Tuto na první pohled nenápadnou obec s rozlohou nepřesahující 7 km2 odlišuje od ostatních výjimečný barokní komplex, kde od roku 2013 sídlí základní škola. Foto: BoysPlayNice

Bývalá fara ve Vřesovicích se proměnila v moderní školu aneb ze třídy rovnou na terasu

Při pohledu na tuto stavbu se budete chtít vrátit zpět do svých školních let. Vřesovická základní škola se nachází v historické budově, kde se původní architektura bývalé fary prolíná s moderními prvky. Rekonstrukce byla na české poměry zcela unikátní. Výsledkem je neuvěřitelná souhra nových a historických objemů barokního areálu.

Hlavní objekt, ve kterém od roku 2013 sídlí základní škola, prošel v roce 2019 rekonstrukcí a byl doplněn o novou budovu. Ke staré faře byly přistavěny dvě kmenové třídy, jedna speciální, počítačová učebna, výtah a zcela nové sociální zázemí. Projekt stál šestatřicet milionů korun, devadesát procent pokryla dotace z Evropské unie a deset procent poté investovala obec.

Nové učebny mají přímý vstup na prostornou terasu a travnatou plochu, odkud si děti mohou užívat výuku s výhledem na kostel sv. Petra a Pavla. Foto: BoysPlayNice

Z bývalé fary moderní základní škola

Vřesovice najdete v okrese Prostějov v Olomouckém kraji. Touto malou obcí, čítající bezmála šest set obyvatel, prochází unikátní barokní soubor v linii zámek – kaple sv. Jana Nepomuckého – fara se statkem – kostelní návrší sv. Petra a Pavla. Fara byla postavena již v roce 1689. Ve dvacátém století byl barokní komplex využíván místním JZD, což se na budovách výrazně podepsalo. Obnovy se zchátralé objekty dočkaly až po revoluci, když se v části areálu usídlila škola Dona Boska. Z velké části stále nevyužitý komplex se poté církev rozhodla vložit do rukou obce. Přála si, aby majetek sloužil bohulibému účelu a zbytečně nechátral, proto zde od roku 2013 sídlí základní škola. O dva roky později byl v přízemí hospodářských křídel zřízen ještě denní stacionář s jídelnou a kuchyní, rovněž využívané místní školou.

Foto: archiv agentury LINKA NEWS s.r.o.
Foto: archiv agentury LINKA NEWS s.r.o.
Foto: archiv agentury LINKA NEWS s.r.o.
Foto: archiv agentury LINKA NEWS s.r.o.

Výzva pro architekty

Díky projektu českých studií Public Atelier a FUUZE prošel tento velkorysý barokní komplex zdařilou rekonstrukcí. Po necelých třech letech usilovné práce byla v roce 2020 otevřena škola, která má učebny situovány nevšedně v prvním patře. Architekti se rozhodli pro umístění hlavního provozu školy do patra, což znamenalo záchranu hodnotného barokního krovu a možnost využít zasazení souboru do paty svahu kostelního návrší. Nové učebny díky tomu získaly prostornou terasu a travnatou plochu, odkud si děti mohou užívat výuku s výhledem na kostel sv. Petra a Pavla. Rekonstrukce byla více než nutná. Díky ní se rozšířila kapacita školy, zachránily se chátrající krovy hospodářských křídel barokního komplexu a vylepšil se žalostný stav vnitřního dvora.

Rekonstrukce probíhá postupně

„Projekt umožnil zvýšit dětem a pedagogům nejen komfort při výuce, ale proměnit dobu strávenou ve škole v zážitek z prostoru a jeho vazby k okolí. Důležitým se ve škole stává moment hravosti a svobodného pohybu. Zásadní je tu také volný prostor, kde mohou děti svobodně pobíhat a pobývat. Prostor, kde si tvoří vlastní pravidla – aby si odpočinuly od řádu a diktátů,” uvádějí architekti Jiří Markevič a Jaroslav Sedlák. Samotná rekonstrukce objektu probíhá krok za krokem, podle potřeb obce, finančních prostředků a stavu jednotlivých částí komplexu. Provozní a technická různorodost se tak stala hlavním východiskem konceptu rekonstrukce.

V budově se nachází základní škola, která byla zrekonstruována a rozšířena. Projekt pro obec zpracovali Jiří Markevič z Public Atelieru a Jaroslav Sedlák ze studia FUUZE. Foto: BoysPlayNice

Historická část se snoubí s novou

Jak vysvětlují autoři projektu, v návrhu byl kladen důraz na propojení jednotlivých objektů tak, aby nebyla potlačena jejich historická hodnota a aby se zde uživatelé školy a stacionáře cítili společně příjemně a svobodně užívali veškeré zdejší prostory. Oba objemy – historický i současný – se liší nejen hmotově, ale také svým materiálovým řešením. Historickým částem budovy dominuje klasická omítková fasáda, červená střecha z bobrovek a působivé měděné klempířské prvky. Novostavba je naopak charakterizována jednoduchým kubickým tvarem, hladkým povrchem a výraznou barevností. Takto jsou vyzdviženy hlavně propojující části a nové vstupy. Děti si mohou svobodně volit, který vstup do školy využijí. Sílu danému řešení dodává propojení stávajících učeben v objektu fary s novými učebnami do jednoho okruhu. Není divu, že se tato realizace ucházela o Českou cenu za architekturu za rok 2020. Barokní komplex čeká ještě jedna úprava, a to přeměna orlovny v tělocvičnu a dvě klubovny. Projekt je připraven, financovat by se měl z dotací.

Zdroje:

- Presskit poskytnutý agenturou LINKA
- www.hrady.cz,
- prostejovsky.denik.cz

Fotogalerie

Autor: Mgr. Kateřina Saidl
Foto: BoysPlayNice