Foto: Daniel Prudek

Chytrá řešení pomohou zadržet vodu v areálu jaderné elektrárny Dukovany

Nové vsakovací nádrže v Jaderné elektrárně Dukovany by měly v příštích letech přispět k obnově hladiny spodních vod v lokalitě. První z nich už elektrárna dokončila v blízkosti nového parkoviště. Další nádrž tohoto typu pak vznikne při výstavbě nové administrativní budovy. Energetici se mimo to soustředí i na úspory, především ve formě úpravy a nových technologií.

Jde o důležitou surovinu pro provoz Jaderné elektrárny Dukovany. I proto se na využívání vody dukovanští energetici zaměřili. Přestože je zásoba vody pro provoz elektrárny i připravovaný nový blok v obou dalešických nádržích více než dostatečná i v suchých letních měsících, energetici investují další milióny korun do chytrých technologií k jejím úsporám a udržení v krajině.

 Jedním z takových řešení je i výstavba vsakovacích retenčních nádrží, do kterých je svedena dešťová voda, která se v ní pomalu vsakuje a doplňuje hladinu podzemních vod. Tento takzvaně chytrý způsob řešení odvodu dešťové vody, který významně pomáhá k udržení vláhy v krajině a prospívá životnímu prostředí, zvolili energetici při výstavbě parkoviště budoucnosti se zastřešením fotovoltaickými panely.

 „Stejně jako při samotné výrobě bezemisní elektřiny, při které využíváme nejmodernější technologie, materiály a metody, věnujeme stejnou pozornost i zdánlivě méně viditelným oblastem, jako je udržování vláhy v krajině,“ říká ředitel Jaderné elektrárny Dukovany, Roman Havlín. „Vsakování vody přímo v prostoru samotného parkoviště a přilehlých zelených plochách nebylo z důvodu nevhodného podloží možné, proto jsme se, i za cenu vyšších, ale z pohledu životního prostředí chytře využitých investičních nákladů, rozhodli pro vybudování vsakovací retenční nádrže ve vzdálenějším místě s příznivějším podložím,“ dodává Roman Havlín.

 V odlehlé části proto energetici vybudovali dva metry vysokou podzemní vsakovací nádrž o celkové rozloze 200 m2, poskládanou z 280 voštinových bloků. Do nádrže je svedena voda z 1,95 ha plochy, kterou tvoří nové parkoviště s fotovoltaickým zastřešením a část stávajícího parkoviště, která vsakovacím systémem vybavena nebyla. S ohledem na rozsah a charakter odvodňovaných ploch určených pro parkování vozidel je svodový systém kanalizace osazen odlučovačem ropných látek s kapacitou 350l/s. Vsakovací nádrž je plně funkční a připravena na svůj první déšť. Samotné nové parkoviště by mohli první řidiči otestovat už během dubna, společně s prvními dodávkami bezemisní elektřiny z fotovoltaických panelů na zastřešení.

Autor: Jiří Bezděk 1)
Foto: Shutterstock

1) Autor je mluvčím ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany. Zdroj: www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/