Ambiciózní projekt si klade za cíl výstavbu prvního rumového skladu vytápěného geotermální energií. Zdroj: Grimshaw

V Anglii postaví sklad pro zrání rumu. Bude využívat geotermální energii

Architektura nové budovy, v níž budou sudy s rumem umístěny, se nesnaží napodobit tradiční sklady, ale jde cestou inovací. Sklad má být přístupný i turistům. Podle předběžných plánů by měl být projekt hotový v roce 2022.

Využití geotermální energie k vytápění je skvělou alternativou pro budovy, které potřebují neustálý zdroj tepla. A v případě skladů rumu to platí dvojnásob. Chuť a kvalita tohoto destilátu totiž výrazně závisí na stabilní teplotě při skladování. Unikátní série objektů usazených v zeleni má být ekologickým projektem a návštěvnickým magnetem. Součástí skladů bude i místo k posezení. Hlavní objekt bude kryt organicky tvarovanou membránou. Matthew Clifford, zakladatel společnosti Cornish Geothermal Distillery Company (CGDC), doufá, že bude areál dokončen do konce léta 2022.

Rum a teplo z podzemí v United Downs

„Spolupracujeme s brilantním týmem konzultantů, a to včetně geodetů z Roach Planning a Ward Williams Associates,“ říká Clifford, autor první myšlenky o využití geotermální energie ve skladech. Futuristický sklad za přibližně 10 milionů GBP by měl kromě 30 pracovních míst vytvořit 100% udržitelný koncept pro zrání rumových sudů. Pokud bude projekt úspěšný, mohl by se v budoucnu areál ještě rozšířit a vytvořit dalších 70 pracovních míst. Vedení společnosti by tu také chtělo výhledově zřídit učňovskou přípravu pro místní mládež.

Britská destilérka spolupracuje s Geothermal Engineering Limited (GEL), která již provedla do žulového podloží 5 km hluboké vrty, odkud se od roku 2022 bude čerpat geotermální teplo. Na projektu spolu pracovali architekti z Grimshaw s Buro Happoldem. Tým CGDC doufá, že zařízení na zrání rumových sudů bude v provozu do konce léta 2022. „Naším cílem je spojit vášeň pro rum s tolik potřebnou investicí a novými pracovními místy na plný úvazek v Cornwallu,“ říká dále ředitel společnosti. [1]

Geotermální energie nebude jediným ekologickým zdrojem. Rozlehlý objekt vsadí i na živé interiérové zahrady. Zdroj: Grimshaw

Cornwall a žula

Společnost GEL započala již před dvěma lety v britském Cornwallu v oblasti United Downs provádět vrty pro první hlubinou geotermální elektrárnu ve Velké Británii.  Ačkoli se United Downs nachází delší vzdálenost od zón s vulkanickou činností, stavba geotermální elektrárny tu byla možná. Cornwall se totiž může pyšnit jiným zdrojem geotermální energie – žulou, díky které je zdejší podlaží teplejší než kdekoli jinde ve Spojeném království, a je tak nejlepším místem pro využívání tohoto typu energie. Nevyužité geotermální zdroje v Británii mají potenciál udržitelně pokrývat až 20 % britské spotřeby elektrické energie a tepla. Jelikož se uhelné elektrárny postupně zavírají, poptávka po obnovitelné energii stále roste. [2]

Geotermální energie v praxi

Geotermální energie je nejstarší energií na planetě Zemi, vzniklá z mateřské mlhoviny a následnými srážkami kosmických těles. Geotermální energie zahřívá podzemní horniny a vody na různou teplotu (v závislosti na hloubce a geologických poměrech v daném místě). Využívá se ve formě tepla pro vytápění, nebo pro výrobu elektřiny v geotermálních elektrárnách. Ty fungují na principu dvou tepelných výměníků, z nichž jeden je pod zemí, v hloubce cca 3 až 5 km. Zde se voda vháněná do vrtu přirozeně ohřívá a čerpá na povrch, kde je její energie dále využita k pohonu turbíny. Ochlazená voda se opět vhání do podzemí. Jedná se tedy o uzavřený bezodpadový cyklus.

Výstavbě geotermální elektrárny nutně předchází geologický průzkum, jehož cílem je získat představu o stavbě podzemí, aby bylo možné vybrat nejvhodnější místo pro vlastní vrt. Vrty se provádějí celkem tři. Dva jsou určeny ke vhánění vody do podzemního tepelného výměníku a jeden pro čerpání ohřáté vody na povrch. [3]

Geotermální energie je produktem pochodů v zemské kůře. Jedná se o nejstarší energii na naší planetě. Zdroj: Grimshaw

Island – země ohně, ledu a energie. Česko pokulhává

Geotermální zdroje jsou na světě velmi nerovnoměrně rozmístěny, řada z nich byla objevena náhodou při vrtech prováděných při těžbě ropy a zemního plynu. V nejrozsáhlejších formách ji využívají pochopitelně na Islandu, ale také v USA, Velké Británii, Novém Zélandu, Švýcarsku nebo Francii.

Česká republika má možnosti v této oblasti značně omezené. [4] Geotermální energii využívá například Ústí nad Labem, kde slouží k vytápění plaveckých bazénů a místní zoologické zahrady. Podle ČTK u nás můžeme do roku 2030 realisticky očekávat vznik nejméně prvních pěti tepláren a deseti výtopen využívajících geotermální energii. [5] Ta, ve srovnání s dalšími obnovitelnými zdroji, nabízí stálý výkon za téměř bezobslužného provozu. 

Ačkoliv se geotermální energie řadí k alternativním zdrojům energie, není nevyčerpatelná. Jedná se o částečně obnovitelný zdroj tepla získaný z hlubinných zemských vrtů. Životnost tepla využitelného k výrobě elektřiny se odhaduje na 20 až 30 let. Elektrárnu je možné využívat ještě dlouho poté, co již elektřinu nevyrábí.

Autor: Mgr. Kateřina Saidl
Foto: Grimshaw (https://grimshaw.global/)