Ve věži se nachází mimo jiné knihovna, výukové sály, kavárna a restaurace s výhledem na panorama města.

Budova má také šest podzemních podlaží, kde se v hloubce 14 m nachází stálá expozice, pro kterou bylo určeno 5 000 m2, což ji činí jednou z největších expozic historických muzeí na celém světě. Expozice má inovativním způsobem ukazovat II. světovou válku viděnou očima velkých politiků i obyčejných lidí. Kromě stálé expozice zde najdeme také asi 1 000 m2 dočasných expozic. Celek doplňuje prostranství obklopující budovu, které se má stát místem pro plenérové akce.

Speciální fasádní systém

V budově Muzea II. světové války byly použity speciálně připravené fasády systému MB-SR60N firmy ALUPROF, které tvoří základ pro mnoho fasádních konstrukcí, kde důležitým prvkem je způsob montáže fasády na budovu. V případě této hmoty byla fasáda namontována na ocelovou táhlovou podkonstrukci. „Budova je charakteristická velkým nakloněním. Díky vytvoření speciálního upevňovacího systému byla možná kompenzace kolmého (11 mm) a rovnoběžného (7 mm) přemístění k rovině stěny,” vysvětluje Bołena Ryszka, marketingová manažerka ve firmě ALUPROF.

Hliníkové profily s vhodnou pevností použité ve fasádě MB-SR60N umožňují přístup maximálního množství světla dopadajícího shora do vnitřku budovy. Toto řešení poskytuje mnoho možností v rámci utváření prostorových konstrukcí: konstrukce spojek sloupek/příčka umožňuje provést spoje s širokým rozsahem úhlů čili dovoluje použití skel s různými tvary – lichoběžníkovými nebo trojúhelníkovými. Kromě toho Institut stavební techniky potvrdil ve vydané klasifikaci pro systém MB-SR60N jeho velmi dobré technické parametry: propustnost vzduchu třída AE 1200 Pa, vodotěsnost třída RE 1200 Pa a odolnost proti zatížení větrem 2 800 Pa (bezpečnostní zkouška 4 200 Pa).

Související články

Autor: ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
Foto: Archiv firmy, Shutterstock