Dřevo v architektonické tvorbě

Dřevo je jedním z nejstarších stavebních materiálů, který byl v oblastech bohatých na lesy dostupný i běžným lidem. Ze dřeva se stavěly příbytky, dřevem se opevňovala lidská sídla na obranu proti nepřátelům, ze dřeva se stavěly i sakrální stavby. Nedostatkem dřeva je, že je hořlavé a podléhá i přirozené zkáze hnitím.

Na našem území byly dřevěné stavby už v dobách Keltů. Archeologické výzkumy odhalily pozůstatky keltského oppida na řadě míst, např. u Zbraslavi u Prahy nebo u vesnice Hradiště nad řekou Chrudimkou poblíž města Nasavrky. Nalezené předměty i napodobení keltského obydlí jsou umístěny v místním zámku.

Dřevo bylo důležitým stavebním materiálem i pro Slovany, kteří na naše území přišli po Keltech a Germánech. Ze dřeva se budovalo opevnění hradišť i veškeré stavby. S příchodem křesťanství přišly i prvé kamenné stavby kostelů a sídel velmožů, ale dřevo bylo dále stavebním materiálem běžného stavitelství. Dlouho se používalo i pro stavby vesnických kostelíků. Z nich se některé dochovaly hlavně v horských oblastech na Slovensku či bývalé Podkarpatské Rusi. Několik jich bylo přeneseno i do Čech, zejména do Prahy jako exponáty slavné Jubilejní výstavy v r. 1891. Po skončení výstavy byly umístěny do parků či blízkosti běžných kostelů jako kostelík v zahradě Břevnovského kláštera. Jiným způsobem se do Jiráskových sadů v Hradci Králové dostal kostelík z let 1502–1510. Postaven byl ve východoslovenské obci Habura, v r. 1740 byl přenesen do obce Malá Polana. Během první světové války byl silně poškozen a obec jej v r. 1929 prodala městu Hradec Králové. Rozebraný kostelík slovenští tesaři znovu sestavili.

Původní dřevěné stavby v České republice

Ale i na území České republiky existují původní dřevěné kostely nebo kostely postavené v kombinaci dřeva a kamene či cihel. V obci Veliny nedaleko Holic se na území místního hřbitova dochoval unikátní soubor dřevěného kostela sv. Mikuláše, dřevěné zvonice, márnice a ohrady kolem hřbitova, vše z poloviny 18. stol. (obr. 1). Soubor je chráněný jako kulturní památka. V obci Kočí poblíž Chrudimi je uprostřed hřbitova kamenný kostel sv. Bartoloměje se šindelovou střechou z r. 1397, který byl dalšími úpravami v r. 1666 doplněn dřevěným stropem a kruchtou (obr. 2) a v r. 1721 vznikl dřevěný most původně přes bažinu před kostelem a dřevěná zvonice (obr. 3).

Obr. 2: Kostel sv. Bartoloměje v obci Kočí (Wikimedia, autor: MONUDET)
Obr. 3: Interiér kostela sv. Bartoloměje

Dřevěných obytných domů, tzv. roubenek, se do dnešní doby zachovala celá řada, mnohé i díky tomu, že při potížích s cestováním v době socialismu se zájem lidí obracel k venkovu a úpravám starých chalup pro rekreační účely. Nejcennější z nich jsou chráněny jako kulturní památky a změněny na muzea, galerie či stylové obchůdky. Tak se využívá např. Šolcův statek na okraji Sobotky. Narodil se v něm básník V. Šolc, současník Jana Nerudy, a statek je dnes muzeem lidového umění a básníkova díla (obr. 4). Dalším příkladem může být soubor lidových staveb Betlém v centru města Hlinsko, který patří ke skanzenu Veselý Kopec. Tvoří jej roubené či poloroubené chalupy kryté převážně šindelem, ve kterých jsou drobné obchody a kavárny. V obci Zubrnice poblíž města Úštěk je řada původních roubených či poloroubených domů a na návsi kašna obklopená a krytá dřevěným pavilonem z r. 1695 (obr. 5). Kašna sem byla přenesena z obce Lochočice. Zubrnice byly od r. 1975 památkově chráněny a dnes jsou jedním z nejmladších skanzenů u nás.

Další chalupy a objekty, které sloužily hospodářským účelům a na původních místech už nemají využití nebo by jim tam hrozila zkáza, jsou přenášeny do skanzenů. Např. ve skanzenu Kouřim, který byl založen v r. 1972 pro záchranu staveb ze zátopové oblasti vodního díla Želivka, jsou kromě unikátních chalup také objekty kovárny či polygonálních stodol (obr. 6). Podobná stodola je také v našem patrně nejmladším skanzenu Vysoký Chlumec u Sedlčan. Tento skanzen byl založen r. 1999 jako součást Hornického muzea v Příbrami a kromě chalup, stodoly, mlýna a pily vystavuje také několik dřevěných špýcharů a holubníků (obr. 7).

Významné velké stavby jako kostely, hrady, zámky či paláce byly stavěny z kamene či cihel, ale vnitřní vybavení bylo dřevěné. Oltáře kostelů byly často dřevěné polychromované, dřevěné byly lavice i některé sochy. Zámky a paláce v době renesance měly často dřevěné kazetové stropy, dřevěné podlahy a samozřejmě nábytek. V období neogotiky v 19. stol. se hodně využívaly dřevěné, často vyřezávané obklady stěn a dřevěná schodiště. Objektů je u nás celá řada, uvést lze např. zámky Sychrov, Hluboká, Lednice a další. Ve Valticích se ze dřeva postavilo zámecké divadlo. Na přelomu 19. a 20. stol. se v českých zemích po krátkou dobu využíval unikátní kubistický sloh, ve kterém autoři jako Gočár, Janák a další kromě staveb navrhovali i nábytek. Dochované kusy jsou dnes vystavovány v řadě muzeí.

Známí architekti a jejich stavby ze dřeva

Ze známých architektů využíval dřevo jako stavební materiál zejména Dušan Samo Jurkovič (1868–1947). V letech 1897–1899 navrhl pro český turistický spolek soubor dřevěných turistických objektů pro Pustevny pod Radhoštěm. Původní objekt Pustevny přepracoval a připojil k němu budovu útulny nazvanou Maměnka a jídelny Libuše. Ta bohužel v r. 2014 vyhořela a nyní se připravuje její rekonstrukce. Další Jurkovičovou dřevěnou stavbou byla roubená chata na Rezku u Nového Města nad Metují z let 1900–1901. Poté Jurkovič získal zakázku na rekonstrukci zámku v Novém Městě nad Metují, kde mimo jiné propojil zámecké zahrady dřevěným mostem (obr. 8). V lázních Luhačovice Jurkovič rekonstruoval lázeňský Janův dům, dnes nazvaný Jurkovičův dům, který zvýšil o jedno patro v podobě hrázděné nástavby (obr. 9). I při stavbě svého vlastního domu v Brně Jurkovič využíval dřevo, ale převážně pro interiéry a nábytek [1].

Také Jan Kotěra (1871–1923) při stavbě tzv. Trmalovy vily v Praze Strašnicích v letech 1902–1903 úspěšně kombinoval zděné a dřevěné části, zejména na průčelí, které směřuje do zahrady (obr. 10). Také schodiště a ochozy v hale jsou dřevěné. Vila dnes slouží jako sídlo organizace FOIBOS [2].

Sochař, řezbář, grafik a architekt František Bílek (1872–1941) ze dřeva tvořil nejen sochy, ale dřevo používal i při projektování a stavbě tří domů, které navrhl. Nejprve si v r. 1898 za pomoci přátel postavil v rodném Chýnově dům s ateliérem (obr. 11), v letech 1910–1911 vlastní vilu v Praze a ve třicátých letech v Ronově nad Doubravou letní vilu pro svého švagra MUDr. J. Nečase. V exteriéru pražské vily se dřevo neuplatňuje, ale v Chýnově i Ronově je doplňujícím materiálem [3]. Ve všech interiérech je pro Bílka typickým způsobem ze dřeva vytvořeno veškeré vybavení, od schodišť, ochozů a dveří až k nábytku.

V období po druhé světové válce byla architektonická tvorba silně vymezená, dřevo se stalo převážně materiálem pro výstavbu soukromých chat a letních domků. Až v posledních letech přibývají nové dřevěné obytné domy i provozní objekty. V Podzámecké zahradě v Kroměříži byly v letech 2009–12 postaveny nové tři budovy provozního a skladovacího zázemí zahrady. Vznikly podle projektu Ateliéru DRNH jako náhrada za odstraněné budovy ze 70. let. Budovy jsou obloženy modřínovým dřevem (obr. 12).

Literatura

Další informace byly získány při osobních návštěvách

Související články

Fotogalerie

Autor: Milan Kašpar
Foto: Alena Michálková