Josef Kotek, předseda Cihlářského svazu Čech a Moravy

Chybí odvaha něco rozhodnout a ještě víc udělat, říká Josef Kotek, předseda CSČM

"Věcnost, rozum i společný (společenský) zájem jde stranou. Chybí odvaha něco rozhodnout." Tak popisuje Josef Kotek, předseda Cihlářského svazu Čech a Moravy, zhoršující se situaci ve věci procesů povolování staveb v České republice. Více k tématu se dočtete v tomto rozhovoru.

Co nového přinesla poslední valná hromada?

Český cihlářský svaz má v příštím období v plánu hlubší zapojení do struktur evropského cihlářského svazu TBE. Českým zástupcem v něm je Ing. Jan Fiala. Důvodem této činorodosti jsou nově přicházející směry v průmyslu, respektive rozmanitá nařízení pocházející z Evropské unie. Aktivita Cihlářského svazu Čech a Moravy, zejména jeho zapojení do komunikace se státní správou, je hodnoceno kladně. Aktuálním tématem je ambice Evropské unie dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality.

 

Dojde k posílení spolupráce mezi všemi členy svazu?

Jsme zájmové sdružení výrobců páleného cihlářského střepu, jež sdružuje právnické osoby bez ohledu na jejich velikost či formu podnikání. Mezi členy patří i malé provozovny a jsem rád, že v poslední době projevují více snahy se zapojit do práce představenstva a do celkového dění. Ale neřekl bych, že nás čeká prohloubení spolupráce mezi jednotlivými členy svazu. Ve firmách se vyměnilo vedení a zdá se, že se nyní mezi sebou spíše respektují, než spolupracují. Každopádně vyjadřují zájem přispět prostřednictvím svých odborníků do činnosti svazu.

 

A co spolupráce s dalšími organizacemi činnými ve stavebnictví?

Máme solidní zastoupení v mnoha organizacích. Patříme mezi ty Svazy, které jsou aktivní. Naši zástupci se pravidelně zúčastňují různých jednání v odborných komisích i pracovních skupinách. Škoda jen, že mladí lidé neprojevují více zájmu o práci v různých sdruženích. Já to vidím tak, že nemají potřebu se angažovat. Stačí jim zisk funkce v jejich mateřské firmě a ostatní dění okolo je moc nezajímá. Nestarají se, jaké bude podnikatelské prostředí v blízké budoucnosti. Moje zkušenost při výjezdech do zahraničí byla ovšem opačná. Lidem v ostatních evropských zemích záleží na tom, co se děje okolo, jak pracují politici nebo co připravují. Zřejmě to souvisí i s naší minulostí, z níž jsme zvyklí, že vláda vše připraví a rozhodne za nás bez nás.

Ilustrační foto z archivu redakce
 

Jak reagujete na nedostatek učňů a dalších odborníků?

To je věc vlády a ministerstev. Podniky dlouhodobý neuspokojivý stav nespasí. Naše spolupráce se školami či učilišti je hojná a nadále pokračuje. Ale záleží i na učitelích, zdali podporu přijmou a využijí. Příkladem podpory je například on-line interaktivní učebnice pro střední a učňovské školy, kterou nedávno spustila společnost Heluz - nádherná věc.

 

Jak se cihlářů dotýká Stavebnictví 4.0?

Cihláři jsou již docela připraveni. Zejména co se týče BIM, není pro nás problém poskytnout kvalitní podklady (ty už jsou zpracované) pro projektanty, architekty. Tyto technologie jsou však přínosem hlavně pro vlastníka nemovitosti. Uživatel totiž může využít kvalitní digitální dokumentaci skutečného provedení i dále - při provozování, rekonstrukci či likvidaci stavby.

Už vidím řemeslníky, jak pobíhají po stavbě s chytrým telefonem, z něhož čtou, jak mají co udělat. To je revoluce, kterou ve stavebnictví nevidím moc realisticky. Naproti tomu u sofistikovaného automobilového průmyslu se bez pořádné dokumentace dílů a součástek neobejdete.

Ukázka celkového náhledu na všechna TZB v rámci BIM, z archivu redakce
 

Dokážou tuzemští výrobci reagovat na inovace přicházející ze zahraničí?

Velcí výrobci - Wienerberger a Heluz - mezi sebou soutěží. Co připravují, se vždy bude tajit. Jde o nepsaný zákon podnikání. A s blížící se recesí je očekáváno ještě další přiostření stavu.

Česká republika si opět pohoršila v celosvětovém žebříčku povolování staveb. Jaký je váš názor na rektifikace stavebního práva? Jaká jsou vaše očekávání?

Už nyní je vše tak složité, že nemá nikdo šanci výrazně změnit stavební zákon a navazující předpisy. Máme přeci demokracii, všichni mohou kecat do všeho a úředníkům to nakonec vyhovuje. Chybí odvaha něco rozhodnout. Přitom pokud konečně k rozhodnutí dojde, ostatní účastnící řízení "se probudí", najmou právníky a kolotoč jednání se dále roztáčí. Věcnost, rozum a společný (… společenský) zájem jde stranou. Zde jsem pesimistou.

Více na www.cscm.cz

Připravil: Ing. Jan Fiala, Cihlářský svaz Čech a Moravy

Autor: 1)
Foto: archiv redakce, archiv Cihlářského svazu Čech a Moravy

1) redakčně upraveno