Impregnace dřeva: vše, co potřebujete vědět

Zdárné využití oblíbených dřevěných prvků v interiéru i exteriéru je podmíněno správnou péčí o dřevo. Stěžejní roli při ošetření tohoto přírodního materiálu hraje impregnace, která ho chrání před vlhkostí a škůdci, čímž výrazně ovlivňuje jeho životnost. Co je ale ještě třeba vědět o impregnování dřeva?

Dřevo má ve stavebnictví široké spektrum využití, což je dáno i velikým množstvím druhů dřevin s různými vlastnostmi, které se hodí pro různá využití. Ale bez ohledu na druh a způsob využití je potřeba dřevo správně ošetřit. Neošetřené dřevo při působení nepříznivých podmínek podléhá mnohem rychleji přirozené zkáze.

Degradace dřeva je přitom způsobena jak biotickými činiteli, tak abiotickými. Mezi biotické činitele patří houby, plísně a dřevokazný hmyz – nejčastějšími škůdci jsou tesařík krovový, červotoč, hrbohlav, pilořitka, ale i mravenci. Mezi abiotické činitele škodící dřevu náleží především vlhkost, dále nízké i vysoké teploty a sluneční záření.

Všichni tito činitelé ohrožují dřevo a jeho funkční i estetické vlastnosti. Zcela zásadně přitom dokážou ovlivnit životnost materiálu. Proto bychom měli pečlivě volit správnou ochranu dřeva, což v drtivé většině případů znamená jediné – impregnovat.

Na více informací k problematice impregnování jsme se zeptali Ing. Jozefa Sedláka, jednatele firmy Best Ostrava s. r. o. – specialisty na impregnaci dřevěných konstrukcí (zejména krovů a nábytku), a to již od roku 1997.

Ta působí jednak jako úklidová firma a jednak jako odborník na impregnaci dřevěných konstrukcí (zejména krovů a nábytku), a to již od roku 1997.

Co je to impregnace?

Impregnace je napuštění materiálu chemickými látkami zvyšujícími trvanlivost impregnovaného materiálu. Existuje několik způsobů impregnace s různou účinností, kterou poměřujeme pomocí tzv. impregnační hloubky, tedy hloubky proniknutí ochranné látky do materiálu – tlakové metody mají větší impregnační hloubku než metody beztlakové (nátěr, postřik, namáčení…) a poskytují tedy ještě větší ochranu. Efektivnost impregnace se odvíjí ale samozřejmě i od druhu dřeva a kvality provedení impregnační práce.

Pro úplnost zmiňme ještě speciální druhy impregnace (injektáže, bandážování, panelovou impregnaci), jejich užití je na místě v případě, kdy běžné metody nejsou realizovatelné.

Kde všude je vhodné uvažovat o impregnaci dřeva?

O impregnaci uvažujeme především u dřevěných konstrukcí domu, ale impregnací ošetřujeme rovněž nábytek, dřevěné dveře a zárubně, parkety a vlysy. Kromě stavebních a interiérových prvků vevnitř domu nesmíme zapomenout ani na dřevěné prvky na zahradě – ostatně užití dřeva např. v pergolách a plotech je impregnací dokonce podmíněno, poněvadž impregnace umožňuje dřevu vydržet nepříznivější podmínky a mnohem větší namáhání.

Shutterstock (lOvE lOvE)

V jaké fázi stavby je ideální impregnaci aplikovat?

Ideální je mít naimpregnováno ještě před montáží dřevěných prvků. Impregnování až po montáži je ztíženo či znemožněno obtížnou dostupností některých ploch.

Kdo impregnaci provádí a čím?

Malé plochy dokáže člověk impregnovat svépomocí – existuje přitom spousta druhů běžně dostupných impregnačních prostředků, s výběrem poradí každý prodejce. Já můžu doporučit přípravky Bochemit, např. impregnační prostředek Bochemit QB Hobby. Nejenom tento přípravek můžete zakoupit i v našem e-shopu na www.bestostrava.cz nebo v síti stavebnin odborných firem.

Jste schopni provést prohlídku a s realizací impregnace poradit?

Ano. Tyto služby poskytujeme již 20 let, prohlídek je ročně 50–100. Na místě danou situaci vyhodnotíme – např. u střech a střešních konstrukcí, na něž se specializujeme, odhadneme stáří konstrukce a její stav, dále typ a úroveň dosavadního ošetření, případně popíšeme rozsah poškození plísní/napadení dřevokazným hmyzem, v tom případě určíme původce. Po tomto zjištění stavu konstrukce navrhneme dle potřeb zákazníka individuální řešení.

Jak je to se zdravotní nezávadností impregnace?

To se pochopitelně odvíjí od použitého druhu impregnace, impregnační látky a míry, v jaké přichází člověk s dřevem do styku. Údaje o zdravotní nezávadnosti nalezneme na etiketě impregnačních prostředků. Obecně nesmí být impregnace použita na dětské hračky! Při nátěru palubek o větší ploše doporučujeme krycí nátěr tzv. lazurou.

S jakou cenou impregnace musím počítat?

Při práci svépomocí jen s cenou za chemické prostředky na preventivní ochranu, ta se pohybuje v případě průměrného rodinného domku mezi 2 500–3 500 Kč.

U napadené dřevěné konstrukce se cena pohybuje mezi cca 5 000–7 000 Kč. Pokud práci provádí firma, a to včetně očištění, osekání, omytí a důkladného vysátí celého prostoru, počítejme s cca 20 000 Kč.

Shutterstock (Perutskyi Petro)

Jak dlouho je impregnace účinná?

Záleží na míře namáhání dřevěného prvku a zvolené metodě impregnace. Tlaková impregnace konzervuje dřevo na desítky let, beztlakové metody poskytují ochranu na dobu téměř neomezenou, pokud do objektu nezatéká voda a není v jeho blízkosti vysoká relativní vlhkost. Po pěti letech doporučujeme kontrolní prohlídku; rozhodně se vyplatí prohlédnout dřevěné prvky a to, zdali nepřichází zbytečně do kontaktu s vodou, není-li to nutné (např. zda nezatéká do střechy), či zda dřevo, které bylo ošetřeno, nebylo napadeno již před impregnací.

Za odpovědi děkujeme panu Ing. Jozefu Sedlákovi.

Závěrem

Z uvedeného vyplývá, že péči o dřevo není radno podceňovat a že je na ni nutno myslet nejenom před umisťováním dřevěných prvků do staveb nebo zahrad, ale i v dlouhodobém horizontu s dalšími preventivními kontrolami a zásahy. I zde platí, že prevence problémů se vyplatí.

Autor: Šárka Melicharová
Foto: Shutterstock