Co přinesl Mezinárodní stavební veletrh BauFach 2001?

Anotace: V době od 24. do 28. října proběhl na lipském výstavišti mezinárodní stavební veletrh BauFach 2001. Leipziger Messe GmbH, jako pořadatel výstavy, se může pochlubit opravdu pěkným novým výstavištěm. Veletrhu se zúčastnilo 1003 vystavovatelů z celkem 28 zemí. Mezi vystavovateli bylo 50 firem a institucí z Ruska, 30 z Polska a 10 z České republiky. Nabízené expozice shlédlo na 50 000 návštěvníků. Podíl odborných návštěvníků vzrostl na 92 %.

  Jednou z hlavních předností stavebního veletrhu BauFach je jeho komplexní nabídka. I letos zde byly zastoupeny všechny obory: od zdicích materiálů a technologií jejich použití na stavbě, přes TZB až po stavební stroje, lešení a bednění. Dále zde byly silně zastoupeny služby od projektových a architektonických až po finanční služby, software, informační technologie atd.

Nová koncepce veletrhu
  Ta spočívá především v cíli zvýšit přínos pro stavaře, obchodníky a hlavně architekty a projektanty. Vedle odborných akcí pro ně nabídl BauFach prezentaci Komory architektů a projektantů nových spolkových zemí, a s ní i řadu podnětů. Velmi zajímavá byla výstava s názvem »Stavební projekty ve středním Německu«, uvádějící velkoprojekty z oblasti Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko. Udílely se i ceny. Jednou z nich byla »Stavební cena za modernizaci«, která podporuje inovace v bytové výstavbě a hlavně modernizaci.
   S novým veletržním konceptem souvisely i zvláštní prezentace. Pod titulem »Výzkum ve stavebnictví LIVE« představili v hale 3 výsledky svých nejnovějších výzkumů university, vysoké školy a vědecké instituce. Nabízela se i možnost konzultace. Odborným garantem této prezentace byl Spolkový svaz stavebnin, kamene a půdy. Přehlídka s názvem »ZUSE« napomohla seznámení návštěvníků s možnostmi využití komunikačních a informačních technologií při plánování a výstavbě. »Trvalá výstavba se sluncem« zprostředkovala architektům a projektantům mimo jiné i řadu podnětů k optimalizaci plánování a možnosti využití solárních zařízení.
   BauFach též sloužil jako přemostění k trhům střední a východní Evropy. Z celkového počtu zahraničních vystavovatelů jich bylo 109 z těchto zemí. Cílem bylo mimo jiné i vytvoření nových aktivit mezi 80 malými a středními stavebními firmami z Německa, Polska, Maďarska, Ruska, Ukrajiny, České republiky, Rakouska, Itálie, Francie a Švédska. Program funguje pod záštitou Evropské unie. V rámci této podpory byla uspořádána i řada autobusových zájezdů pro návštěvníky ze střední a východní Evropy. Českou republiku zastupovaly v Lipsku firmy BRANO, a.s., ROSTEX Vyškov, s.r.o., Solar Power, s.r.o. a Asociace inovačního podnikání.
   Výhradním prodejcem vstupenek pro zájemce z České republiky byla společnost Raab Karcher Staviva, a.s. Získání veškerých zajímavostí o BauFachu není vůbec problém. Stačí otevřít internetové stránky www.baufach.de
Autor: Lenka Dvořáková
Foto: Archiv firmy