Foto: Wuttichok Panichiwarapun

Přípravky na ochranu dřeva

Již naši předci věděli, že je nutné dřevo ošetřovat, aby prodloužili jeho životnost. Natírali tedy trámy a stěny svých roubenek volskou krví, aby tím zvýšili odolnost dřeva proti povětrnostním podmínkám. Dnes se však již dřevo ošetřuje modernějšími přípravky, které výborným způsobem, dlouhodobě a dokonale chemicky řeší ochranu dřeva proti biotickým škůdcům.

Dřevo je krásný přírodní materiál, bez něhož se obytná stavba téměř neobejde. Provází nás nejen v interiéru, kde tvoří střešní konstrukci, nábytek, podlahy, okna, dveře a další, ale i na zahradě v podobě plotu, pergoly či zahradního nábytku. Tento živý materiál, který přijímá vzdušnou vlhkost, ukládá ji a v suchém období ji opět uvolňuje, v nás vyvolává velmi pozitivní pocity a v mnoha ohledech je z hlediska užití nepřekonatelný. Jeho nevýhodou je malá odolnost proti abiotickým činitelům (povětrnostní vlivy, atmosferická koroze), biotickým škůdcům (dřevokazný hmyz, dřevokazné a dřevozbarvující houby a plísně) a snadná zápalnost a hořlavost.

Pro co největší životnost je nutno dřevu zajistit dostatečnou stavební a chemickou ochranu.

Stavební ochrana dřeva spočívá v obraně proti pronikání srážkové a odstřikující vody k dřevěným prvkům, ochraně před zemní vlhkostí, kondenzující vzdušnou vlhkostí apod.

Chemická ochrana dřeva

Tu pro nosné a venkovní konstrukce předepisují technické normy a je dělena na preventivní a sanační.

Jedním z nejpoužívanějších přípravků na trhu je takzvaný Lignofix, který moderním způsobem dokonale a dlouhodobě řeší chemickou ochranu dřeva proti biotickým škůdcům. Mezi nejzávažnější biotické činitele patří dřevokazné houby a hmyz, k méně nebezpečným řadíme dřevozbarvující houby a plísně. Obecně ale tito škůdci dřeva zhoršují mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva, mění jeho estetický vzhled a znečišťují životní prostředí svými metabolity. Vzhledem k výši škod, které jsou schopni napáchat, a k jejich značně obtížnému a nákladnému dodatečnému odstraňování je velmi důležitá preventivní chemická ochrana dřeva.

Přípravky pro preventivní ochranu dřeva

Nejvíce trpí střešní konstrukce a na její preventivní chemickou ochranu je určen například přípravek Lignofix E-Profi, který velmi dobře chrání zabudované dřevo ve stavbě (nové krovy, podbití, podlahy apod.) nejen proti dřevokazným houbám a plísním, ale i dřevokaznému hmyzu.

Možná jste někdy pohledem zaznamenali rozestavěný dům, na kterém se tyčí zářivě zelené krovy. Oč jde? Střešní konstrukce byla opatřena preventivním přípravkem Lignofix E-Profi s obsahem účinných látek (kombinace kvaterní amoniové soli a kyseliny borité, které se ředí vodou 1:9), který je dodáván v signální barevné modifikaci zelené či hnědé. Je vhodnou penetrací pod nátěry vrchních krycích lazur nebo emailů, není však určen pro sanační ochranu dřeva již napadeného dřevokazným hmyzem (červotoč, tesařík, pilořitka apod.).

Špičkovým přípravkem v ochraně dřeva, který je určen pro preventivní ochranu proti dřevokazným houbám (včetně dřevomorky domácí) a plísním včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz, je též Lignofix TOP. Tento koncentrovaný, vodou ředitelný přípravek se vyznačuje zesílenými fungicidními a insekticidními účinky, dosaženými pomocí nejnovějších, selektivně působících účinných látek. Kombinace fungicidních účinných látek v něm obsažených vykazovala při testování vynikající výsledky proti dřevokazným houbám a plísním. Insekticidní účinné látky (regulátory růstu) působí adulticidně, pupicidně, larvicidně a ovicidně na veškeré druhy dřevokazného hmyzu a jejich vývojová stádia. Jejich účinek spočívá v kombinaci inhibitoru tvorby chitinu (stavební článek kostry hmyzu) a juvenilního hormonu, který zamezuje líhnutí vajíček a přeměně larev na kuklu. Oba typy těchto látek jsou velmi stabilní a nevyluhovatelné ze dřeva, čímž je zajištěna dlouhodobost ochrany a to je při budoucí nepřístupnosti zabudované střešní konstrukce velmi důležité.

Přípravky pro sanační ochranu dřeva

Stejné insekticidní látky obsahuje i Lignofix I-Profi, který je určen k likvidaci dřevokazného hmyzu v nábytku, parketách, obložení a podobně Je dodáván v aplikační formě jako vodný nebo lihový roztok, nebo pro staré suché střešní konstrukce napadené hmyzem jako koncentrát ředěný vodou.

Závěrem je nutné říci, že včasné ošetření dřeva vysoce kvalitními přípravky vždy ušetří mnoho starostí i finančních prostředků.

Autor: Ing. Marta Lčičařová
Foto: Shutterstock