Teplárna Karviná

Další modernizace tepláren v Karviné a Olomouci přijde celkem na 12 miliard Kč

Karviná 23. dubna (ČTK) - Skupina Veolia Energie, která patří v Česku mezi přední výrobce a dodavatele tepla a elektřiny, připravuje druhé etapy dekarbonizací svých tepláren v Karviné a Olomouci. Přijdou dohromady téměř na 12 miliard korun a Veolia na ně nyní získala významné dotace z Modernizačního fondu EU. ČTK to dnes za Veolii řekla Jana Dronská.

"Hlavním cílem obou projektů skupiny Veolia je postupně nahradit spalování uhlí obnovitelnými zdroji a jinými palivy šetrnějšími k životnímu prostředí a zároveň posílit flexibilitu i bezpečnost dodávek tepelné energie městům a přilehlým obcím," uvedla Dronská.

Projekt dekarbonizace Teplárny Karviná už má hotovou první etapu. Spočívala ve vybudování plynových kotlů, jež umožní odstavit Teplárnu ČSA, která společně s Teplárnou Karviná dodávala teplo do Karviné a Havířova. Ve druhé etapě, jež bude stát zhruba 7,8 miliardy korun, budou vybudovány nové zdroje, které v teplárně nahradí zbývající uhelné kotle.

"Hlavním novým zdrojem je multipalivový kotel K7 na tuhé alternativní palivo a biomasu, parní turbína TG8 včetně jejího příslušenství a vybudování doprovodných staveb a technologií. Další zdroj bude tvořen dvěma spalovacími plynovými turbínami a dvěma kotli na odpadní teplo plynových spalin. Po realizaci druhé etapy bude ukončeno spalování uhlí na Teplárně Karviná v roce 2028," uvedla Dronská. Projekt podle ní přinese snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů o 46 procent a snížení emisí oxidu uhličitého o 42 procent.

Také na první etapě dekarbonizace Teplárny Olomouc už se pracuje. Její hlavní součástí je rekonstrukce kotle K3 spalujícího černé uhlí na zemní plyn. Druhá etapa bude stát zhruba 4,1 miliardy korun a zahrnuje rekonstrukci uhelného fluidního kotle K5 na budoucí spalování tuhého alternativního paliva, vyrobeného z vytříděného dále nerecyklovatelného komunálního a průmyslového odpadu, a biomasy a také rekonstrukci turbíny TG3.

"Součástí rekonstrukce je i instalace druhého stupně čištění spalin, úprava komínu, vybudování logistického centra paliv a další instalace doprovodných zařízení. Nižší výkon způsobený změnou paliv bude nahrazen výstavbou nového plynového teplárenského zdroje," uvedla Dronská. Spalování uhlí v Teplárně Olomouc má skončit v roce 2030. Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů se má snížit o 86 procent a emise oxidu uhličitého o 32 procent.

Ředitel skupiny Veolia Energie Reda Rahma uvedl, že získání dotací na oba projekty je pro firmu velký úspěch a významná podpora. "Naším cílem je zajistit nejen úsporu energie, dekarbonizaci výroby tepelné energie a snížení emisí CO2, ale také rozšíření spektra používaných paliv, udržitelnost a uplatnění zásad cirkulární ekonomiky," uvedl Rahma.

Skupina Veolia Energie sídlící v Ostravě patří mezi největší energetické skupiny v Česku a je největším distributorem tepla. Zásobuje 580.000 domácností a také více než 300 průmyslových podniků a 1800 zařízení, jako jsou nemocnice nebo školy.

Autor: ČTK
Foto: Kamil Czaiński, zdroj: www.wikipedia.org