Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Cihly broušené SUPERTHERM SB – novinka firmy HELUZ

Významnou novinkou v sortimentu firmy HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. jsou cihly broušené SUPERTHERM SB. Tepelněizolační ci­helné zdivo vytvořené z broušených cihel výrazně eliminuje vznik tepelných mostů způsobených klasickou zdicí maltou a zároveň vytváří jednolitý podklad pod omítku. Vyznačuje se nižší pracností zdění a výrazně nižší spotřebou zdicí malty, případně polyuretanové pěny, čímž je zaručena i ekonomická výhodnost tohoto zdiva.

V současnosti jsou nabízeny již tři způsoby zdění z cihel broušených. Dva typy jsou na tenkovrstvou zdicí maltu a třetím typem je zdění na polyuretanovou pěnu.

SUPERTHERM SB

Technologie výroby cihel broušených SUPERTHERM SB je stejná jako u klasických cihel SUPERTHERM STI a P+D. Broušené cihly jsou pouze vyšší a jejich horní i dolní ložné plochy se po vypálení zabrušují do roviny brusnými kotouči. Jejich finální výška je 249 mm oproti výšce klasických cihel 238 mm. Díky vysoké přesnosti ložné spáry broušených cihel se zdění provádí na speciální malty pro tenké spáry nebo na polyuretanovou pěnu. Výška maltového lože je tedy snížena z klasických 12 mm na 1 mm příp. 3 mm (u malty SB C, po usazení cihly je výška rovněž 1 mm). Stále je tak zachováno zdění v modulu 250 mm. Cihly broušené SUPE®THERM SB se vyrábějí v šířkách 440, 400, 300, 240 a 115 mm s pevností P8 a P10, příčky s pevností P10.

Obr. 1: Broušená cihla SUPERTHERM SB

Jak správně založit první vrstvu

K tomu, aby byly získány veškeré výhody zdiva z broušených cihel SUPERTHERM SB, je nutné správné založení první vrstvy. Nejdříve se provede výškové zaměření základové desky v místech budoucích stěn (po nalepení hydroizolačních pásů). Pomocí nivelačního přístroje a latě se určí nejvyšší bod základové desky. Od tohoto bodu pak bude odvozeno založení první vrstvy.

Pro založení první vrstvy se používá zakládací souprava a nivelační přístroj s latí. Zakládací souprava se umisťuje vždy do nejvyššího místa základové desky. Pomocí zakládací soupravy, nivelačního přístroje a latě nastavíme tloušťku a šířku nanášené maltové vrstvy. V nejvyšším místě musí být tloušťka zakládací malty min. 10 mm. První vrstva zdiva se provádí na zakládací maltu SUPERTHERM SB Z.

Obr. 2: Zakládání první vrstvy a usazení cihel do malty

Kterou maltu použít a s jakou tloušťkou

Pro samotné zdění je možné použít dva typy malt. Zdicí maltu SUPERTHERM SB nebo maltu SUPERTHERM SB C. Malta se na cihly nanáší pomocí maltovacích válců.

Jak správně usazovat cihly do malty

Usazení cihel do malty se v obou případech provádí shora, zasouváním per do drážek. Posouvání cihel v maltovém loži je zakázáno. Tloušťka nanášené malty SB je 1 mm a pokrývá pouze žebra cihel, dutiny v cihlách nejsou překryty. Malta SB C se nanáší v tloušťce 3 mm (po usazení je tl. 1 mm) a překrývá celoplošně dutiny v cihlách, umožňuje to lepší usazení cihelného bloku po jeho uložení do zdiva (prodlužuje se tak tzv. korekční čas). Další výhodou malty SB C je, že vyzděné zdivo vykazuje až o 30 % vyšší pevnosti v porovnání se zdivem vyzděným na maltu SB.

Obr. 3: Malta SB C překrývá celoplošné dutiny v cihlách

Systém DRY FIX – nejnovější technologie pro zdění

Nejnovější technologii pro zdění z cihel broušených představuje systém DRY FIX. Polyuretanová pěna DRY FIX, neboli bezcementové lepidlo s extrémně silnou lepivostí (určené výhradně pro lepení broušených cihel), se nanáší na očištěnou ložnou spáru ve dvou pruzích, u příček v jednom pruhu, o ø 2 cm a asi 5 cm od okraje cihly. Usazení broušené cihly je nutné uskutečnit před vytvořením zaschlé povrchové vrstvičky na lepidle, tj. cca do 3 minut. Usazené cihly by se již neměly nadzvedávat. Zdění na polyuretanovou pěnu je v podstatě suchý systém zdění, při němž nedochází k přenášení vlhkosti z pojiva do zdiva. To umožňuje zdění i při nízkých teplotách, a to až do -5 °C. Zdění pomocí pěny je rychlé, nenáročné na energii, vodu i počet pracovníků. Navíc není zapotřebí téměř žádný čas na přípravu, protože dózu stačí jen dobře protřepat a našroubovat na aplikační pistoli.

Napojení nosných i nenosných zdí se provádí pomocí ploché nerezové kotvy. Kotvení se provádí do každé druhé ložné spáry. Styčná spára mezi vnitřní a obvodovou konstrukcí se promaltovává.

Obr. 4: Polyuretanová pěna DRY FIX má extrémně silnou lepivost

Výhody zdiva z cihel SUPERTHERM SB

Zdivo z cihel broušených SUPERTHERM SB má mnoho výhod, které uspokojí i nejnáročnější zákazníky.

Největšími výhodami broušených cihel jsou: ekonomická výhodnost, nižší pracnost, vyšší rychlost zdění, nižší spotřeba malty, menší množství prasklin na omítce, nižší počet tepelných mostů a tím i lepší tepelněizolační vlastnosti zdiva, nízká vlhkost hotového zdiva a méně náročné vybavení staveniště. Navíc ceníková cena broušených cihel je stanovena včetně potřebného množství malty pro tenkou spáru, případně polyuretanové pěny a zakládací malty.


Související odkazy a doplňky:

Energetický štítek budovy s obvodovým zdivem firmy HELUZ

Spočtěte si sami a on-line energetický štítek svého domu s obvodovým zdivem od firmy HELUZ s pomocí zjednodušeného výpočtového nástroje HELUZ Energetický štítek.

Autor: Ing. Miroslav Mařík
Foto: Archiv firmy HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.